Tanais 2 – 12 aanvulling

Bij het afleveren van de zeven goden wil Risha de mensen van de Serengeti een mythologie meegeven.
In het kort: Hij manifesteert zich in gouden harnas, met vleugels en solar aura, en presenteert de goden aan dertien mannen en vrouwen, net als in de vorige versie van het verhaal. Maar nu met een aangepaste mythologie. Zie ook de sessie van 26 mei 2016. Aanvullingen en wijzigingen zijn welkom.

Het verhaal (korte samenvatting)

Voor de Grote Reis leefden de mensen op Aarde. De mensheid was hoogmoedig en zondig geworden, rijk en machtig. Zij waren de goden vergeten en zij vervuilden hun moeder Aarde. Zo was het voorspeld. En in hun hoogmoed brachten zij zichzelf ten val. Zij drongen door in plaatsen waar zij niet moesten komen en daar wekten zij de Eter van Werelden. De Aarde en alle mensen, dieren en planten die op haar leefden, ja zelfs de mineralen, waren ten dode opgeschreven.
Maar vanuit de hemel kwamen engelen en zij brachten hulp. De onsterfelijken scheidden de mensheid. Zij scheidden de onzuiveren van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen mochten scheep nemen in de grote Ark van de engelen. De engelen brengen nu de rechtvaardige volkeren en de onsterfelijken door de hemelen heen naar een nieuwe Aarde, waar zij voor altijd in vrede kunnen leven. De onrechtvaardigen blijven achter op de Aarde en zullen met haar door de Eter worden verslonden, en er zal nooit meer iets van hen vernomen worden.
De mensen zijn de goden vergeten, maar engelen zijn de de goden niet vergeten. Zij vroegen de vier oermachten om aan de mensen weer goden te geven.

De oermachten komen van voorbij tijd en ruimte, voorbij mannelijk en vrouwelijk, voorbij goed en kwaad. Wij noemen ze de Pottenbakker, de Vernieuwer, de Generaal en de Tovenaar.
Pattern, het minerale rijk. De Pottenbakker brengt rust en orde in de chaos, Hij vormt de vaste stof en de dingen die blijvend zijn: vaten om het graan, het vlees en de melk in te bewaren; kookpotten, kleren en sieraden. Stenen huizen. Het wonen in steden en de beschaving. Eer de ambachtslieden, zij zijn het fundament van de beschaving!
Primordial, het plantenrijk. De Vernieuwer brengt nieuwe dingen de er nog niet waren en die het leven goed maken. Landbouw en de dorpse samenleving. Houten boerderijen met strooien daken. Maar Hij kan ook wreed en geniepig zijn, achterbaks en onverdraagzaam. En het waren de uitvinders die de Eter der Werelden gewekt hebben. Weest op uw hoede voor de uitvinders!
Dynamic, het dierenrijk. De Generaal brengt strijd en geweld, eten en gegeten worden. Maar ook daadkracht, orde en gezag. Veeteelt en het nomadische bestaan. Lederen tenten met palen van ivoor en been. De Generaal heeft op de Knop gedrukt. Dat moest gebeuren. Maar Hij bepaalde het moment. Niemand weet wat er gebeurd zou zijn als Hij op een ander moment had gedrukt. Respecteer uw soldaten, maar vrees hen ook.
Questing, de mensheid. De Tovenaar is een kind, nieuwsgierig en impulsief, sluw en tegelijk naïef. Hij trekt zich niets aan van de wetten van de natuur en van de regels van de mensen. De jager-verzamelaar. Naakt onder de sterren, soms koud en hongerig omdat hij weer iets doms gedaan heeft, maar dan weer vrolijk en gezond. Hij is koning en misdadiger tegelijk. Geen gevangenis kan hem vasthouden, geen paleis verblindt hem. Als iemand het kan, zal het de Tovenaar zijn die een uitweg vindt uit maag van de Eter der Werelden. Heb jullie kinderen lief, ook al zijn ze soms ondeugend, want zij zijn jullie toekomst.

De vier oermachten kozen jullie uit. Zeven jonge goden brachten zij mee voor jullie uit de oude Aarde. Want jullie zijn het uitverkoren volk. Jullie zullen niet op de nieuwe aarde wonen met de onsterfelijken, maar jullie mogen met de engelen en de goden verder reizen door de hemelen. Eer de goden! Prijs hen! Loof hen! Breng het licht der goden tot in alle uithoeken van de hemelen. De oermachten geven jullie twee primordiale titanen en vijf goden van beschaving.
De twee primordialen, de oneindige ruimte en de eeuwige reis, verdienen een andere eredienst dan de goden van het dagelijkse leven.
Vier van de goden zijn spiegels van de oermachten. Er is Gwan, de vruchtbare aarde met zijn klei, zijn mineralen en andere rijkdommen, de god van de handwerkslieden. Er is Qlot, het vliedende water, met haar rivieren, de regen, de plantenwereld, dood en wedergeboorte, godin van de landbouw. Er is Chang, de alomtegenwoordige lucht, heer der stormen, meester van de tamme en de wilde dieren, het recht van de sterkste, de god van dappere soldaten en stoere nomaden. Er is Riesh, het eeuwig veranderlijke vuur, de bosbrand, het kampvuur, de huiselijke haard, de smidse en de bliksem, de godin van de vrijheid, zwervers en handelaren. En dan is er de vijfde, Gentil de eeuwige jongeling, de koning van de goden, de roerganger, wijs en vooruitziend. Het verstand op zijn best.

Ik stel vier rangen in. Laat voor de leken, van straatjongen tot stamhoofd, de eredienst een feest zijn.
Dan komen de priesters en de priesteressen. Zij zijn dienaren van de goden, geen meesters over mensen! Het priesterschap is slechts een verrijking van het gewone leven.
De derde groep zijn de profeten. Zij staan tussen de mensen en de engelen van de Reis in (de contactpersonen met Mollenslijm en de onsterfelijken) en zij wonen in een afgezonderde gemeenschap. Risha bouwt zichzelf, net als de vorige keer, als Engel van de Annunciatie in het verhaal in, voor Cult Background. De eerste profeet leert van Risha een paar eenvoudige gebeden.
Slechts een enkeling zal geroepen worden als orakel van de oermachten (de twijfelaar wordt door Claude apart genomen en krijgt de waarheid te horen, om als tegengif tegen het priesterschap te kunnen fungeren).

Tanais 2 – 12

Tanais serie 2 sessie 12 – 29 maart 2018

Enige gedachte bij het verhaal dat we gaan vertellen als nieuwkomers in deze stad.
– We moeten een andere identiteit aannemen, die niet herleidbaar is tot onze daden elders in de wereld:
– Het verhaal mag niet te spectaculair zijn, anders wordt het rondverteld. Dus een Alternate kunnen we beter niet noemen. Liever iets wat iedereen kent.
– Als we uit een land komen dat nog geen paleis hier heeft, wie heeft ons dan opgeleid? Bedenk dat Rishi als enige echt Sorcery geleerd heeft.
– In de Wyrd worden sprookjes en legenden werkelijkheid.
– De inwijding in Melek Qart had te maken met de priesterlijke mysteriënan de god Dagon, niet met de geheimen van de tovenaars.
Dus komen we met het volgende idee: We waren verdwaald en zijn in de Wyrd terecht gekomen. Daar hebben we een epifanie gehad en sorcery geleerd. Ons jongste lid, de leerling (Risha), wil het Licht van Beschaving naar zijn geboorteland Shintas te brengen. Daarom draagt ons kasteeltje de vlag van Shintas. En natuurlijk doet de leerling al het werk. Die moet zo veel mogelijk oefenen. Chao-An vindt ons verhaal acceptabel en vraagt niet verder.

Er is een hiërarchie in de luchtkastelen. De Qartianen zijn te verheven voor ons. Maar het paleis van Dao is veel toegankelijker, zeker voor een Dao-aan zoals Chang. Het paleis is een organisch groeisel van gevlochten bamboe. Chao-An zegt dat je in de gastenkamer kunt gaan zitten en wachten tot iemand je wil zien. Dat doen we. Een gezellige dikke meneer groet ons. Chang zegt dat hij komt kennismaken. “Dat is heel verstandig. Ik ben gestuurd om te kijken of u de moeite waard bent voor Zijne heiligheid.” Enig inzicht in de Daoaanse etiquette leert dat hij een presentje verwacht. Chang haalt een kruikje 40 jaar oud bier tevoorschijn en Risha laadt dat op met 5 motes Solar Essence. Even later komt er een lange magere monnik. Deze krijgt een kopje thee met Essence. “Misschien is mijn eigen leermeester ook wel genegen om u te ontmoeten. Na de derde Daoist is Rishi’s Personal Essence uitgeput. We moeten ook niet veel hoger in de hiërarchie door willen dringen, want dat valt teveel op. “Welkom bij de club. Dus jij hebt de methode van Shintas geleerd?” Chang vertelt het verhaal dat we hebben voorbereid, en zegt: “Wij hebben gevieren besloten om in Alexandrië research te plegen en daar hebben we verwijzingen naar deze stad gevonden.” “En wat is uw specialiteit?” “Wij lijken een talent te hebben om met de Wyrd, de Wyld en Decay om te gaan.” Dao is gespecialiseerd in het destilleren van Ak. Er zijn veel huizen die Ka oogsten, maar zij zijn de enige die leverancier van Ak. Het blijkt dat ze de bordelen na gebruik schoonmaken. “Als jullie een andere manier vinden om aan Ak te komen, dan lopen jullie ons niet in de weg. Er is vraag genoeg.” “Dus Ka, dat doen een heleboel huizen, Ak leveren jullie en Sa is de specialiteit van Melek Qart. Is er een huis dat Ba oogst?” “Nee, dat is meer het domein van de priesters. Er is niemand echt in gespecialiseerd. De methode van Dao is via mentale discipline. Een ingezetene van Dao mag hier in de leer. Ga met je eigen flow mee. Op dit moment is er een soort wapenstilstand met Jao. Het zijn sukkels die alleen maar in etiquette geloven en niet in inhoud. Hun magie gaat met een veelvoud aan cirkels en vierkanten Heel ceremonieel. Net als de priesters van Shintas,” voegt hij er aan toe. Risha lacht en vertelt hoe hij heeft leren vliegen met een heleboel bakstenen. Dat is inderdaad wat de monnik bedoelt.
Korte samenvatting: Ba = Zonium ; Ka = zwarte drab / wit beendermeel ; Ak = Color ; Sa = de huid van een god / lokaal Alternate (we weten niet hoe dat op Aarde heet of hoe het er daar uitziet). Alle vier zijn ze neutraal ten opzichte van materie en antimaterie. Als wij Ak (Color) halen van Aarde, dan krijgen we geen problemen met de andere huizen.
We nemen afscheid van deze meneer. Terug in ons kasteel denken we verder over hoe we aan een pantheon kunnen komen. Misschien wil Mollenslijm wel een pantheon om een bron van Ba of Ka te hebben. Voor ons levert het een geode op waarmee we in contact kunnen blijven met de onsterfelijken als ze op Kepler 30E aankomen. Risha ziet dit als een mogelijke uitweg uit Igrot. We kunnen ons naar Kepler projecteren, maken daar een nieuw lichaam en laten ons oude lichaam op Aarde/Tanais achter.
Als we zo’n brandmerk willen hebben, moeten we ons inslijmen bij de Qartianen. Hun paleis is ingetogen midden-oosters. Wie moeten we omkopen en wat is zijn prijs? Chao-An vertelt dat informele deals bij de arena worden gesloten en dat we er op moeten rekenen dat dit ons een forse portie Ak zal gaan kosten.
In Dao weten ze wel hoe je Ak opslaat en transporteert. Dus Chang gaat een dagje in de leer. Hij mag met de gezellige dikkert mee naar de prostitutie ring. Het is smerig werk. Wat de abyssals achterlaten na hun bezoek zit vol Ak. Dat wordt opgedweild en in vaten gedaan die va Sa gemaakt zijn. Die Sa-vaten hebben de Daoisten gekocht van de Qartianen. Ze zijn niet heel duur. Een Sa-vat is een soort ballon, er kan best veel in. In ruil voor een voorraadje zonium mag Chang er eentje hebben. Zijn collega vertelt dat je het Sa-vat ook kunt gebruiken als brandstof voor magie om de werkelijkheid te veranderen. Dit ding is bijvoorbeeld genoeg om een oogst te laten slagen die anders zou zijn mislukt.
Risha gaat bij de arena kijken wie van de Qartianen er veel contacten buiten de factie heeft (4 successen met Socialize, Perception en de charm Speed the Wheels). Dat blijkt ene doctor Dee te zijn. Risha zoekt hem op. De doctor heeft al over ons gehoord. “Ik vernam van jullie veronderstelde talenten met de nabije werelden. Ik wil een kristallen bol waarmee ik in de Wyld en Decay kan kijken en wat daar omheen zit.” “Dat kunnen we wel leveren.” “Dan heb ik morgen een glyphe voor je.”
Zo’n ding is inderdaad makkelijk te malen met onze gecombineerde talenten. De volgende dag hebben we een tevreden Qartiaans contact en een godenbrandmerk. Op naar de kroeg tussen de werelden. De Dienstdoende Euboiaan wil een paar Ak-drankjes wel een oogje toeknijpen. Aan het einde van de dag hebben we zeven godlingen gebrandmerkt, vijf goden en twee gevallen goden. Terug in de gewone wereld gaan we naar de Colorcopter. Onderweg is Risha een aantal rollen voor de godlingen aan het bedenken (verhaal volgt). Risha roept de goden op en doet ze een voorstel: “Wij kunnen jullie een volk leveren, ver van hier. Zo ver dat deze brandmerken niet meer werken. In ruil wil ik een deel van de worship.” Ze gaan accoord met de deal als ze horen dat deze wereld over een paar maanden vergaat en dat ze op een andere wereld eeuwig verder god kunnen zijn. We schepen ze in en gaan naar Bretagne, naar level 100 en activeren de geode. Goden zijn immaterieel, dus ze kunnen zonder probleem mee. Mollenslijm is blij. De onsterfelijken niet. Ze willen niet dat hun volkeren besmet worden met religie. Gelukkig is er maar één volk nodig en die gaan met Molenslijm mee verder. Ze kiezen het Serengeti volk. Risha doet een toneelstukje. Hij slaat zijn vleugels uit en zet zijn volle aura aan. Dan vertelt hij het verhaal dat hij heeft bedacht, met een paar aanvullingen van Claude. Dan laat hij de goden los boven de vlakte.
De onsterfelijken krijgen een geode die is afgestemd op die van de Aarde. Mollenslijm legt hun manier van onsterfelijkheid uit: je produceert een lichaam uit niks. Er moet een ziel in, en om dat te laten plakken is Color nodig. Color is 5D technologie e dat is vreselijk gevaarlijk. Goden leveren Color op een veilige manier, maar die zijn weer ontzettend zeldzaam. Dus zijn ze hier heel blij mee.
Side Quest afgerond !! Tadaa !!

