Call of Cthulhu sessie 22

De grote avond breekt aan. Dave heeft op een eerder tijdstip de wapens al de Royal Albert Hall binnen gesmokkeld. Zij hebben plaatsen in het publiek. Als Queen Victoria binnenkomt, wordt er beschaafd geapplaudiseerd. In haar gezelschap zijn de Earl of Huntingdon en Lord & Lady Blackpool. Vooral Lady Blackpool wordt door de groep goed bekeken. Zij ziet er niet zo goed uit, maar lijkt wel zeer ‘aanwezig’.
Het concert begint en in de zaal wordt genoten van de muziek, lekker eten en goede drank. Na de pauze zal het gewaagde stuk beginnen en de groep is er klaar voor. Dave heeft zichzelf al bewapend en heeft zich ergens onder het dak verstopt in de buurt van een trapje naar het dak. Ook het apparaat dat de verfmarkering moet geven is ongezien gemonteerd en op scherp gezet. Plotsklaps ziet Dave een schittering door de koepel heen. Als hij goed kijkt, ziet hij iemand over het glazen dak lopen.
In de zaal is ondertussen het stuk waar het om draait van start gegaan. Geheel tegen de verwachting van de groep zitten Lord en Lady Blackpool nog in de loge van de Queen. Wel is te zien dat Lady Blackpool geagiteerd is. Het stuk begint normaal, maar wordt steeds onsamenhangender. Dan slaat op een moment de sfeer om en wordt de muziek unheimisch. In de zaal beginnen mensen onrustig te worden. De muziek bouwt op naar het crescendo en valt dan stil. Op dit moment neemt het koor het over. Dit is het signaal voor de groep om in actie te komen. Tarjinder gaat naar een zijgangen doet de spreuk “Mist of Releh”. Deze zorgt voor enige paniek. Een bediende in de gang begint met zijn bel te klingelen en ‘Brand! Brand!’ te roepen. Percy probeert de dirigent te beïnvloeden, maar zijn spreuk mislukt helaas. Hij probeert het nog een keer, maar ook nu werkt het niet. Een aantal muzikanten begint fysiek te veranderen. Sommigen krijgen uitrekkende vingers of tentakels om de muziek perfect te kunnen uitvoeren. Dave gaat ondertussen kijken op het dak, wat er daar gebeurd. Op het dak zijn 6 personen gearriveerd. Vijf hebben zich op de hoeken van een pentakel opgesteld en de zesde heeft plaats genomen in het midden. Zij lijken bezig te zijn met een ritueel. Dave pakt zijn pistool en schiet op de middelste man, maar mist deze helaas. Het personeel van de Hall besluit over te gaan tot evacuatie. De zaal is ondertussen steeds rumoeriger geworden en de muziek is haast onverdraaglijk.
Percy kijkt om zich heen. Blackpool is nog steeds aanwezig, maar lijkt nu bevelen te roepen. Achterin de loge gaat een deur open en gewapende mannen willen de gasten meenemen. Lord Blackpool neemt de hand van de Queen. Lady Blackpool reageert niet helemaal ladylike, door een man vast te pakken en deze over het balkon te smijten. Percy gaat die kant op. Tabby en Penny laten zich evacueren, maar glippen weg naar boven. Zij gaan zich ook bewapenen, alvorens naar het dak verder te gaan. Dave schiet nog een keer, maar mist weer. Deze keer lijken de mannen hem wel op te merken. De man in het midden kijkt zeer verbolgen. Het blijkt Sir Charles Warren te zijn, die stopt met het prevelen van zijn incantatie. In de hemel begint een draaikolk in de wolken te ontstaan.
Tarjinder en Percy gaan richting de koninklijke loge. Soldaten houden de mensen op afstand, zodat het koninklijke gezelschap veilig weg kan komen. Penny en Tabby pakken hun wapens en rennen door naar het dak. In de zaal is de paniek nu compleet, vanwege vreemde wezens die een rondedans zijn begonnen. Al dansend pletten deze wezens zo nu en dan een omstander. Percy en Tarjinder hebben ondertussen grote moeite om niet door de menigte weg van de koningin gevoerd te worden.

