Tanais 2 – 11

Tanais serie 2 sessie 11 – 15 maart 2018

Correcties: 1. Het was de maangod Sin (mannelijk, Mesapotamisch).
2. De goden produceren Ba en de gevallen goden produceren Ka, en kleine hoeveelheden Sa, respectievelijk Ak. In het vorige verslag stond ‘consumeren’. Beide groepen voeden zich met verering.

Chang, Gwan en Risha gaan zelf op onderzoek uit, zonder de gids. Risha stelt [Stepping Sideways] voor. We kunnen meerdere kanten op. De abyssals hebben een donkerpaarse en de godlingen een zilverige draad, haaks op Tanais en Aarde (verticale polarisatie). Deze stad ligt niet op Common Tanais, maar het is een anomalie die tegelijkertijd zowel in de Wyrd als in Decay bestaat, de twee planes aan weerszijden parallel aan Tanais (horizontale polarisatie). We gaan vanaf de begane grond van de stad, bij de poort, naar de zilveren draad. We komen bij een opstopping van een heleboel godlings. Het zijn tieners. Nog nat achter de oren, halverwege hun bewustwording maar nog zonder interactie met elkaar. Hier is een bottleneck, maar even verderop stroomt het weer door. Het is druk en vol, dus we hebben onze ellebogen nodig om verder te komen. Er gaan veel meer godlings naar de drempel dan we er voorbij zien gaan. Van 50 voor de drempel naar 3 er voorbij. Hier manifesteert het zilver zich in Common reality. Aan de andere kant van de drempel komt er Abyss bij. Op 20 meter afstand zien we een herberg. Die staat precies in het midden van waar in de stad de twee cirkels samenkomen.
Als we over de drempel stappen klaart het zicht op. Het wordt helder en er lopen ook andere figuren rond. Zeer verfijnde abyssals die een glaasje met elkaar heffen. Chang en Gwan lopen samen met drie godlings. Ze zijn Risha kwijt. Hij zit ook niet meer in de Mindlink. Risha komt op dat moment bij dezelfde herberg aan, en hij is de andere twee kwijt. Met [Sense Color en Sense Spirit] lijkt alles goed te zijn gegaan, maar met [Sense Alternate] voelt Gwan dat er hier een heleboel verschillende versies van deze herberg bestaan.
Gwan en Chang worden benaderd door een groepje Abyssals: “Hebben jullie zin in een drankje na zo’n lange reis?” “Ja,” zeggen de godlings. (In zijn werkelijkheid maakt Risha hetzelfde mee, maar een van de godlings gaat niet mee.) Ze nemen ons mee naar de herberg. Een bandje speelt vrolijke muziek. De godlings voelen zich compleet en fysiek in deze echte wereld. De drank die hier wordt geschonken bevat een hoog percentage Ka (zwarte drab variant) en geeft een behoorlijke kick. Als de godlings er van drinken transformeren ze in goden. “Zo! Dat is lekker!” Als ze er meer van op hebben ontstaat er een barhang neiging. De barkeeper is een doorgewinterde abyssal. Er wordt over een happy hour gesproken. We zien de eerste tekenen van een verslavingsneiging ontstaan. Als de goden meer willen, kunnen ze de prositutie in. Een enkeling gaat naar de arena. Door de vele alternates kan deze kroeg een heleboel nieuwe godlings aan. Na een tijdje gebeurt er buiten iets. Een paar godlingen willen terug naar binnen, maar ze worden tegen gehouden door een Euboiaanse tovenaar. Als je eenmaal buiten bent, mag je alleen weer naar binnen als ze een brandmerk accepteren. Twee goden weigeren, de rest mag binnenkomen en krijgt te drinken.
Dan spreekt de Euboiaan ons aan. “Het is niet de bedoeling dat jullie hier zijn. Deze plek is niet voor jullie bestemd. Als je weer terug de herberg in wilt, moet je een brandmerk accepteren. En kijk niet te diep in het glaasje anders eindig je in de arena, ook al ben je een tovenaar. Niet dat het mij wat kan schelen.” Hij vertelt dat hij een beginnende Euboiaan is, belast met het zetten van brandmerkjes. “Hoe komen jullie hier eigenlijk binnen? Wij hebben het alleenrecht op deze plek.” We houden ons op de vlakte. “Hoe magisch is deze plek?” “Het is het fundament van de macht van de stad. En het is van Euboia.” We mogen het brandmerk zien. Dat is pure Sa, een Qartiaanse specialiteit. Sa bepaalt de werkelijkheid. “Kennen jullie je Sorcery geschiedenis niet? Hier ligt de Sa-steen, het centrum van alle toverij. De macht waar alle sorcerors van dromen. Waar alle realiteiten vastgelegd worden. Als je hier gebrandmerkt wordt, kun je niet ontkomen. Het wordt in alle werkelijkheden geschreven. En daarom hebben 30 tot 40% van de goden ons brandmerk. En als ze terugkomen beginnen de vergroeiingen.” “Hoe komen jullie aan al die Ka?” “Die is gewoon af te tappen in de prostitutielaag. De goden zijn normaal niet van vlees en bloed, maar hier kunnen ze even een echt lichaam ervaren en dat is zó verleidelijk voor ze, dat er maar weinig zijn die hier gewoon kunnen doorlopen.” Als zijn dienst er op zit, kan de tovenaar Chang en Gwan meenemen naar de stad. Ze mogen echter niet mee naar het Euboiaanse kasteel. Hij is nog niet belangrijk genoeg om mensen te mogen introduceren. Hij kan niet helpen om met Risha in contact te komen. “Er zijn geen contacten mogelijk tussen de werkelijkheden. je staat er hier alleen voor. Maar dat is niet gevaarlijk. De godlingen kunnen nog niks en wij tovenaars doen de abyssals een groot plezier, dus zij vallen ons niet lastig.” Chang geeft hem een beeltenisje van Risha o bij zijn collega’s na te vragen of die hem misschien hebben gezien. “You owe me one.” Chang en Gwan nemen afscheid van Ey.