+ 5Xp = 57

Tanais 2 – 11

Tanais serie 2 sessie 11 – 15 maart 2018

Correcties: 1. Het was de maangod Sin (mannelijk, Mesapotamisch).
2. De goden produceren Ba en de gevallen goden produceren Ka, en kleine hoeveelheden Sa, respectievelijk Ak. In het vorige verslag stond ‘consumeren’. Beide groepen voeden zich met verering.

Chang, Gwan en Risha gaan zelf op onderzoek uit, zonder de gids. Risha stelt [Stepping Sideways] voor. We kunnen meerdere kanten op. De abyssals hebben een donkerpaarse en de godlingen een zilverige draad, haaks op Tanais en Aarde (verticale polarisatie). Deze stad ligt niet op Common Tanais, maar het is een anomalie die tegelijkertijd zowel in de Wyrd als in Decay bestaat, de twee planes aan weerszijden parallel aan Tanais (horizontale polarisatie). We gaan vanaf de begane grond van de stad, bij de poort, naar de zilveren draad. We komen bij een opstopping van een heleboel godlings. Het zijn tieners. Nog nat achter de oren, halverwege hun bewustwording maar nog zonder interactie met elkaar. Hier is een bottleneck, maar even verderop stroomt het weer door. Het is druk en vol, dus we hebben onze ellebogen nodig om verder te komen. Er gaan veel meer godlings naar de drempel dan we er voorbij zien gaan. Van 50 voor de drempel naar 3 er voorbij. Hier manifesteert het zilver zich in Common reality. Aan de andere kant van de drempel komt er Abyss bij. Op 20 meter afstand zien we een herberg. Die staat precies in het midden van waar in de stad de twee cirkels samenkomen.
Als we over de drempel stappen klaart het zicht op. Het wordt helder en er lopen ook andere figuren rond. Zeer verfijnde abyssals die een glaasje met elkaar heffen. Chang en Gwan lopen samen met drie godlings. Ze zijn Risha kwijt. Hij zit ook niet meer in de Mindlink. Risha komt op dat moment bij dezelfde herberg aan, en hij is de andere twee kwijt. Met [Sense Color en Sense Spirit] lijkt alles goed te zijn gegaan, maar met [Sense Alternate] voelt Gwan dat er hier een heleboel verschillende versies van deze herberg bestaan.
Gwan en Chang worden benaderd door een groepje Abyssals: “Hebben jullie zin in een drankje na zo’n lange reis?” “Ja,” zeggen de godlings. (In zijn werkelijkheid maakt Risha hetzelfde mee, maar een van de godlings gaat niet mee.) Ze nemen ons mee naar de herberg. Een bandje speelt vrolijke muziek. De godlings voelen zich compleet en fysiek in deze echte wereld. De drank die hier wordt geschonken bevat een hoog percentage Ka (zwarte drab variant) en geeft een behoorlijke kick. Als de godlings er van drinken transformeren ze in goden. “Zo! Dat is lekker!” Als ze er meer van op hebben ontstaat er een barhang neiging. De barkeeper is een doorgewinterde abyssal. Er wordt over een happy hour gesproken. We zien de eerste tekenen van een verslavingsneiging ontstaan. Als de goden meer willen, kunnen ze de prositutie in. Een enkeling gaat naar de arena. Door de vele alternates kan deze kroeg een heleboel nieuwe godlings aan. Na een tijdje gebeurt er buiten iets. Een paar godlingen willen terug naar binnen, maar ze worden tegen gehouden door een Euboiaanse tovenaar. Als je eenmaal buiten bent, mag je alleen weer naar binnen als ze een brandmerk accepteren. Twee goden weigeren, de rest mag binnenkomen en krijgt te drinken.
Dan spreekt de Euboiaan ons aan. “Het is niet de bedoeling dat jullie hier zijn. Deze plek is niet voor jullie bestemd. Als je weer terug de herberg in wilt, moet je een brandmerk accepteren. En kijk niet te diep in het glaasje anders eindig je in de arena, ook al ben je een tovenaar. Niet dat het mij wat kan schelen.” Hij vertelt dat hij een beginnende Euboiaan is, belast met het zetten van brandmerkjes. “Hoe komen jullie hier eigenlijk binnen? Wij hebben het alleenrecht op deze plek.” We houden ons op de vlakte. “Hoe magisch is deze plek?” “Het is het fundament van de macht van de stad. En het is van Euboia.” We mogen het brandmerk zien. Dat is pure Sa, een Qartiaanse specialiteit. Sa bepaalt de werkelijkheid. “Kennen jullie je Sorcery geschiedenis niet? Hier ligt de Sa-steen, het centrum van alle toverij. De macht waar alle sorcerors van dromen. Waar alle realiteiten vastgelegd worden. Als je hier gebrandmerkt wordt, kun je niet ontkomen. Het wordt in alle werkelijkheden geschreven. En daarom hebben 30 tot 40% van de goden ons brandmerk. En als ze terugkomen beginnen de vergroeiingen.” “Hoe komen jullie aan al die Ka?” “Die is gewoon af te tappen in de prostitutielaag. De goden zijn normaal niet van vlees en bloed, maar hier kunnen ze even een echt lichaam ervaren en dat is zó verleidelijk voor ze, dat er maar weinig zijn die hier gewoon kunnen doorlopen.” Als zijn dienst er op zit, kan de tovenaar Chang en Gwan meenemen naar de stad. Ze mogen echter niet mee naar het Euboiaanse kasteel. Hij is nog niet belangrijk genoeg om mensen te mogen introduceren. Hij kan niet helpen om met Risha in contact te komen. “Er zijn geen contacten mogelijk tussen de werkelijkheden. je staat er hier alleen voor. Maar dat is niet gevaarlijk. De godlingen kunnen nog niks en wij tovenaars doen de abyssals een groot plezier, dus zij vallen ons niet lastig.” Chang geeft hem een beeltenisje van Risha o bij zijn collega’s na te vragen of die hem misschien hebben gezien. “You owe me one.” Chang en Gwan nemen afscheid van Ey.

In zijn versie krijgt Risha het teken ook te zien. Hij kent het schrift en herkent het symbool van Qartiaanse rechtspraak. Hij vertelt over het brandmerk van Graire. “Er zijn meer brandmerken in omloop. Zolang het er maar niet teveel worden, wordt dat oogluikend toegestaan.” Risha stelt zich voor als een apprentice die zijn leraren kwijt is. De Euboiaan wil wel vrienden worden, beginnende tovenaars kunnen altijd vrienden gebruiken. “Ja, er zijn heel veel herbergen. Als je terug wilt kun je gewoon naar buiten gaan, Je komt vanzelf weer in de ene realiteit terug.” “Hoe werkt zo’n brandmerk?” De jonge tovenaar wil het wel demonstreren. Risha zet al zijn magische senses aan. De Euboiaan bekijkt een godling die naar binnen wil van top tot teen en zegt: iedereen heeft een zwakke plek. Dit si de zijne. Daar krijgt hij een trigger.” En hij zet het brandmerk in de linker knieholte. “Het is onuitwisbaar. maar het kan slijten of zich dieper inbijten afhankelijk van de gebeurtenissen. Met [sense Prime en sense Spirit] ziet Risha dat het teken niet plane-gebondenis, totdat je de materie-antimateriegrens passeert. Daarvoorbij verliest de Sa-steen zijn invloed. “Wil je nog een glaasje?” “Ka is wel lekker, maar vergeleken met Ak is het toch maar bier ten opzichte van Single Malt Whiskey.” De tovenaar geeft hem gelijk. Risha neemt afscheid van Ix en wandelt naar de uitgang. Onderweg komt hij een godling tegen die niet naar de herberg geweest is en dus ook geen Ka heeft gedronken. “Dit voelt als een valstrik. Ik ga mijn eigen weg.” “Groot gelijk,” zegt Risha, “Ik wens je succes. Hoe heet je?” “Ik heb nog geen naam en nog geen functie.” Risha geeft hem 12 motes Solar essence om hem op weg te helpen.

Eenmaal in de stad herstelt de Mindlink en daardoor komen we snel weer bij elkaar. Gwan wacht op Ey en zegt dat we Risha hebben gevonden. “Oké, dan doen we er niks mee. Wil je een ander bondgenootschapje? We kunnen bij de minoische aanlegplaats afspreken of bij de arena.” We spreken af op de landingsplek. Daar krijgen we van hem wat informatie over hoe het er hier aan toe gaat. “Gevechten in de arena zijn tot de dood en soms wordt er een toeschouwer bij betrokken. Als je in de arena valt, moet je meedoen. Op de landingsplek landen sorcerors uit de hele beschaafde wereld. De huizen zijn georganiseerd per land. Elk huis heeft zijn specialiteit. Dao en Jao zijn ook vertegenwoordigd, maar Shintas en Soul zijn te primitief. Je papieren haal je in je land van oorsprong en normaal kom je hier met je leermeester. Die stelt je voor aan je huis.” Risha vraagt hem over illegale brandmerken. “Die zijn van andere landen of soms zelfs van specifieke tovenaars. Maar als de machthebbers daar achter komen, is het een enkele reis naar de arena.” Risha tekent die van Graire in het zand. “Die is niet van een van de huizen. Dus het moet haast wel een persoonlijk zegel zijn.” Hij vertelt verder: “Het werkt hier met dienst en wederdienst. Er zijn geen regels. Maar als je een afspraak niet nakomt, moet je je goed indekken. Jao weet het meest over pantheons. Maar kijk uit. Als je het pantheon inpikt van een land met sorcerors, dan krijg je met hun te doen. Dan heb je een probleem.”