Dave schiet opnieuw en raakt ditmaal Sir Warren. Deze schreeuwt van pijn en blaast als reactie een vlammentong (Breath of Pazuzu) naar Dave. Het lukt Dave om tijdig weg te duiken, maar het trapgat staat nu wel in brand. Tabby en Penny arriveren net bij Dave en gedrieën rennen ze naar een volgende opgang. Percy en Tarjinder weten het gedrang te ontwijken en een punt met overzicht te vinden. Ze zien dat het koninklijk gezelschap zich opsplitst: bij de Queen zijn de Earl en Lord & Lady Blackpool en 2 soldaten, de kroonprins en de rest van het gezelschap zijn de andere groep. De groep bij het dak realiseert zich dat er op het dak weinig tot geen beschutting is. Zij besluiten zich over 2 trapgaten te verdelen. Penny schiet en de man in het midden zakt in elkaar. Sir Charles Warren is niet meer. De 5 anderen kijken verstoord. Tabby schiet ook, maar mist. Iemand schiet ook en raakt Penny, maar door de “Deflect Harm” te gebruiken negeert zij de schade. Ze zien dat 1 van de mannen door een zwarte massa wordt gegrepen en uitgewrongen. Penny ziet een vrolijk Chinees gezicht in de zwarte massa.

Percy zit Blackpool wat mompelen. Ogenblikkelijk komt de Queen ten val en heeft vreselijke pijnen. Samen met de wachters helpt Blackpool haar weer overeind. Dit laat de Earl een moment alleen met Lady Blackpool, die haar klauwen tevoorschijn haalt en naar hem uithaalt. Percy valt Lady Blackpool in de rug aan en wil haar met zijn sabel doorsteken. Zijn aanval is raak, maar doet weinig schade. Tarjinder probeert de Earl te grijpen en tegelijk een aanval op de lady te doen. Zijn aanval is mis. De volledige aanval van lady |Blackpool is gericht op de Earl. Ze weet hem met een klauw te raken en hem te bijten, maar de andere klauw wordt door Percy verhindert. De Earl zakt ineen. De dames schieten weer, maar alleen Penny weet te raken. Dave schiet en raakt. Een van de mannen schiet op de zwarte massa en een andere op Tabby. Hierdoor raakt Tabby zwaar gewond. Tarjinder suggereert aan Percy om “alarm” te schreeuwen naar mde andere groep dat de Queen ontvoert wordt. Lady Blackpool keert zich tegen Percy. Hij weet zich vast te houden, maar kan geen kracht zetten om extra schade te doen. De uitroep van Percy heeft tot gevolg dat er voetstappen aankomen rennen.

Penny probeert Tabby Eerste Hulp te geven. Het schiet nog niet erg op. Dave raakt een van de mannen en een andere wordt weer uitgewrongen. Dan lost de zwarte massa op en staat daar de Chinees – duidelijk een vampier. Een van de overgebleven mannen laat zijn pistool vallen, een graait in zijn zakken en de derde kijkt de andere kant op. Dave voelt iets langs zijn hoofd vliegen en in de dakrand inslaan. Tarjinder probeert het bloeden van de Earl te stelpen, maar dat lukt nog niet zo erg. Percy weet nu wel grip op zijn sabel te houden en duwt hem een stuk verder in lady Blackpool. De kroonprins en een aantal soldaten arriveren. Als ze de situatie eenmaal begrijpen, gaan 2 man de Earl helpen en rent de rest door achter de Queen aan. Ze zijn net op tijd om het leven van de Earl te redden. Lady Gwendoline doet een schreeuw die door merg en been gaat. Percy herkent de schreeuw als de spreuk “Approach Brother”, een spreuk die ghouls uit de omgeving oproept.

Penny kan Tabby ditmaal wel helpen. Dave schiet een man neer en wordt beschoten. De op hem gerichte kogel weert hij met magie af. De andere wordt door de vampier aangevallen, maar duikt weg. Door deze beweging vallen beiden van het dak af. Percy wrikt verder met zijn sabel en doet nu genoeg schade. Lady Gwendoline zakt door haar knieën. Tarjinder maakt de klus af met een welgemikte dolk in haar oogkas. Hierna gaan ze achter de kroonprins aan, maar de vogels zijn reeds gevlogen. De koninklijke koets is naar Buckingham Palace vertrokken. Achter zich horen ze gestamp en gegil. Penny, Dave en Tabby maken korte metten met hun laatste tegenstander en gaan dan ook naar beneden. Penny kan Dave niet helpen, maar Percy gelukkig wel.