In zijn versie krijgt Risha het teken ook te zien. Hij kent het schrift en herkent het symbool van Qartiaanse rechtspraak. Hij vertelt over het brandmerk van Graire. “Er zijn meer brandmerken in omloop. Zolang het er maar niet teveel worden, wordt dat oogluikend toegestaan.” Risha stelt zich voor als een apprentice die zijn leraren kwijt is. De Euboiaan wil wel vrienden worden, beginnende tovenaars kunnen altijd vrienden gebruiken. “Ja, er zijn heel veel herbergen. Als je terug wilt kun je gewoon naar buiten gaan, Je komt vanzelf weer in de ene realiteit terug.” “Hoe werkt zo’n brandmerk?” De jonge tovenaar wil het wel demonstreren. Risha zet al zijn magische senses aan. De Euboiaan bekijkt een godling die naar binnen wil van top tot teen en zegt: iedereen heeft een zwakke plek. Dit si de zijne. Daar krijgt hij een trigger.” En hij zet het brandmerk in de linker knieholte. “Het is onuitwisbaar. maar het kan slijten of zich dieper inbijten afhankelijk van de gebeurtenissen. Met [sense Prime en sense Spirit] ziet Risha dat het teken niet plane-gebondenis, totdat je de materie-antimateriegrens passeert. Daarvoorbij verliest de Sa-steen zijn invloed. “Wil je nog een glaasje?” “Ka is wel lekker, maar vergeleken met Ak is het toch maar bier ten opzichte van Single Malt Whiskey.” De tovenaar geeft hem gelijk. Risha neemt afscheid van Ix en wandelt naar de uitgang. Onderweg komt hij een godling tegen die niet naar de herberg geweest is en dus ook geen Ka heeft gedronken. “Dit voelt als een valstrik. Ik ga mijn eigen weg.” “Groot gelijk,” zegt Risha, “Ik wens je succes. Hoe heet je?” “Ik heb nog geen naam en nog geen functie.” Risha geeft hem 12 motes Solar essence om hem op weg te helpen.