Onze volgende stop is een bezoek aan de arena. We gaan met eigen vervoer, de Azure Chariot-spreuk van Risha. Dat is Terrestrial level sorcery, dus het geeft niet zo’n hoge status. Met [Socialiseen Charisma] zien we dat er een subtiele rangorde is in wie er op welke plek boven de arena zit. Hoe hoger je status hoe hoger je boven de arena hangt, er is een minimum afstand van de andere toeschouwers en het is niet verstandig om het blikveld van iemand met een hogere status te belemmeren. Met [Correspondence] bepalen we een goed plekje. Een bookie komt naar ons toe, maar we weten nog niet genoeg van wat er te gebeuren gaat en we zetten niet in. Dus we zijn oninteressant.
De partijen stellen zich voor: een tovenaar uit Minos tegen versus eentje uit Dao. Goederen waar niet voor betaald is. Er worden twee groteske gedrochten de arena binnengebracht, een reptiel en een insectoide. Ze cirkelen om elkaar heen, vallen niet fysiek aan, maar tasten elkaars [Mind] af naar zwakke plekken. Plotseling schiet het reptiel naar voren, spietst het insect en het gevecht is voorbij. De tovenaar uit Dao heeft gewonnen. Hij landt in de arena. Hij vilt de insectgod en geeft de huid aan de rechter. Dat is de Sa. Dan begint hij zich tegoed te doen aan de ingewanden. Van boven klinkt het gejuich van de winnaars. “Ik had er meer van verwacht,” zegt een van onze dienaren. “Mee eens,” denkt de rest. En dat was het dan voor vandaag.

Risha gaat verder met het kasteel. De Heartchamber stemt hij af op het Westelijk Paradijs van zijn voorouders, de goudgele draad. Twee etmalen hard werken en we hebben een mooie Manse met portalen naar Mount Paradise en Bronwë. Wat is onze dekmantel? Risha is de enige die echte Sorcery beheerst. Hij kan de apprentice spelen de alle tovenarij doet, de andere drie de meesters die hun handen niet vuil maken. Onze inwijding in de Qartiaanse mysteriën is geldig, maar die heeft in deze wereld niet plaatsgevonden. Hoe verklaren we dat? Komen we uit een Alternate Reality? Zijn we in de Well of Many Worlds gevallen?

+ 5 xp = 52

Call of Cthulhu sessie 22

De grote avond breekt aan. Dave heeft op een eerder tijdstip de wapens al de Royal Albert Hall binnen gesmokkeld. Zij hebben plaatsen in het publiek. Als Queen Victoria binnenkomt, wordt er beschaafd geapplaudiseerd. In haar gezelschap zijn de Earl of Huntingdon en Lord & Lady Blackpool. Vooral Lady Blackpool wordt door de groep goed bekeken. Zij ziet er niet zo goed uit, maar lijkt wel zeer ‘aanwezig’.
Het concert begint en in de zaal wordt genoten van de muziek, lekker eten en goede drank. Na de pauze zal het gewaagde stuk beginnen en de groep is er klaar voor. Dave heeft zichzelf al bewapend en heeft zich ergens onder het dak verstopt in de buurt van een trapje naar het dak. Ook het apparaat dat de verfmarkering moet geven is ongezien gemonteerd en op scherp gezet. Plotsklaps ziet Dave een schittering door de koepel heen. Als hij goed kijkt, ziet hij iemand over het glazen dak lopen.
In de zaal is ondertussen het stuk waar het om draait van start gegaan. Geheel tegen de verwachting van de groep zitten Lord en Lady Blackpool nog in de loge van de Queen. Wel is te zien dat Lady Blackpool geagiteerd is. Het stuk begint normaal, maar wordt steeds onsamenhangender. Dan slaat op een moment de sfeer om en wordt de muziek unheimisch. In de zaal beginnen mensen onrustig te worden. De muziek bouwt op naar het crescendo en valt dan stil. Op dit moment neemt het koor het over. Dit is het signaal voor de groep om in actie te komen. Tarjinder gaat naar een zijgangen doet de spreuk “Mist of Releh”. Deze zorgt voor enige paniek. Een bediende in de gang begint met zijn bel te klingelen en ‘Brand! Brand!’ te roepen. Percy probeert de dirigent te beïnvloeden, maar zijn spreuk mislukt helaas. Hij probeert het nog een keer, maar ook nu werkt het niet. Een aantal muzikanten begint fysiek te veranderen. Sommigen krijgen uitrekkende vingers of tentakels om de muziek perfect te kunnen uitvoeren. Dave gaat ondertussen kijken op het dak, wat er daar gebeurd. Op het dak zijn 6 personen gearriveerd. Vijf hebben zich op de hoeken van een pentakel opgesteld en de zesde heeft plaats genomen in het midden. Zij lijken bezig te zijn met een ritueel. Dave pakt zijn pistool en schiet op de middelste man, maar mist deze helaas. Het personeel van de Hall besluit over te gaan tot evacuatie. De zaal is ondertussen steeds rumoeriger geworden en de muziek is haast onverdraaglijk.
Percy kijkt om zich heen. Blackpool is nog steeds aanwezig, maar lijkt nu bevelen te roepen. Achterin de loge gaat een deur open en gewapende mannen willen de gasten meenemen. Lord Blackpool neemt de hand van de Queen. Lady Blackpool reageert niet helemaal ladylike, door een man vast te pakken en deze over het balkon te smijten. Percy gaat die kant op. Tabby en Penny laten zich evacueren, maar glippen weg naar boven. Zij gaan zich ook bewapenen, alvorens naar het dak verder te gaan. Dave schiet nog een keer, maar mist weer. Deze keer lijken de mannen hem wel op te merken. De man in het midden kijkt zeer verbolgen. Het blijkt Sir Charles Warren te zijn, die stopt met het prevelen van zijn incantatie. In de hemel begint een draaikolk in de wolken te ontstaan.
Tarjinder en Percy gaan richting de koninklijke loge. Soldaten houden de mensen op afstand, zodat het koninklijke gezelschap veilig weg kan komen. Penny en Tabby pakken hun wapens en rennen door naar het dak. In de zaal is de paniek nu compleet, vanwege vreemde wezens die een rondedans zijn begonnen. Al dansend pletten deze wezens zo nu en dan een omstander. Percy en Tarjinder hebben ondertussen grote moeite om niet door de menigte weg van de koningin gevoerd te worden.

Dave schiet opnieuw en raakt ditmaal Sir Warren. Deze schreeuwt van pijn en blaast als reactie een vlammentong (Breath of Pazuzu) naar Dave. Het lukt Dave om tijdig weg te duiken, maar het trapgat staat nu wel in brand. Tabby en Penny arriveren net bij Dave en gedrieën rennen ze naar een volgende opgang. Percy en Tarjinder weten het gedrang te ontwijken en een punt met overzicht te vinden. Ze zien dat het koninklijk gezelschap zich opsplitst: bij de Queen zijn de Earl en Lord & Lady Blackpool en 2 soldaten, de kroonprins en de rest van het gezelschap zijn de andere groep. De groep bij het dak realiseert zich dat er op het dak weinig tot geen beschutting is. Zij besluiten zich over 2 trapgaten te verdelen. Penny schiet en de man in het midden zakt in elkaar. Sir Charles Warren is niet meer. De 5 anderen kijken verstoord. Tabby schiet ook, maar mist. Iemand schiet ook en raakt Penny, maar door de “Deflect Harm” te gebruiken negeert zij de schade. Ze zien dat 1 van de mannen door een zwarte massa wordt gegrepen en uitgewrongen. Penny ziet een vrolijk Chinees gezicht in de zwarte massa.

Percy zit Blackpool wat mompelen. Ogenblikkelijk komt de Queen ten val en heeft vreselijke pijnen. Samen met de wachters helpt Blackpool haar weer overeind. Dit laat de Earl een moment alleen met Lady Blackpool, die haar klauwen tevoorschijn haalt en naar hem uithaalt. Percy valt Lady Blackpool in de rug aan en wil haar met zijn sabel doorsteken. Zijn aanval is raak, maar doet weinig schade. Tarjinder probeert de Earl te grijpen en tegelijk een aanval op de lady te doen. Zijn aanval is mis. De volledige aanval van lady |Blackpool is gericht op de Earl. Ze weet hem met een klauw te raken en hem te bijten, maar de andere klauw wordt door Percy verhindert. De Earl zakt ineen. De dames schieten weer, maar alleen Penny weet te raken. Dave schiet en raakt. Een van de mannen schiet op de zwarte massa en een andere op Tabby. Hierdoor raakt Tabby zwaar gewond. Tarjinder suggereert aan Percy om “alarm” te schreeuwen naar mde andere groep dat de Queen ontvoert wordt. Lady Blackpool keert zich tegen Percy. Hij weet zich vast te houden, maar kan geen kracht zetten om extra schade te doen. De uitroep van Percy heeft tot gevolg dat er voetstappen aankomen rennen.

Penny probeert Tabby Eerste Hulp te geven. Het schiet nog niet erg op. Dave raakt een van de mannen en een andere wordt weer uitgewrongen. Dan lost de zwarte massa op en staat daar de Chinees – duidelijk een vampier. Een van de overgebleven mannen laat zijn pistool vallen, een graait in zijn zakken en de derde kijkt de andere kant op. Dave voelt iets langs zijn hoofd vliegen en in de dakrand inslaan. Tarjinder probeert het bloeden van de Earl te stelpen, maar dat lukt nog niet zo erg. Percy weet nu wel grip op zijn sabel te houden en duwt hem een stuk verder in lady Blackpool. De kroonprins en een aantal soldaten arriveren. Als ze de situatie eenmaal begrijpen, gaan 2 man de Earl helpen en rent de rest door achter de Queen aan. Ze zijn net op tijd om het leven van de Earl te redden. Lady Gwendoline doet een schreeuw die door merg en been gaat. Percy herkent de schreeuw als de spreuk “Approach Brother”, een spreuk die ghouls uit de omgeving oproept.

Penny kan Tabby ditmaal wel helpen. Dave schiet een man neer en wordt beschoten. De op hem gerichte kogel weert hij met magie af. De andere wordt door de vampier aangevallen, maar duikt weg. Door deze beweging vallen beiden van het dak af. Percy wrikt verder met zijn sabel en doet nu genoeg schade. Lady Gwendoline zakt door haar knieën. Tarjinder maakt de klus af met een welgemikte dolk in haar oogkas. Hierna gaan ze achter de kroonprins aan, maar de vogels zijn reeds gevlogen. De koninklijke koets is naar Buckingham Palace vertrokken. Achter zich horen ze gestamp en gegil. Penny, Dave en Tabby maken korte metten met hun laatste tegenstander en gaan dan ook naar beneden. Penny kan Dave niet helpen, maar Percy gelukkig wel.

Hierna dringt zich luidruchtig de vraag op: “Wat te doen met de musici?”. Zes van de musici zijn getransformeerd in 2 keer manshoge monsters. Dave schiet er op een, maar heeft onmiddellijk door dat dit geen effect heeft. Hij besluit om de spreuk “Create Barrier of Naach-Tith” te doen om de wezens op deze manier in te sluiten. Met de hulp van Penny en Tarjinder plaats hij de cirkel zo dat de wezens ingesloten worden. De plaatsing van de cirkel onderbreekt hun rondedans en hierdoor worden ze weer menselijk. Op dit moment vallen er 2 dood neer, doorzeeft door kogels, en de overige 4 zijn rijp voor het gesticht.

