Tanais serie 2 sessie 7 (133)

Chang en Risha kiezen er voor om als de Generaal en Max Coney, hun incarnaties ten tijde van Expulsion, de Witte Stad binnen te gaan. Claude gaat als Claude en Gwan verandert zich in Gwen. Dat heeft een onverwacht effect; de Generaal en Max verschijnen in de vergaderzaal op het moment dat er net op de rode knop is gedrukt. Er zijn ook een schuchtere jongeman en een verkoper van onduidelijke nepmedicijnen, de eerdere incarnaties van Gwan en Claude. Maar Claude en Gwen verschijnen zelf in een enorme koepel met een gelig grasland waar her en der ruïnes van flatgebouwen staan. De Mindlink blijft in stand, maar staat onder grote stress. Gwan probeert de andere twee te scry’en, maar dit lukt niet. Hij krijgt er knallende hoofdpijn van. Dan gaat hij een beetje rondlopen om te verkennen. Hij ruikt barbecue, hoort gelach en feestgedruis. Met [Sense Alternate] komt hij er achter dat dit géén alternatieve werkelijkheid is, maar het heden van de Witte Stad in Tanaīs.
In de vergaderzaal is het alarm afgegaan en de mensen drukken op hun stasis-polsbandjes. Risha stelt voor om weer naar buiten te gaan en daarna samen één van de twee bestemmingen te kiezen. Ze gaan snel naar de rand van de stasis koepel.
Gwen en Claude zijn intussen verder gelopen. Gwen ziet groene dames en heren, Shiragi, in Versaille kleding. Boven een vuurtje wordt en baby gebraden. De Shiragi zien hem ook en ze vallen aan. Gwen maakt een portaal en ze zijn foetsie.
We komen bij elkaar in de duikklok. De Rode Knop versie van de Witte Stad is in het verleden. Iedere keer als we daar binnenkomen arriveren we op hetzelfde moment. . Er zijn daar computers met alle kennis van de wereld voor Expulsion. Het zou de moeite waard zijn om die te downloaden. We bedenken een techniek om dat via de Mindlink te doen. Claude gaat daarvoor naar de Aarde om een computer gereed te maken. De plek op Aarde die met de Witte Stad overeen komt is Sellafield / het klooster van Maria Magdalena. De andere drie kiezen hun oude vorm en gaan weer naar de Witte Stad. We blijven in het gebouw van Werner Volkel, want die doen robotica. We vinden al snel een geschikte computerterminal. Risha/Max kan met de level 100 wachtwoorden van de onsterfelijken deze computers in het jaar 4224 wel binnenkomen. De download gaat makkelijker dan we hadden verwacht. De metafysische grens is hier veel dunner dan in Tanaïs. Het grootste deel is over.
We hebben nog even de tijd. Buiten is het rustig. We gaan naar Grotius, waar biologie en de 5e dimensie de specialiteit van zijn. De man achter de balie vraagt: “Wat komt u doen?” Max zegt: “We doen een schoolproject over meerdere dimensies.” Met zeven successen op de Charm [Speed the Wheels] haalt hij de man over en die neemt ons mee naar de directeur. Dat is een vadsige, dikke man achter een groot bureau. We komen gelijk ter zake: “We hebben informatie over Igrot.” Binnen een minuut staan er tien afdelingshoofden in de kamer. We steken van wal en vertellen alles wat we weten. “Dat was veel ultrageheime kennis,” zegt het hoofd Research, “plus een heleboel dat wij nog niet wisten. Stukjes vallen op hun plaats. Hoe weten jullie dit?” We krijgen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Risha zegt: “Wij zijn de onderzoekers, jullie de denkers. Kort gezegd, wij komen uit de toekomst. Wat weten jullie?”
Ze vertellen dat Igrot ook hier is. Hun indruk is dat de ’speekseldraden’ de dwarsverbindingen tussen de twee werelden, een afweerreactie van de Aarde zijn op Igrot. De speekseldraden zijn zeer zoniumrijk. De planeet is volgens hun een levend wezen dat probeert het wezen Igrot in te kapselen. Wellicht een poging van de Aarde zelf om ‘aan te meren’ aan Tanaïs. Ze gaan een teleconferentie beleggen met de geleerden van andere consortia. Het duurt 20 minuten om te organiseren.
In de tussentijd legt de geleerde uit dat de stasis armbanden bedoeld zijn om de inwoners van de stad te beschermen. De hele stad gaat in stasis om de eerste keren dat Aarde en Tanaïs tegen elkaar botsen te overleven. Die stasis begint electromagnetisch en gaat pas daarna over op de biologische wezens. De armbandjes zijn er om te zorgen dat mensen niet doodgaan door de discrepantie tussen het moment waarop anorganisch materiaal in stasis is en het moment dat organisch materiaal in stasis gaat.