Eenmaal in de stad herstelt de Mindlink en daardoor komen we snel weer bij elkaar. Gwan wacht op Ey en zegt dat we Risha hebben gevonden. “Oké, dan doen we er niks mee. Wil je een ander bondgenootschapje? We kunnen bij de minoische aanlegplaats afspreken of bij de arena.” We spreken af op de landingsplek. Daar krijgen we van hem wat informatie over hoe het er hier aan toe gaat. “Gevechten in de arena zijn tot de dood en soms wordt er een toeschouwer bij betrokken. Als je in de arena valt, moet je meedoen. Op de landingsplek landen sorcerors uit de hele beschaafde wereld. De huizen zijn georganiseerd per land. Elk huis heeft zijn specialiteit. Dao en Jao zijn ook vertegenwoordigd, maar Shintas en Soul zijn te primitief. Je papieren haal je in je land van oorsprong en normaal kom je hier met je leermeester. Die stelt je voor aan je huis.” Risha vraagt hem over illegale brandmerken. “Die zijn van andere landen of soms zelfs van specifieke tovenaars. Maar als de machthebbers daar achter komen, is het een enkele reis naar de arena.” Risha tekent die van Graire in het zand. “Die is niet van een van de huizen. Dus het moet haast wel een persoonlijk zegel zijn.” Hij vertelt verder: “Het werkt hier met dienst en wederdienst. Er zijn geen regels. Maar als je een afspraak niet nakomt, moet je je goed indekken. Jao weet het meest over pantheons. Maar kijk uit. Als je het pantheon inpikt van een land met sorcerors, dan krijg je met hun te doen. Dan heb je een probleem.”

Onze volgende stop is een bezoek aan de arena. We gaan met eigen vervoer, de Azure Chariot-spreuk van Risha. Dat is Terrestrial level sorcery, dus het geeft niet zo’n hoge status. Met [Socialiseen Charisma] zien we dat er een subtiele rangorde is in wie er op welke plek boven de arena zit. Hoe hoger je status hoe hoger je boven de arena hangt, er is een minimum afstand van de andere toeschouwers en het is niet verstandig om het blikveld van iemand met een hogere status te belemmeren. Met [Correspondence] bepalen we een goed plekje. Een bookie komt naar ons toe, maar we weten nog niet genoeg van wat er te gebeuren gaat en we zetten niet in. Dus we zijn oninteressant.
De partijen stellen zich voor: een tovenaar uit Minos tegen versus eentje uit Dao. Goederen waar niet voor betaald is. Er worden twee groteske gedrochten de arena binnengebracht, een reptiel en een insectoide. Ze cirkelen om elkaar heen, vallen niet fysiek aan, maar tasten elkaars [Mind] af naar zwakke plekken. Plotseling schiet het reptiel naar voren, spietst het insect en het gevecht is voorbij. De tovenaar uit Dao heeft gewonnen. Hij landt in de arena. Hij vilt de insectgod en geeft de huid aan de rechter. Dat is de Sa. Dan begint hij zich tegoed te doen aan de ingewanden. Van boven klinkt het gejuich van de winnaars. “Ik had er meer van verwacht,” zegt een van onze dienaren. “Mee eens,” denkt de rest. En dat was het dan voor vandaag.

Risha gaat verder met het kasteel. De Heartchamber stemt hij af op het Westelijk Paradijs van zijn voorouders, de goudgele draad. Twee etmalen hard werken en we hebben een mooie Manse met portalen naar Mount Paradise en Bronwë. Wat is onze dekmantel? Risha is de enige die echte Sorcery beheerst. Hij kan de apprentice spelen de alle tovenarij doet, de andere drie de meesters die hun handen niet vuil maken. Onze inwijding in de Qartiaanse mysteriën is geldig, maar die heeft in deze wereld niet plaatsgevonden. Hoe verklaren we dat? Komen we uit een Alternate Reality? Zijn we in de Well of Many Worlds gevallen?

+ 5 xp = 52

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s