In volle vaart gaat het gezelschap dan in de koets naar Buckingham Palace. De wielen doen vonken opspatten. De hekken van Buckingham Palace zijn dicht en op het terrein zien ze een aantal paarden staan. Ze worden door de wachters tegen gehouden. Op bevel van Her Majesty mag niemand het paleis betreden of verlaten. Percy vertelt de wachter dat zij voor de kroonprins komen. De wachter haalt er een meerdere bij. Hem wordt vertelt dat er dringende staatszaken besproken moeten worden. Na veel heen-en-weer praten wordt de kroonprins gehaald. Deze vertelt dat zijn moeder een zeer rustige en serene indruk maakt en Lord Blackpool tot opvolger heeft benoemd. De groep zegt dat Blackpool gebruik maakt van demonische machten. Na vanavond is de kroonprins bereid dat te geloven. De kroonprins heeft in dit stadium de support van de Earl of Huntingdon nodig en kan hen niet beloven dat zij de credits voor hun acties krijgen. De kroonprins stuurt mannen naar de Earl en laat de groep binnen. Hij wijst hun de weg naar de troonzaal. Percy vraagt aan Tarjinder om een mes naar Blackpool te werpen. Hij gooit er 2. De eerste is mis en de tweede zou raak zijn geweest, als Blackpool niet was weggedoken. Gelukkig schiet Dave en weet hem wel te raken. De Queen zit ondertussen nog doodkalm op haar troon. De mind-control van Bl;ackpool is nog niet gebroken. Percy stormt ondertussen naar voren, maar wordt door vele hovelingen op zijn pad gehinderd. Hij krijgt een inval: Blackpool’s wandelstok is een toverstaf! Tabby schiet er op, maar mist. Blackpool roept: “Bescherm de koningin!”. Hierop vormt zich een haag van hovelingen om Blackpool en de Queen heen. Penny wil Blackpool doen leviteren, maar die blijkt te zwaar te zijn. Dave schiet, maar mist ditmaal. Penny geeft haar rituele mes aan Tarjinder. Deze gebruikt een list: eerst gooit hij een normaal mes met een boogje en als dat de aandacht afleidt gooit hij het koperen mes. Hij raakt Blackpool, waarop Penny een “Wither Limb” op de arm met de wandelstok doet. Blackpool is gewond, maar blijft koelbloedig. Hij pakt zijn wandelstok over in zijn andere hand. Dave schiet weer en raakt ditmaal. Blackpool doet een spreuk (Wrack) op Penny, die vervolgens kermend van de pijn neervalt. Tabby schiet ook en weet daarmee Blackpool uit te schakelen. Percy roept: “Attend the Queen! Attend Blackpool!”, in de hoop de wandelstok te kunnen pakken. Dit lukt hem. Hij breekt hem met moeite, want het is een degenstok, om het effect op Victoria te verwijderen. Dit is echter niet voldoende om het effect te breken. De spreuk op Penny houdt echter wel een stuk eerder op.

Het blijkt dat de wil van Victoria door Blackpool is afgetapt en gebruikt voor zijn eigen doeleinden/spreuken. Als de kroonprins is teruggekeerd, kan hij de teugels in handen nemen met nehulp van een volmacht van de Earl of Huntingdon.

Het groepje helden wordt niet publiekelijk bedankt. Wel worden zij onschuldig verklaart aan hetgeen hen ten laste is gelegd. Tabby krijgt een baan aangeboden als researcher/analist bij de voorloper van MI5. Tarjinder gaat naar het badhuis. Dave begint een occulte douane in de haven. Percy wordt inspecteur bij de politie en doet een huwelijksaanzoek aan Penny. Penny op haar beurt gaat opgravingen doen in Groot Brittanië en accepteert het aanzoek. Maar voordat dit allemaal gebeurd, is er nog een dringende behoefte aan een vakantie in een rustiek gelegen inrichting voor wisselbaden, electroshocks en therapieën op basis van cocaïne om geestelijk weer op het rechte pad te komen.

Tanais 2 – 10

Tanais serie 2 sessie 10 / 136 – 15 februari 2018

Nog in Bretagne. We vragen ons af hoe je een pantheon maakt. Om daarachter te komen nemen we de colorcopter naar Alexandros. In de bibliotheek hebben ze een hele zaal over pantheons en hoe die ontstaan. Gwan vertraagt de tijd zodat we in een uur de hele zaal kunnen doorzoeken. De boeken zijn vornamelijk door tovenaars geschreven. We leren dat er twee soorten goden zijn: de ‘gewone goden’, die helpen hun aanbidders met slechte oogsten; en de ‘gevallen goden’, daar wordt op gewed. Goden hebben vier componenten, die Ba, Sa, Ka en Ak genoemd worden. Gewone goden voeden zich met Ba, wat wij kennen als zonium. De gevallen goden voeden zich met Ka, dat zich manifesteert als zwarte drab en wit beendermeel. Een pantheon ontstaat door een volk met een onbeantwoord verlangen dat gevoed wordt door verering. Een godling wordt een god als hij voor het eerst het kwaad tegenkomt, in de vorm van de abyssals. Die ontmoeting bepaalt of je een god wordt, of valt. Er is een getijdestroming in de shallows van de spiritworld waar de godlingen ter wereld komen en ergens in Haran kruist die de stroming van de shallows van de abyss.
Ook leren we dat Sorcery vooral beoefend wordt in woestijnlanden. Elk volk heeft zijn eigen specialiteit: Melek Qart bijvoorbeeld gebruikt Sa om wonderen te verrichten met hun schrift. De verwijzing naar weddenschappen leert ons dat de tovenaars van Euboia specialiseren zich in hanengevechten tussen de gevallen goden. We vinden vrij veel verwijzingen naar de stad Sin waar die twee getijden bij elkaar komen. Maar een beschrijving van de stad ontbreekt. Ze is vooral berucht vanwege de abyssals. De godin Sin is een maangodin.
Claude vraagt ook waar hij informatie over recente landverhuizingen kan vinden. Een vulkaanuitbarsting bij Salishan heeft de lokale bewoners verjaagd. Het is een stammengeboed en de lokale goden zijn dieren met menselijke karakteristieken. Wellicht is het pantheon van dat verweesd achtergebleven. Na enige discussie gaan we eerst naar Sin om meer kennis op te doen.
Vijf kilometer buiten de stad Sin zetten we de colorcopter in Decay, één quantum naar binnen, aan de grond. Het is hier ongelooflijk heet en er groeit helemaal niets. Op Tanais is het nog véél heter. Er is geen enkel plantaardig of dierlijk leven te bekennen in een straal van 100 km, alleen een paar zeer traag bewegende mensen die richting stad gaan, maar daar niet aan zullen komen. De stad zelf zit vol mensen, planten en dieren. In Decay en Wyrd zien we hetzelfde. 750 meter boven de stad vliegen vogels. Met [Forces] beschermen we ons tegen de hitte. We lope naar de stad, maar komen extreem langzaam vooruit. Het is geen [Time]-effect, maar [Correspondence] vervorm de ruimte. We kunnen een bubbel om ons heen maken waarin de ruimte het wel normaal doet en dan is het mogelijk om gewoon in een uurtje naar de stadspoort te lopen. We passeren onderweg de botten van helden die hierheen kwamen om te leren toveren. Die droegen uitrusting van over de hele wereld. De kleding kunnen we gebruiken om ons te vermommen. Risha zet zijn harnas op zwart en slaat een zwarte kapmantel om. Gwen, Chang en Claude kleden zich met [Flawless Disguise] als bedouïnen. De stadsmuur is van gloeiend brons en vijftig meter hoog. Maar de poort gaat wagenwijd open als we er op kloppen. Wie dit punt heeft gehaald, mag binnenkomen. Achter de poort is een tunnel van 20 meter en daar voorbij zien we mensen rondlopen en structuren in het zand. Er is geen verdediging. Binnen is het lekker koel. Er zijn armoedige hutten en tuintjes met planten. Boven ons zweven paleizen en kastelen. In het midden van de stad zien we twee enorme cirkelvormige putten die samen een 8 vormen. Hier en daar staan verhoogde platforms waarop overleden mensen liggen voor een ‘luchtbegrafenis’, dat is opgegeten worden door vogels.
“Hee, hoor jij niet beneden in de tuinen!” roept een man naar Gwen. Die is vandaag als enige in vrouwenvorm. Als ze verontwaardigd reageert bindt de man in. “Sorry vrouwe, ik heb me vergist. Welkom in de stad. U ziet er helemaal niet moe uit.” “We zijn hier inderdaad nieuw. Kunt u ons een beetje wegwijs maken?” “Wij kunnen hier niet meer weg. Als je geluk hebt, wordt je aangenomen als knecht in een kasteel en als je nog veel meer geluk hebt, mag je in de leer.”
“Ik ben al een sorceror,” zegt Risha en doet de spreuk [Conjure the Azure Chariot]. Er verschijnt een mooie luchtwagen. De spreker en een vriend van hem mogen mee als dienaren. Onderweg laat iemand van ons zich een beetje laatdunkend uit over Qartianen. Daarop adviseert een van de mannen ons om hier geen onaangename opmerkingen over Qartianen te maken. Dat zijn de rechters en die wil je niet boos maken. Vanuit de lucht zien we dat de ene cirkel van de 8 een cellencomplex is met een wachttoren in het midden. De andere is een arena die nu leeg is. Helemaal boven is een aanlegplaats voor luchtschepen en roc vogels. Daaronder hangen woonvertrekken in Minoïsche stijl. Als we landen worden we begroet door een vrouwelijke djinn. “Bent u hier al eerder geweest?” “Nee, we zijn hier voor het eerst.” “Behoort u tot een gilde?” “Nee, we zijn gildeloos.” “Dan komt er iemand om u te begeleiden.”
Even later komt er een Koreaans uitziende meneer die zich voorstelt als Cheo-An. “Wij zij altijd blij met nieuwe gezichten.U kut hier verblijven en ik kan u meenemen naar de plaatsen waar ik mag komen. Ik kan u de gevallen goden laten zien en de arena waar de rechtspraak plaats vindt.”
Claude vraagt of we een vergunning nodig hebben voor een vliegend paleis. “Nee hoor, we hebben hier geen wetten. Maar als je andere tovenaars tegen de schenen schopt, kan er een rechtszaak van komen.” Cheo An legt uit: “De Euboianen wijzen aan welke gevallen goden namens de tovenaars duelleren. Qartianen zijn de rechters. Gevallen goden zijn groteske figuren die er voor hebben gekozen om bij ons te bijven. Willen jullie ze zien?” Dat willen we wel.
Hij neemt ons mee naar de put waar de gevallen goden wonen. Onderweg vertelt hij: “Als de getijdestromen kruisen, worden de godlingen geconfronteerd met de wereld en dan worden ze hongerig. Gelovigen doen hun riten niet zomaar voor ze. Een god worden gaat traag en is moeilijk. Veel ellebogenwerk. Voor je het weet zijn ze hier weer terug. En hier in de arena verdienen ze veel meer dan met aanbidding. Maar het heeft een prijs. Ze nemen groteske vormen aan. Gewone, saaie goden zorgen goed voor hun mensen en in ruil krijgen ze Ba. Deze hier gaan voor het snelle geld, de Ka. Je kunt er te gekke magische effecten mee bewerkstelligen. Ka is handig om niet dood te gaan. Maar Ak, dat restje kleur, dat voedt nog veel meer en je kan er veel meer mee dan met Ba en Sa. Om je vijand van achteren met zwarte nagels te doorboren heb je Ka en Ak nodig. Sa zorgt er voor dat de werkelijkheid net een beetje verandert. (We herkennen [Alternate] – Qartiaanse herschrijving van de werkelijkheid.) Ak is hier van waarde, maar het is helaas maar een bijproduct. Als een van de gevallen goden sterft in een tweegevecht, dan gaat de Sa naar de Qartiaanse rechter. Ba, Ka en Ak gaan naar de overwinnaar. Euboianen hebben de macht om een gevallen god naar de arena te sturen. Er zijn meer gokkers dan fokkers overigens.
In de put zien we groteske figuren. Een overmaat aan Ka misvormt ze. Eromheen zijn de bordelen van de abyssals. Die hebben Ka nodig om zich voort te planten. Claude gaat op zoek naar Daguerre, maar ziet dat ze hier (nog) niet is.
Desgevraagd vertelt onze gids dat elk huis een eigen bibliotheek en laboratoria heeft. Er is geen overheid. Er komen hier tovenaars van over de hele wereld. Over een uur is er een zaak van een tovenaar uit Minos tegen een van Dao. Als je op de uitslag wilt weden, gaat de bookmaker een afspraak met je aan.
Ondertussen is Risha met [Spirit] de werelden hiernaast aan het inspecteren. Hij ziet het wanneer er een wezen op een horizontaal parallel plane langsloopt., zoals Wyld, Wyrd en Decay. Hij kan ook kijken in de shallows van de dwarsdraden, die verticaal loodrecht op de werelden staan. Hier zijn de Abyss en de Godenkraamkamer beide sterk aanwezig. De stroming is nodig om dingen op te zuigen en de diepte in te voeren. Om elkaar te ontmoeten moeten de godlingen en abyssals fysiek worden op een van de horizontals.