Verder vertelt hij: “Onder de stad moet een plek zijn waar het Juice gebruikt is om Expulsion te bewerkstelligen. Verbruikte Juice laat afval achter dat als basis voor nieuw leven kan dienen. Juice is zeg maar de ziel van veroordeelde aliens. Het hogere zelf van de aliens wordt verbruikt en wat overblijft is alle lagere zelf. De ge-Juice-den waren individuen, maar door Expulsion is alle residu één poel geworden. Dus alle lagere aandriften van de ergste misdadigers van het universum geconcentreerd in één grote hive-mind. Door Expulsion komt dat residu ook nog eens tot leven, en door die parthogenese ontstaan de shiragi. En de shiragi hebben dus een hive-mind. Maar onze eerste taak is de Aarde te redden!”
Na dit verhaal realiseert Chang zich twee dingen: Daar waar Gwen en Claude terecht kwamen, zijn de shiragi van Aardematerie, maar ze zijn zó zoniumrijk dat ze op Tanaïs niet ontploffen. En ten tweede waar wij nu inzitten is een herbeleving zonder materie of antimaterie signatuur. Een soort Ground Hog Day. Van wat we hier bespreken kan Igrot niets weten. Van wat er bij de shiragi gebeurt weet hij waarschijnlijk bijna alles, vanwege de hive-mind.
De conferentie is nu on-line. Iemand van Dickles zegt: “Onze Witte Stad is op Tanaïs terecht gekomen. Dai is een inversie, het begin van zo’n speekseldraad.”
Gwan vraagt of zij iets weten van tijdreizen. We kunnen niet verder dan de stasis.
Risha vraagt naar contacten met de aliens. Daar weten deze wetenschappers niets van. “De expulsiemachine daar ging een brandstof in. Maar dat is een andere afdeling, waar wij niets van weten. Wat er over is, is geconcentreerd kwaad met een hive-mind.” Hij krijgt een korte uitleg. “Er zijn 5 stabiele dimensies, theoretisch is er een zesde. Er zijn nog zes opgevouwen tegen-dimensies, die we Calabi-you dimensies noemen.” (Wij weten dat die de knopjes zijn om de Hoogzetels, Veenzalen, de Black Spiral en zo te bedienen.) “Mocht het eindtreffen niet plaatsvinden, dan vindt er ook geen uitzaaiing plaats maar een Interruptus. Igrot heeft géén controle over die zesde dimensie. In één van die alternatieve werkelijkheden is er een oplossing. En als jullie die vinden is niet alleen onze wereld gered, maar kunnen andere werelden ook worden gered. ”
Hoe versterken we de natuurlijke afweer van een planeet? Waar dienen die speekseldraden voor? Wordt het een cyste? Een sponzige massa om de klap op te vangen? Het lijkt er op dat de speekseldraden alle zonium verzamelen. Risha vertelt over de godlingen. “Misschien spelen die een rol bij het verzamelen van zonium en het redden van de wereld,” zegt een jonge wetenschapper. “Dat kan het niet zijn!” roepen de gevestigde geleerden, “Metafysica! Foei!”
“Misschien zijn de andere steden ook op Tanaïs terecht gekomen als zaden voor speekseldraden,” oppert iemand.
De directeur neemt het woord. Hij zegt tegen ons: “Nu moeten jullie iets voor ons doen. Over anderhalf etmaal is de volgende klap en dan is de helft van ons dood. Ik wil dat jullie het gif neutraliseren hieronder, om ons ontwaken na de klap te vergemakkelijken. De shiragi grijpen periodes van chaos aan om zich te vermenigvuldigen. Zij overleven de klap als de werelden botsen. Het heeft iets met entropie te maken. Juice, dat was het kleur-deel van de aliens.” We beloven het, ook al weten we dat als we hier de volgende keer komen, we weer in de rode knop zaal zullen aankomen.
We vragen naar Teleutis. “Dat is van het Parallax Consortium. Die zijn hier niet aanwezig. Het is een heel grote privé organisatie, een zooitje schurken,” zegt een oud-medewerker, “Het kan hun niets schelen dat de wereld vergaat. Die satelliet is waarschijnlijk om daaraan te ontkomen. Ze hebben technologie van aliens gekocht. Nee, dat was niet Mollenslijm. Dit waren insectoïde levensvormen, schorpioenen en reuzenmieren en zo, die van plan waren om na de oscillatie een bepaald stofje te gaan oogsten. Uit wat ik hier hoor leid ik af dat het om zonium gaat. Parallax wilde geld verdienen met die aliens over de rug van de mensen heen.” We herkennen de oude levensvormen van Tanaïs.
We stellen de geleerden gerust en ze gaan in stasis. We gaan terug naar Werner Volker. Inmiddels is het rioolwater al omhoog gekomen. We lopen al tot onze enkels door de derrie. Wat gaan we nu doen? We kiezen er voor om in kaart te brengen hoe de shiragi tot stand komen. We kunnen steeds de stad in en uit om hun begin te zien en er achter te komen wat we tegen ze moeten ondernemen. Daarna willen we naar Teleutis.

+4xp = 32

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s