Hierna dringt zich luidruchtig de vraag op: “Wat te doen met de musici?”. Zes van de musici zijn getransformeerd in 2 keer manshoge monsters. Dave schiet er op een, maar heeft onmiddellijk door dat dit geen effect heeft. Hij besluit om de spreuk “Create Barrier of Naach-Tith” te doen om de wezens op deze manier in te sluiten. Met de hulp van Penny en Tarjinder plaats hij de cirkel zo dat de wezens ingesloten worden. De plaatsing van de cirkel onderbreekt hun rondedans en hierdoor worden ze weer menselijk. Op dit moment vallen er 2 dood neer, doorzeeft door kogels, en de overige 4 zijn rijp voor het gesticht.

In volle vaart gaat het gezelschap dan in de koets naar Buckingham Palace. De wielen doen vonken opspatten. De hekken van Buckingham Palace zijn dicht en op het terrein zien ze een aantal paarden staan. Ze worden door de wachters tegen gehouden. Op bevel van Her Majesty mag niemand het paleis betreden of verlaten. Percy vertelt de wachter dat zij voor de kroonprins komen. De wachter haalt er een meerdere bij. Hem wordt vertelt dat er dringende staatszaken besproken moeten worden. Na veel heen-en-weer praten wordt de kroonprins gehaald. Deze vertelt dat zijn moeder een zeer rustige en serene indruk maakt en Lord Blackpool tot opvolger heeft benoemd. De groep zegt dat Blackpool gebruik maakt van demonische machten. Na vanavond is de kroonprins bereid dat te geloven. De kroonprins heeft in dit stadium de support van de Earl of Huntingdon nodig en kan hen niet beloven dat zij de credits voor hun acties krijgen. De kroonprins stuurt mannen naar de Earl en laat de groep binnen. Hij wijst hun de weg naar de troonzaal. Percy vraagt aan Tarjinder om een mes naar Blackpool te werpen. Hij gooit er 2. De eerste is mis en de tweede zou raak zijn geweest, als Blackpool niet was weggedoken. Gelukkig schiet Dave en weet hem wel te raken. De Queen zit ondertussen nog doodkalm op haar troon. De mind-control van Bl;ackpool is nog niet gebroken. Percy stormt ondertussen naar voren, maar wordt door vele hovelingen op zijn pad gehinderd. Hij krijgt een inval: Blackpool’s wandelstok is een toverstaf! Tabby schiet er op, maar mist. Blackpool roept: “Bescherm de koningin!”. Hierop vormt zich een haag van hovelingen om Blackpool en de Queen heen. Penny wil Blackpool doen leviteren, maar die blijkt te zwaar te zijn. Dave schiet, maar mist ditmaal. Penny geeft haar rituele mes aan Tarjinder. Deze gebruikt een list: eerst gooit hij een normaal mes met een boogje en als dat de aandacht afleidt gooit hij het koperen mes. Hij raakt Blackpool, waarop Penny een “Wither Limb” op de arm met de wandelstok doet. Blackpool is gewond, maar blijft koelbloedig. Hij pakt zijn wandelstok over in zijn andere hand. Dave schiet weer en raakt ditmaal. Blackpool doet een spreuk (Wrack) op Penny, die vervolgens kermend van de pijn neervalt. Tabby schiet ook en weet daarmee Blackpool uit te schakelen. Percy roept: “Attend the Queen! Attend Blackpool!”, in de hoop de wandelstok te kunnen pakken. Dit lukt hem. Hij breekt hem met moeite, want het is een degenstok, om het effect op Victoria te verwijderen. Dit is echter niet voldoende om het effect te breken. De spreuk op Penny houdt echter wel een stuk eerder op.

Het blijkt dat de wil van Victoria door Blackpool is afgetapt en gebruikt voor zijn eigen doeleinden/spreuken. Als de kroonprins is teruggekeerd, kan hij de teugels in handen nemen met nehulp van een volmacht van de Earl of Huntingdon.

Het groepje helden wordt niet publiekelijk bedankt. Wel worden zij onschuldig verklaart aan hetgeen hen ten laste is gelegd. Tabby krijgt een baan aangeboden als researcher/analist bij de voorloper van MI5. Tarjinder gaat naar het badhuis. Dave begint een occulte douane in de haven. Percy wordt inspecteur bij de politie en doet een huwelijksaanzoek aan Penny. Penny op haar beurt gaat opgravingen doen in Groot Brittanië en accepteert het aanzoek. Maar voordat dit allemaal gebeurd, is er nog een dringende behoefte aan een vakantie in een rustiek gelegen inrichting voor wisselbaden, electroshocks en therapieën op basis van cocaïne om geestelijk weer op het rechte pad te komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s