Risha gaat met [Raise te Earth’s Bones] een Escherpaleis bouwen. Met [Correspondence, Forces en Matter] maakt hij gangen in moebiuslussen, trappen die nergens naar toe gaan en een waterval die zichzelf in stand houdt. Door een fors [Time] effect doet hij er maar een uur over in plaats van de zes uur die er normaal voor staat. Met [Mind] krijgt het paleis een extra ’wow’-factor.

Terwijl de anderen naar het gevecht gaan kijken, gaat Risha verder met het paleis. Hij maakt met [Spirit, Color en Matter] een heartchamber waar een heartstone kan ontstaan uit wervelingen in de Abyss, de Kraamkamer en het Westelijk Paradijs. Daarna – als er nog tijd is – gaat hij proberen of hij met [Spirit] kan waarnemen hoe een godling nou exact in een god verandert.

+5 xp = 47

Tanais 2 – 9

Tanais serie 2 sessie 9 / 135 – 1 februari 2018

Nagekomen informatie: Bij het terugkijken in de tijd zag Gwan op het moment van Expulsion een een enorme Prime-piek.

We gaan naar de Aarde om de Zuidelijke poolnaald te bezoeken. Daar willen we de geode ophalen. Daarmee gaan we naar Bretagne om op level 100 te kunnen communiceren met Mollenslijm en de aardse onsterfelijken.
De poolnaald ligt onder een dikke laag ijs. Voor onze magie is dat niet zo’n probleem. Een goeie vlammenwerper en het is zo weg. We leggen de ingang van de hangar bloot. De sluisdeuren gaan open met [Lock Opening Touch] en we komen in de enorme centrale ruimte. Claude zet zijn anima aan, zodat we licht hebben. Langs de wand van de gevallen naald zien we kooien. Alleen de titan-blob leeft nog, maar ook die is hel langzaam dood aan het gaan. Risha gaat weer als kat het verblijf van ollenslijm in. Met [Life 5 en Mind 5] lukt het hem om de op feromonen en electrische stroompjes gebaseerde bedieningspanelen te bedienen. Hij haalt de datacore en de geode op. Om de biochemisch/elecromagnetische datacore niet met ons organisch materiaal te besmetten, krijgt de kat rubber handschoenen. De geode werkt met ‘very early entanglement’ dat wil zeggen dat er een entangled stukje vacuüm inzit dat deel uitmaakt van een energetisch creatuur van vlak na de Big Bang.

Gwan kijkt terug naar de tijd voor expulsion. Hij ziet hier slijmerige wormen met mollenklauwen in kleine ruimtesloepjes af en aan vliegen. Ze vervoeren kooien met allerhande levensvormen die aan de wanden van de poolnaald worden gemonteerd. Het was de bedoeling dat er via de geode gekeken zou kunnen worden wat het effect van Igrot op die wezens zou zijn. Risha wil de datacore meenemen als we via de geode naar mollenslijm gaan. Na enige discussie besluiten we om dat niet meteen de eerste keer te doen, maar pas later en als onderhandelingsobject. Claude gaat de doodsoorzaak van de wezens onderzoeken. Die is vrij snel duidelijk: doordat de poolnaald omviel is de life-support beschadigd. De systemen hebben het nog een tijdje volgehouden, maar de atmosferen die de wezens nodig hadden zijn langzaam weggestroomd. De experimenten zijn ook nog eens mislukt omdat de naalden te goed beveiligd waren. Zij, en dus ook hun inhoud, zijn niet in tweeën gesplitst bij Expulsion. De Noordelijke is meegegaan met Tanais en de Zuidelijke met Aarde. Een ontwerpfout, en daarom heeft Igot er niks mee gedaan. Zowel Mollenslijm als de Uomi hebben beginnersfouten gemaakt. Er is echt maar heel weinig bekend over wat er na een Igrot infestatie op een planeet gebeurt.

Met [Life 3, Matter 3, Forces 3] maken we een omhulsel voor de datacore. Van de geode weten we dat het geen kwaad kan als we die aanraken. Dan zetten we koers naar Bretagne. Het ondergrondse complex is bekend, dus we dringen zonder problemen door tot level 100. We laten de kamer van Chappie voor wat hij is en gaan directy naar de kamer met het vreemde apparaat. Als we de geode in de daarvoor bestemde plek steken, begint hij te werken. PLOPS! en we zijn in de gastenverblijven van het schip van Mollenslijm. Na een paar seconden plopsen we weer terug. Bij de tweede poging blijven we een paar minuten. Nu zijn er twee mollenslijmen om ons te ontvangen. Ze zijn in hun eigen gedaante. Heel verbaasd om mensen te zien: “Hé, jullie komen van de Aarde!” Claude vertelt dat we ontsnapte gevangenen zijn. Dat was misschien niet zo verstandig. Dan plopsen we weer terug. De derde keer kunnen we er een uur verblijven. De mollenslijmen hebben een “Lewis Carroll scherm” waardoor zij door ons als aardse gestaltes worden waargenomen: Riker en Troi uit een oude SF serie. “Dus jullie komen van binnen Igrot?” Ze herkennen ons niet.
Risha vertelt dat we de onsterfelijkheid opnieuw hebben uitgevonden. We hebben daar duizenden jaren de tijd voor gehad. Mollenslijm: “Bij ons is er maar 70 jaar voorbijgegaan. Hoe is het met de Zuidelijke poolnaald?” We leggen het uit. Ze zijn teleurgesteld: “Helaas hebben we geen tweede gelegenheid.” We bieden aan om de volgende keer de datacore mee te nemen. Die willen ze graag uitlezen. Bij ons volgende bezoek zullen ze ons voorstellen aan de aardse onsterfelijken. Claude vraagt of hij van buitenaf naar de Aarde mag kijken.
Bij ons volgende bezoek staat de telescoop al klaar. We worden voorgesteld aan Jerry, de voorzitter van de aardse Immortals. En er is en apparaat waarmee de datacore kan worden uitgelezen. We overhandigen het ding. De mollenslijm heeft er wel iets aan, maar niet veel. Het gesprek komt op goden, die willen ze graag reproduceren en verkopen aan andere planeten. Hierbij hebben ze het over een ‘lokaal calabiaal systeem’ van Aarde. Een soort immuunsysteem, aan de ene kant komen er goden en aan de andere kant reclamecampagnes. Voor hun is het een manier van zoniumproductie. Daar kunnen ze die goden voor gebruiken. “Waar gebruiken jullie zonium voor?” “Om te reizen, het bereiken van onsterfelijkheid, van alles eigenlijk. Maar het spul is extreem zeldzaam.” We maken een tekeningetje van de githyanki. “Ja. Die kennen we wel. Die wezens komen oorspronkelijk van Antares. Dat ras heeft meerdere planeten. Een daarvan is inderdaad door een Igrot opgeslokt.” Over Igrots weten ze helemaal niets. Een planeet die met 5D begint, is ten dode opgeschreven. “Hebben de Gith een zwakheid?” Dat gaan ze voor ons opzoeken in hun database.
Over de Uomi weten ze te vertellen: “Dat is niet zo’n prettig ras. Ze stellen nogal strikte voorwaarden aan tegenprestaties. Wij zien overal wel een handeltje, maar zij zijn slavenhandelaren. Je moet letterlijk sterker zijn dan hun om met ze te onderhandelen. Maar hun technologie is wel heel vergevorderd.”
En hoe zit dat met de gevangenen? “Ach, we komen hier langs en we komen daar langs. We nemen verwerpelijke sujetten mee in ruil voor diensten. En die dumpen we bijvoorbeeld in een Igrot. Igrots zijn 5D en wij zijn 4D, we blijven er zelf ver van af.” Ze willen ons best de informatie geven over de gevangenen. Als wij de volgende keer een computer leveren, dan geven ze ons de informatie op een manier die wij kunnen uitlezen.
Door de telescoop ziet Claude alleen met [Color] iets. waar de aarde zou moeten zijn is op geen enkel ander gebied iets waar te nemen. Mollenslijm reist met 90% van de lichsnelheid.
Jerry neemt ons mee op een wandeling langs de bevolking van New Earth op een namaak Serengeti. Tijdens deze rondleiding passeren we het ogenblik waarop we in de eerdere belevenissen op dit ruimteschip aankwamen. Er gebeurt niets bizonders. Dus we zitten ook buiten Igrot in een andere werkelijkheid dan die we ons herinneren. Het is nog steeds niet zeker of we in een Allternate zitten, of dat de vorige beleving een profetisch visioen was o.i.d.
De titanblob blijkt nog een nut voor ons te hebben: we kunnen haar gebruiken om aliens te leren begrijpen [Mind 6 leren voor de kosten van 5].
Mollenslijm gaat uitzoeken waardoor de poolnaalden expulsion hebben doorstaan. Dat is nuttige kennis. Over [Spirit] weten ze te vertellen dat die het instabiele calabi-yau veld van Aarde is. De vertikale dimensie tussen Aarde en Tanais, waar zonium ontstaat. Spirit is wat er voor zorgt dat zonium geproduceerd wordt. Color is de 5e dimensie.

Next time:
– Antwoord van de Mollenslijm op de vraag naar zwakke plekken van de Gith.
– Mollenslijm gaat ook voor ons na hoe de poolnaalden expulsion hebben kunnen doorstaan.
– De titanblob redden en af en toe een praatje met haar maken. Daarmee verlaagt de prijs van Mind 6 naar die van 5.
– Een pantheon leveren aan mollenslijm. Het moet echt een pantheon zijn, niet alleen maar godlings. We kunnen aan de tovenaars van Tanais vragen of zij weten hoe je een nieuw pantheon maakt. De tweekoppige god van Aarde kunnen we als achterwacht
– We mogen onze eigen oorsprong bedenken. Zie sessie 122 voor de chemische samenstelling van de alien misdadigers waar wij de reincarnaties van zijn: Risha heeft Koolstof, Zuurstof, Lithium; Claude heeft Koolstof, Zwavel, Lithium; Gwan heeft Silicium, Zuurstof, Natrium; Chang heeft Silicium, Zuurstof, Lithium als oorsprong.

+ 5 XP = 42

Tanais 2 – 8

Tanais serie 2 sessie 8 / 134 – 18 januari 2018

Een paar correcties : – het jaartal was 2442 i.p.v. 4224 ; – de aliens zijn niet op kleur uit, maar op zonium ; – de intelligente schorpioenen, mieren en andere creaturen zijn geen aliens. De Insectoide aliens zijn er niet meer.

We gaan even de Witte Stad uit en gelijk weer naar binnen. In de knopkamer gaan we meteen maar op de computer zoeken. We ontdekken dat er in een gebouw van Dickles aan de rand van de stad een ultrageheime doorgang zit naar ‘schoonmaakvertrekken’. Dat is interessant. Een kwartiertje later arriveren we bij een non-descripte deur met een non-descripte portier. [Mind] Magie is iets moois. In zijn brein lezen we dat er al iemand naar beneden is gegaan. We planten de suggestie dat wij daarbij horen. Hij laat ons door naar een smoezelig gangetje dat eindigt in een mijnlift. We gaan best diep, zo’n 300 meter onder de grond komen we uit in een in het gesteente uitgehouwen gang. Aan weerszijden zijn openingen met kamers vol reserveonderdelen van een of andere enorm ingewikkelde machine. De gang spiraalt langzaam naar beneden. Verderop horen we gebrom en gebubbel. Dat wordt steeds sterker, tot we een doorgang zien waardoor een zilveren gloed schijnt. We komen uit in een koepel zo groot als de hele stad! We komen aan de rand binnen. Er is hier een ommegang, langs de hele rand van de stad. Van hier gaat een trap omlaag. Op dit niveau zien we een meer van zonium, zo ver als de blik reikt, Het zilveren licht komt hier vandaan. Dit is een energietoestand die we nog niet eerder gezien hebben. Even verderop verbreedt de ommegang zich tot een aanlegplaats. daar is ook een uitgebreid instrumentenpaneel. Van ver weg, boven het zonium horen we spreken. Gwan kijkt met [Correspondence] en ziet een man die een beetje op Imhotep lijkt praten tegen een hologram dat een beetje op Chappie lijkt.
“Het is zo ver. Jammer!” Met die woorden duikt de man het zonium in. We gaan het trappetje af. De verdieping lager straalt pure kwaadaardigheid uit. Daar ligt de “Ka” opgeslagen. De twee lagen zijn gescheiden door een extreem sterk krachtveld. We zien dat Imhotep doordrenkt raakt van zonium. Tussen de apparatuur van het haventje zien we een terminal. Het computersysteem is gemakkelijk te hacken. Uit de informatie van computer leren we dat de zonium nodig was voor Expulsion, maar de Ka niet. De mensen hadden geen besef dat de Ka intelligent en kwaadaardig is. Zonder de Ka is Zonium te vluchtig. Dat is de enige reden dat het hier bewaard wordt.
Inmiddels is de zonium steeds heftiger aan het bubbelen en trillen. Risha duikt ook in het zonium. Omdat hij al gefuseerd is met het spul doet het de eerste tien minuten niets. De andere drie gaan naar de beneden etage. Het Ka blijkt helemaal geen zwarte drab te zijn, wat ze eigenlijk verwacht hadden want zo ziet het er op Tanais uit. Nee. Het is wit beendermeel. Dat hebben ze eerder gezien bij de Witte Bronnen op Aarde. Het witte spul is zich aan het organiseren. Ze zien dat er groene vormen in ontstaan en met [Mind] ontdekken ze hoe de hive-mind ontwaakt. Claude ontdekt dat het krachtveld tussen de twee lagen het aan het begeven is, dus met [Forces 5] repareert hij het tijdelijk.
Risha verliest het bewustzijn en komt bij als onstoffelijk wezen in een ongerept Tanais.
De anderen horen een ongelooflijk harde knal. Chang raakt zwaar in de kreukels, Claude en Gwan weerstaan de explosie beter. Zowel het zonium als het Ka-poeder zijn er nog, met de Witte Stad meegevoerd naar Tanais. Dit hier is als het ware het ankerpunt van de ‘speekseldraad’ die door de vijfde dimensie naar Aarde loopt en die we kennen als de Abyss.
Risha komt bij boven de zee, op dezelfde plek als waar we de Witte Stad hebben gevonden. Hij kan vrij door de wereld bewegen. Her en der ziet hij de insectenrassen die er voor de mensen waren. Maar ze zijn ongeorganiseerd. Ook Teleutos hangt aan de hemel. Even later komt hij terug in de Expulsion ruimte in de poel zonium en voelt zich fantastisch. In de ruimte daar onder beginnen de shuragi uit te breken. Ze hebben een sprankje zonium gekregen. Dat is door het krachtveld heen gekwantumtunneld. We gaan snel weer terug naar onze eigen tijd.

De volgende stop is Teleutis. We gaan naar de Aarde. Risha maakt voor iedereen een ruimtepak, daar doet hij drie dagen over. In de tussentijd halen de andere drie de colorcopter op uit Afrika. Dan gaan we aan boord en vertrekken naar de ruimte. Voordat we bij Teleutis aankomen voelen we het krachtveld eromheen enorm sterk toenemen. We laten al onze magische zintuigen er op los. Er is geen [Life]. Met [Time] [Matter] en [Color] zien we dat er op die gebieden heel wat aan de hand is. [Entropy] geeft aan dat het station feitelijk kapot is. [Mind] geeft aan dat er drie wezens zijn met bewustzijn op dierlijk niveau. Dit zijn alien parasieten. Ze leven niet, maar het zijn quasi-intelligente machinerieën, gebaseerd op schrootmetaal. Het station ligt tegen de rand van Igrot aan, een deel steekt er zelfs doorheen. Daar is een enorme [Time]-barriere. De werelden van materie en antimaterie ritsen hier in elkaar en komen samen bij het ruimtestation. Dat geeft rare effecten: er zijn zelfs plekken waar materie en antimaterie tegen elkaar aankomen zonder te exploderen. Maar het wordt nog vreemder. Met [Correspondence] zien we dat Teleutos een torus is met in het centrum een bol. Die bol bevat een singulariteit, de zwaartekracht van dat zwarte gat levert de gravitatie van het station. Tussen de bol en de torus is een lege ruimte waar twee structuren uitsteken. Er is een soort gedeukte en verbogen uitlaat die richting Aarde/Tanais steekt. Hij is net als de rest van het schip gemaakt van zonium en een mengsel van materie en antimaterie. En er is een machine die door de wand van Igrot heen steekt. Die machine is niet meer intact. Door die lege ruimte heen kun je heel helder de sterren buiten Igrot zien. Die zijn anders dan onze eigen sterrenhemel. We kunnen nagaan dat het schip gemaakt is vóór Expulsion maar de schade is zo’n vierhonderd jaar erna ontstaan.
Er zijn luchtsluizen te zien als we dichterbij komen. Met [Mind] geven we de schrootwezens het idee dat wij en onze copter niet eetbaar zijn. Het is verder niet moeilijk om binnen te komen. De ring heeft een doorsnede van honderd meter en heeft geen verdiepingen. Op de binnenvloer staat apparatuur die voor mensen geschikt is. De rest van de ruimte was voor de aliens, die blijkbaar kunnen vliegen. Ramen kijken uit naar weerszijden, we kunnen hier dus door de [Time] barriëre heen naar het universum buiten Igrot kijken. De sterrenhemel is helemaal gefixeerd. Het tijdverschil is enorm: 1000 jaar voor ons is een seconde buiten. Het schip is leeg geëvacueerd. Met enige moeite logge we in op de computers in het mensendeel. De alien apparatuur is een ander verhaal. We leren dat de aliens Uomi genoemd werden. Zij hebben de bouwplannen geleverd voor dit station. Het was bedoeld om zonium te winnen en naar de Uomi te transporteren. In ruil daarvoor zouden de werknemers van parallax worden geëvacueerd. Het ding is bedoeld om op de buitenlaag te blijven en het zonium door de buitenlaag heen weg te beamen. Zo’n 200 a 300 jaar na Expulsion is de machine kapot gegaan vanwege overload. De Uomi hebben antimaterie-DNA aangeleverd voor insecten die op Tanais een cultus moesten starten om zonium te oogsten en die op Teleutos af te geven. “Vlieg naar de hemel.” In werkelijkheid werden de insecten die op het station aankwamen zelf ook verbrand en geoogst. De ka werd afgevoerd door de buis richting Tanais/Aarde. Door het enorme tijdsverschil hoopte het zonium zich op in de machine die het door de huid van Igrot moest transporteren – de oogst van 250 jaar kon er niet in een kwart seconde doorheen – en daardoor is de machine ontploft. Er zit nog ka-residu in de afvoerpijp.
We vinden een alien communicatie apparaat. De mensen van Parallax noemden het GIN – Galactic Intra Netwerk. Het werkt ook met entanglement, maar GIN is veel geavanceerder dan de apparatuur van Mollenslijm en je kan er de hele melkweg mee bereiken. In de gebruiksaanwijzing lezen welokale tijden enorm kunnen verschillen door relativiteitseffecten. Als je met entanglement communiceert is één van beide tijden dominant en dan geldt die voor allebei de partijen.
Met [Time] kijkt Gwan naar een moment twee jaar voor Expulsion. De Uomi zijn drie meter lang. Ze hebben een chitinepantser en vleugels, iridiserend veelkleurig. Ze zijn bezig om het station in elkaar te zetten. Het materiaal voor de bouw komt van de Aarde, want aanvoeren vaaf een andere wereld is niet te doen. De Uomi wilden een bruggenhoofd hier.
We nemen de GIN mee aan boord van de copter. We vinden ook een materialisatemachine, die we inladen en de mattar-antimatter-merger. Maa alledrie de apparaten zijn beschadigd door de explosie. Uomi- en andere alien-technologie is vo ver geavanceerd voorbij wat wij begrijpen, dat je scores van 6 nodig hebt om ze te repareren.

Volgende keer willen we opnieuw contact opnemen met Mollenslijm, vragen wat zij weten van de Uomi, weer contact leggen met de menselijke onsterfelijken en dergelijke. Risha stelt voor dat als Mollenslijm weer om een pantheon vraagt, we eventueel een setje godlings voor ze kunnen vangen.

+ 5 XP = 37

Call of Cthulhu 22

Dave rapporteert dat het glazen dak van de Royal Albert Hall een redelijk stevige constructie is. Ook is bekend wie de dirigent is: Hans Richter, dirigent bij de Wagner Festspiele en momenteel op tournee door het Verenigd Koninkrijk. Percy vraagt zich af hoe hard de eis ‘open lucht’ is. Als een beetje bloed volstaat waar anderen een bloedbad aanrichten, dan is een open raam misschien al voldoende om aan die eis te voldoen.

Men is druk bezig met het bespreken van het plan, als Dave terugkeert van zijn werk in de Albert Hall. Hij weet te melden dat er een kleine rel heeft plaatsgevonden: Hans Richter weigert een bepaald stuk te spelen, omdat dit volstaat met moord, incest en verkrachting. Iemand heeft geprobeerd om een onsmakelijke grap uit te halen. Dat dit het zelfde muziekstuk is dat een paar weken geleden uit de British Library is gestolen melden zij aan zowel de Earl als aan de Black King. De Earl neemt het ter kennisgeving aan, maar de Black King wil er graag meer over weten.

Bij het opstellen van het plan om Lord Blackpool te vangen, komt men met het idee van een kantelaartje dat verf drupt als hij wegrijdt in zijn koets. Dit principe willen ze eerst uittesten op hun eigen koets. Ondertussen is er een bericht gekomen van de Earl, waarin staat dat de hoveling die het stuk heeft goed gekeurd een vriend is van Sir Charles Warren. Van de Black King komen ze ook te weten dat de ghouls weer terug zijn naar hun eigen wereld. Dave vindt een constructie uit om een flesje verf onder een koets te binden. Hij komt uit op een leren riem. Tarjinder en hijzelf gaan hiermee oefenen. Hierna bespreken zij wanneer zij de evacuatie van start laten gaan en wat ze gaan doen als Lord Blackpool blijft zitten.

Dave weet te melden dat, gaandeweg het oefenen met het muziekstuk, het gedrag van het orkest verandert. Ze worden wat afweziger, monomaner en belangrijker nog: eerder onspeelbare delen kunnen ze nu wel goed uitvoeren. Van de Earl komt bericht dat Lord Blackpool gewoon aanwezig zal zijn. Hij heeft voor hen ook kaarten geregeld.

In de tweede week geeft de receptionist van hun hotel hen een bericht van de Black King. Hierin staat dat hij één van zijn agenten tot hun dienst staat. Zij kunnen hem treffen in Soho. Het blijkt hetzelfde adres te zijn als waar Tarjinder zijn voorstelling gaf die Penny bijna het leven kostte. Ze worden door de zelfde chinees ontvangen. Hij brengt hen naar een vertrek in de keldergewelven. Dit vertrek wordt met 2 vuurbekkens verlicht. De muren zijn met brokaat bekleed en er staat een smaakvol gedecoreerde tafel. Daarachter zit een Aziatische man die hen indringend aankijkt. “Dus u bent…?” Ze vertellen wat hun vermoedens zijn en wat hun plan is. Hij vindt het een goed plan. Tevens vertelt hij dat, om de kans op slagen te optimaliseren, de spreuk zeer waarschijnlijk door meerdere tovenaars zal worden uitgevoerd. Ook vermoedt hij dat, afgaande op het gedrag van de musici, deze wel eens als offer zouden kunnen fungeren. Ze moeten dus echt zorgen dat de oproeping niet plaatsvindt en ze kunnen er ook niet vanuit gaan dat de musici zullen stoppen met spelen. Grote vraag is dus: hoe gaan ze de spreuk dan onderbreken? Percy oppert om dit te doen door de spreuk ‘Soul Singing’. Hiermee kan een muzikant als het ware overgenomen worden. Als ze de muziek kunnen onderbreken is misschien hun trance te verbreken en kunnen ze door anderen geëvacueerd worden. De Aziaat meldt dat de fluitisten waarschijnlijk het belangrijkst zijn ( en dus ook het meest gevaar lopen om als offer te eindigen). Waarom concentreren zij zich op het orkest? Percy bedenkt zich dat het strikt genomen niet echt noodzakelijk is dat de tovenaars in de zaal bij het orkest aanwezig zijn. Belangrijk is dat de muziek hoorbaar is en dus kunnen ze het ritueel ook gewoon op het dak uitvoeren. De tovenaars direct aanpakken op het dak is dus ook een mogelijkheid. Het plan is dat Dave zich vooraf ergens op het dak verbergt en dat de rest tijdens de drukte van de evacuatie zich naar het dak begeeft. ‘Soul Singing’ zou wel kunnen werken op de dirigent. Hiermee zouden zij hem kunnen bewegen om het stuk af te hameren. Musici zijn hier op geconditioneerd. Als zij hem kunnen overtuigen van het feit dat het koor toch de tekst – tegen de afspraak in – zingt, dan zal hij het orkest stilleggen.

Buiten Tabby kan iedereen magie en heeft ook iedereen de beschikking over de beschermende spreuk ‘Deflect Harm’. Tabby oefent zich dan maar in haar schietvaardigheid.

Tanais serie 2 sessie 7 (133)

Chang en Risha kiezen er voor om als de Generaal en Max Coney, hun incarnaties ten tijde van Expulsion, de Witte Stad binnen te gaan. Claude gaat als Claude en Gwan verandert zich in Gwen. Dat heeft een onverwacht effect; de Generaal en Max verschijnen in de vergaderzaal op het moment dat er net op de rode knop is gedrukt. Er zijn ook een schuchtere jongeman en een verkoper van onduidelijke nepmedicijnen, de eerdere incarnaties van Gwan en Claude. Maar Claude en Gwen verschijnen zelf in een enorme koepel met een gelig grasland waar her en der ruïnes van flatgebouwen staan. De Mindlink blijft in stand, maar staat onder grote stress. Gwan probeert de andere twee te scry’en, maar dit lukt niet. Hij krijgt er knallende hoofdpijn van. Dan gaat hij een beetje rondlopen om te verkennen. Hij ruikt barbecue, hoort gelach en feestgedruis. Met [Sense Alternate] komt hij er achter dat dit géén alternatieve werkelijkheid is, maar het heden van de Witte Stad in Tanaīs.
In de vergaderzaal is het alarm afgegaan en de mensen drukken op hun stasis-polsbandjes. Risha stelt voor om weer naar buiten te gaan en daarna samen één van de twee bestemmingen te kiezen. Ze gaan snel naar de rand van de stasis koepel.
Gwen en Claude zijn intussen verder gelopen. Gwen ziet groene dames en heren, Shiragi, in Versaille kleding. Boven een vuurtje wordt en baby gebraden. De Shiragi zien hem ook en ze vallen aan. Gwen maakt een portaal en ze zijn foetsie.
We komen bij elkaar in de duikklok. De Rode Knop versie van de Witte Stad is in het verleden. Iedere keer als we daar binnenkomen arriveren we op hetzelfde moment. . Er zijn daar computers met alle kennis van de wereld voor Expulsion. Het zou de moeite waard zijn om die te downloaden. We bedenken een techniek om dat via de Mindlink te doen. Claude gaat daarvoor naar de Aarde om een computer gereed te maken. De plek op Aarde die met de Witte Stad overeen komt is Sellafield / het klooster van Maria Magdalena. De andere drie kiezen hun oude vorm en gaan weer naar de Witte Stad. We blijven in het gebouw van Werner Volkel, want die doen robotica. We vinden al snel een geschikte computerterminal. Risha/Max kan met de level 100 wachtwoorden van de onsterfelijken deze computers in het jaar 4224 wel binnenkomen. De download gaat makkelijker dan we hadden verwacht. De metafysische grens is hier veel dunner dan in Tanaïs. Het grootste deel is over.
We hebben nog even de tijd. Buiten is het rustig. We gaan naar Grotius, waar biologie en de 5e dimensie de specialiteit van zijn. De man achter de balie vraagt: “Wat komt u doen?” Max zegt: “We doen een schoolproject over meerdere dimensies.” Met zeven successen op de Charm [Speed the Wheels] haalt hij de man over en die neemt ons mee naar de directeur. Dat is een vadsige, dikke man achter een groot bureau. We komen gelijk ter zake: “We hebben informatie over Igrot.” Binnen een minuut staan er tien afdelingshoofden in de kamer. We steken van wal en vertellen alles wat we weten. “Dat was veel ultrageheime kennis,” zegt het hoofd Research, “plus een heleboel dat wij nog niet wisten. Stukjes vallen op hun plaats. Hoe weten jullie dit?” We krijgen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Risha zegt: “Wij zijn de onderzoekers, jullie de denkers. Kort gezegd, wij komen uit de toekomst. Wat weten jullie?”
Ze vertellen dat Igrot ook hier is. Hun indruk is dat de ’speekseldraden’ de dwarsverbindingen tussen de twee werelden, een afweerreactie van de Aarde zijn op Igrot. De speekseldraden zijn zeer zoniumrijk. De planeet is volgens hun een levend wezen dat probeert het wezen Igrot in te kapselen. Wellicht een poging van de Aarde zelf om ‘aan te meren’ aan Tanaïs. Ze gaan een teleconferentie beleggen met de geleerden van andere consortia. Het duurt 20 minuten om te organiseren.
In de tussentijd legt de geleerde uit dat de stasis armbanden bedoeld zijn om de inwoners van de stad te beschermen. De hele stad gaat in stasis om de eerste keren dat Aarde en Tanaïs tegen elkaar botsen te overleven. Die stasis begint electromagnetisch en gaat pas daarna over op de biologische wezens. De armbandjes zijn er om te zorgen dat mensen niet doodgaan door de discrepantie tussen het moment waarop anorganisch materiaal in stasis is en het moment dat organisch materiaal in stasis gaat.
Verder vertelt hij: “Onder de stad moet een plek zijn waar het Juice gebruikt is om Expulsion te bewerkstelligen. Verbruikte Juice laat afval achter dat als basis voor nieuw leven kan dienen. Juice is zeg maar de ziel van veroordeelde aliens. Het hogere zelf van de aliens wordt verbruikt en wat overblijft is alle lagere zelf. De ge-Juice-den waren individuen, maar door Expulsion is alle residu één poel geworden. Dus alle lagere aandriften van de ergste misdadigers van het universum geconcentreerd in één grote hive-mind. Door Expulsion komt dat residu ook nog eens tot leven, en door die parthogenese ontstaan de shiragi. En de shiragi hebben dus een hive-mind. Maar onze eerste taak is de Aarde te redden!”
Na dit verhaal realiseert Chang zich twee dingen: Daar waar Gwen en Claude terecht kwamen, zijn de shiragi van Aardematerie, maar ze zijn zó zoniumrijk dat ze op Tanaïs niet ontploffen. En ten tweede waar wij nu inzitten is een herbeleving zonder materie of antimaterie signatuur. Een soort Ground Hog Day. Van wat we hier bespreken kan Igrot niets weten. Van wat er bij de shiragi gebeurt weet hij waarschijnlijk bijna alles, vanwege de hive-mind.
De conferentie is nu on-line. Iemand van Dickles zegt: “Onze Witte Stad is op Tanaïs terecht gekomen. Dai is een inversie, het begin van zo’n speekseldraad.”
Gwan vraagt of zij iets weten van tijdreizen. We kunnen niet verder dan de stasis.
Risha vraagt naar contacten met de aliens. Daar weten deze wetenschappers niets van. “De expulsiemachine daar ging een brandstof in. Maar dat is een andere afdeling, waar wij niets van weten. Wat er over is, is geconcentreerd kwaad met een hive-mind.” Hij krijgt een korte uitleg. “Er zijn 5 stabiele dimensies, theoretisch is er een zesde. Er zijn nog zes opgevouwen tegen-dimensies, die we Calabi-you dimensies noemen.” (Wij weten dat die de knopjes zijn om de Hoogzetels, Veenzalen, de Black Spiral en zo te bedienen.) “Mocht het eindtreffen niet plaatsvinden, dan vindt er ook geen uitzaaiing plaats maar een Interruptus. Igrot heeft géén controle over die zesde dimensie. In één van die alternatieve werkelijkheden is er een oplossing. En als jullie die vinden is niet alleen onze wereld gered, maar kunnen andere werelden ook worden gered. ”
Hoe versterken we de natuurlijke afweer van een planeet? Waar dienen die speekseldraden voor? Wordt het een cyste? Een sponzige massa om de klap op te vangen? Het lijkt er op dat de speekseldraden alle zonium verzamelen. Risha vertelt over de godlingen. “Misschien spelen die een rol bij het verzamelen van zonium en het redden van de wereld,” zegt een jonge wetenschapper. “Dat kan het niet zijn!” roepen de gevestigde geleerden, “Metafysica! Foei!”
“Misschien zijn de andere steden ook op Tanaïs terecht gekomen als zaden voor speekseldraden,” oppert iemand.
De directeur neemt het woord. Hij zegt tegen ons: “Nu moeten jullie iets voor ons doen. Over anderhalf etmaal is de volgende klap en dan is de helft van ons dood. Ik wil dat jullie het gif neutraliseren hieronder, om ons ontwaken na de klap te vergemakkelijken. De shiragi grijpen periodes van chaos aan om zich te vermenigvuldigen. Zij overleven de klap als de werelden botsen. Het heeft iets met entropie te maken. Juice, dat was het kleur-deel van de aliens.” We beloven het, ook al weten we dat als we hier de volgende keer komen, we weer in de rode knop zaal zullen aankomen.
We vragen naar Teleutis. “Dat is van het Parallax Consortium. Die zijn hier niet aanwezig. Het is een heel grote privé organisatie, een zooitje schurken,” zegt een oud-medewerker, “Het kan hun niets schelen dat de wereld vergaat. Die satelliet is waarschijnlijk om daaraan te ontkomen. Ze hebben technologie van aliens gekocht. Nee, dat was niet Mollenslijm. Dit waren insectoïde levensvormen, schorpioenen en reuzenmieren en zo, die van plan waren om na de oscillatie een bepaald stofje te gaan oogsten. Uit wat ik hier hoor leid ik af dat het om zonium gaat. Parallax wilde geld verdienen met die aliens over de rug van de mensen heen.” We herkennen de oude levensvormen van Tanaïs.
We stellen de geleerden gerust en ze gaan in stasis. We gaan terug naar Werner Volker. Inmiddels is het rioolwater al omhoog gekomen. We lopen al tot onze enkels door de derrie. Wat gaan we nu doen? We kiezen er voor om in kaart te brengen hoe de shiragi tot stand komen. We kunnen steeds de stad in en uit om hun begin te zien en er achter te komen wat we tegen ze moeten ondernemen. Daarna willen we naar Teleutis.

+4xp = 32

Call of Cthulhu 20 + 21

Als de groep gebruik wil maken van de tunnels, zullen deze verkend moeten worden. Daarna moet er nagedacht worden over iets onbenulligs om te smokkelen, zoals bijvoorbeeld wijn of sterke drank uit Frankrijk. Ze nemen de ingang op het kerkhof. Ondergronds zijn er wat zijgangen naar graven in het kerkhof. Maar de hoofdgang loopt min of meer recht naar de centrale kamer waar de gate was. Her en der liggen onsmakelijke etensresten en er hangt een gore stank. Hier zal iets aan gedaan moeten worden. Vanuit de centrale kamer lopen nog 2 gangen. Ook zien ze een gewelf waar de gate gezeten heeft. Bij Percy en Penny lopen de rillingen over de rug, want er hangt nog een hint van de connectie met het thuis van de ghouls. Van de gang rechtdoor weten ze dat deze naar Whitechapel leidt, dus nemen ze eerst de andere gang aan de linkerkant. Deze gang heeft diverse zijgangen die uitkomen in kelders en parkjes. Vermoedelijk waren deze voor de jacht (voorbijgangers snaaien, een huis leeghalen). De gang naar Whitechapel heeft dezelfde zijgangen, maar loopt onder de Thames door en lijkt buiten Londen te eindigen. Ze besluiten om deze gang tot het einde te volgen, hetgeen een hoop lampolie kost. De gang eindigt bij een trap naar een metalen luik. Als ze luisteren horen ze niets. Penny probeert het luik te openen en merkt dat het van de andere kant vergrendeld is. Met haar koevoet forceert zij het luik. Zo komen zij in verlaten schuur, waarin opslagkasten staan. Ramen zitten onder de dakrand en laten voldoende licht binnen om bij te zien. Het is aardig stoffig in de ruimte maar, als ze er op letten, ze zien dat de ruimte van het luik naar de deur minder stoffig is. Er ligt nog een oude kist, met daar in houders voor granaten. Hieruit maken zij op dat dit een opslag van het leger was. Als ze vervolgens naar buiten gluren, zien zij een oefenterrein in gebruik. Op basis van de rode uniformen van de mannen bedenken zij dat dit van de Scarlet King is. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de ghouls hier naar buiten zijn gegaan. het kan hier niet ongezien. Daarbij is het ook een kamp dat bewaakt wordt. Het is overigens ook niet geschikt als eindstation van een smokkelroute. Ook al staat dit pakhuis afgelegen van de rest van het kamp. Ze besluiten dan terug te gaan. Voorlopig komen ze geen zijgangen tegen. de eerste zijgang die ze tegenkomen nemen ze en deze eindigt in een verlaten huis in het Londense East End. Ze realiseren zich dat het centrale gangenstelsel inclusief de zijgangen door de ghouls gemaakt zijn. En die zijn hier sinds het moment dat Lady Gwendoline ze opriep. Het laatste stuk naar de legerplaats is anders. Dit is waarschijnlijk in opdracht gemaakt. Ghouls hadden hier niets te zoeken.

Ze kijken of ze een van de uitgangen kunnen gebruiken. Er eindigt er eentje in een verwaarloosd pand. Percy zet hier zijn smokkelroute op. Besloten wordt om voorlopig in het hotel te blijven wonen.

Zo’n 2 weken later komt men terug van een theaterbezoek en krijgt te horen dat er bezoek op hun kamer wacht. Het blijkt een gouvernante met 2 kinderen, een jongen en een meisje, te zijn. Zij is eind 20 begin 30 en begint het gesprek: “Goedenavond, u begeeft zich op ons terrein!” “Ah, de Black King” roept Percy, “Wij moeten praten!” “Dat is zo”. Tijdens het gesprek stopt zij niet met haar haakwerkje. “U hebt zich op ons terrein begeven zonder uitnodiging. Daar zijn wij normaliter niet gelukkig mee.” “We zochten contact, maar wisten niet hoe dat te leggen.” “U had naar de Council House gekund.” “We hebben een boodschap voor de Black King en wilden niet dat de andere Council Members dat wisten.” Ze vraagt wat de boodschap inhoudt. De groep vertelt over de komende staatsgreep, de aanwezigheid van de ghouls en dat Lady Gwendoline Blackpool terug aan het keren is. Tabby en Tarjinder kijken ondertussen naar de kinderen. Ze zijn opvallend uitdrukkingsloos. Tarjinder probeert ze uit de tent te lokken met een kaarttruc. Als ze lachen ziet Tarjinder tot zijn schrik dat de mond van het jongetje gevuld is met messcherpe tanden. Bij het afscheid nemen ziet de groep dat zowel de gouvernante als het meisje de grond niet raken. Verder hebben ze ook niets aangeraakt.

Contact met de Black King en zelfs bewerkstelligd dat er een contract komt voor de tunnels. “We smokkelen nu legaal.”

Dan terug naar het echte werk. Percy gaat door met het bestuderen van Cultes des Ghouls”. Hij leert er flink wat van, tegen relatief lage kosten (-San) voor zijn gemoedsrust. Tarjinder en Penny willen geestelijk wat meer in evenwicht komen. Penny laadt haar geest op met behulp van cocaïne en Tarjinder gaat zich laten masseren en gaat mediteren. Tabby vindt een arts die ontspannende massages geeft aan dames met hysterische klachten. Ook dit helpt. Penny heeft uit het Liber Ivonis geleerd hoe ze een “gate” kan openen. Zij wil hiermee de gate naar de wereld van de ghouls openen, maar dit lijkt de anderen niet zo’n heel goed idee.

Nu hun smokkelroute loopt, dringt zich de vraag op wat ze verder gaan doen. Percy heeft de smaak te pakken en stort zich op het Liber Ivonis. Tarjinder wil zich hier ook in verdiepen, maar dat vindt Percy geen goed idee. Tarjinder kijkt wat hem betreft af en toe wat te verwilderd uit de ogen.

Binnen een week komt er weer bezoek. Dit keer is het een bebaarde man, duidelijk een arbeider, die met een zwaar Schots accent praat. Hij rolt een papier uit, waarin de termen staan waaronder zij gebruik mogen maken van de tunnels. Dit komt neer op 5% van de opbrengst. Het contract is te ondertekenen met naam en een duimafdruk in bloed. Ze vragen of het bloed van een persoon voldoet. Dit blijkt het geval. Vervolgens vragen ze of ze zijn bloed kunnen gebruiken. Als antwoord snijdt de man met een mes in zijn hand. Er komt, tot hun verbazing, geen bloed te voorschijn. Vervolgens snijdt Tarjinder in zijn hand en word het contract ondertekend. Ze tekenen met hun echte namen. De tegenpartij heeft al getekend en zij ontcijferen het als Selendes of iets dergelijks.

Hierna gaan ze verder met hun dagelijkse besognes en de vraag of er al meer bekend is over het concert in de Albert Hall. De mannen gaan weer naar het café van de musici. Er is intussen een bekende dirigent aangetrokken en de te spelen stukken worden ingestudeerd. Er is één minder bekend stuk. Hierin herkent de groep het gestolen manuscript. Penny en Tarjinder vragen naar de partituur. En Tarjinder, als altijd resultaatgericht, wordt de deur uit gezet wegens het doen van oneerbare voorstellen.

Er komt een bericht binnen van de Black King. Hieruit blijkt dat hij het niet ontzettend erg vindt als Victoria wordt afgezet, maar hij prefereert de status quo. Het bericht getuigt niet van een groot enthousiasme. De groep bedenkt dat de Black King erg goed op de hoogte is van alles dat zich ondergronds afspreken, dus zij sturen hem een bericht met de vraag of hij weet waar de ghouls heen zijn en of zij misschien een nieuwe gang geopend hebben.

Het studeren heeft Penny een aardige hoeveelheid spreuken opgeleverd, waaronder ook een aantal nuttige en niet al te verontrustende spreuken. Ze besluit om eens wat benodigdheden in te gaan slaan. Ze komt thuis met een jachtmes en een wierookbrander en verdwijnt daarmee in een kamertje. Vrij vlot daarna komen uit het kamertje vreemde aanroepingen en wierookdampen. Intussen heeft Tarjinder de beschermingsspreuk van Dave geleerd.

Ook arriveert het mysterieuze muziekstuk. Wat zou er mee kunnen zijn? Tabby herinnert aan het boek van William Booth. Penny besluit de partituur te onderzoeken. Na enige tijd realiseert zij zich dat het lijkt op een spreuk uit het Liber Ivonis. Die waarmee je een waanzinnige god genaamd Azatoth oproept. Deze staat beschreven als de god wiens iedere wens direct wordt uitgevoerd door Nyarlathotep. Deze god moet opgeroepen worden in de open lucht en dit is extreem gevaarlijk (kans dat de wereld vergaat). De groep vraagt zich af waarom de coupplegers zoiets zouden willen doen en, belangrijker zelfs, wat doe je ertegen. Tarjinder stelt voor om Azatoth zelf op te roepen, zodat hij daar niet opgeroepen kan worden. Dat lijkt de rest niet zo’n goed idee. Optie 2 is de muziek aanpassen. Dit gaat moeilijk worden aangezien de partituren al zijn uitgedeeld. Tabby stelt voor om een publiekscampagne op te zetten: Britse muziek op dit Britse feest! Eigen componisten eerst! Om hieraan toe te voegen : En Duitse! wegens de afkomst van prince Albert. Maar in ieder geval geen Italiaanse. Ze begint enthousiast met het schrijven van een brievencampagne.

Besloten wordt om ook de Earl en Prof. Green te informeren dat er aanwijzingen zijn dat onverlaten een aanslag willen plegen tijdens het jubileumconcert. Tabby schrijft een zorgvuldig geformuleerde brief aan de Earl of Huntingdon.

Er wordt een bezoek gebracht aan Prof. Green. Deze is een tijdje op het continent geweest. De spreuk met hem besprekend, realiseren zij zich dat de Royal Albert Hall en glazen dak heeft. Als dit kapot gemaakt kan worden, is ook de conditie ‘open lucht’ vervuld. Ook realiseren zij zich dat, alhoewel zij wisten van de te plegen staatsgreep, een aanslag bij het concert over 2 weken niet strookt met de tijd die nodig is om Lady Gwendoline ‘af’ te krijgen. Maar misschien willen de samenzweerders haar niet op haar machtigst, maar machtig genoeg om nuttige spreuken te kunnen doen. Prof. Green stelt voor om tijdens de opvoering een brandalarm te doen afgaan. Een echte brand is niet nodig, maar rook ontwikkeling is wel van belang.

Dit voornemen is mooi, maar daarmee hebben ze Lord Blackpool nog niet te pakken. Hoe kunnen ze hem met deze kennis aan het kruis nagelen? Hij zal vast zichzelf beschermen tegen Azatoth met bijvoorbeeld een beschermende spreuk, of weggaan. Hem pakken en de aanslag voorkomen zal niet lukken. Voorkomen is belangrijker. Maar voorspellen dat hij wegblijft of weggaat voor het betreffende stuk geeft in ieder geval een aanwijzing voor de Earl. Het laatste hebben ze het liefst. Maar hoe ga je hem verbinden aan een aanslag die je gaat stoppen? Mannen en explosieven rond het glazen dak zijn bewijs en daarvoor hoeft de aanslag niet door te gaan. Hoe zorg je ervoor dat Lord Blackpool er is? Zodat hij voor het betreffende muziekstuk, zoals zij voorspellen, zal vertrekken. Het plan is om de Earl of Huntingdon in te schakelen, zodat die er zorg voor kan dragen dat Lord Blackpool, als lid van de hofhouding, een taak te verrichten heeft waarvoor hij aanwezig moet zijn. Ze kondigen ook aan dat zij een ontruiming zullen forceren door middel van een brandalarm als het echt nodig is. Ze sturen wederom een zorgvuldig geformuleerde brief naar de Earl, maar ditmaal eentje met meer informatie betreffende hun plan. Ook wordt er een brief naar de Black King gestuurd, waarin ze vragen waar de ghouls gebleven zijn en waarin ze ook Azatoth noemen en hun poging om het oproepen daarvan te voorkomen. In de tussentijd gaan ze onderzoek doen naar hoe de ramen geopend kunnen worden. Hiertoe gaat Dave aan de slag als klusjesman.

De Earl antwoordt dat hij hen hun gang laat gaan. Wel benadrukt hij dat hij iedere flinter van bewijs, hoe klein ook, in handen wil krijgen. Ook komt er een antwoord van de Black King: “Bad news. Will help.” getekend: Selymes.