Tanais 2 – 12 aanvulling

Bij het afleveren van de zeven goden wil Risha de mensen van de Serengeti een mythologie meegeven.
In het kort: Hij manifesteert zich in gouden harnas, met vleugels en solar aura, en presenteert de goden aan dertien mannen en vrouwen, net als in de vorige versie van het verhaal. Maar nu met een aangepaste mythologie. Zie ook de sessie van 26 mei 2016. Aanvullingen en wijzigingen zijn welkom.

Het verhaal (korte samenvatting)

Voor de Grote Reis leefden de mensen op Aarde. De mensheid was hoogmoedig en zondig geworden, rijk en machtig. Zij waren de goden vergeten en zij vervuilden hun moeder Aarde. Zo was het voorspeld. En in hun hoogmoed brachten zij zichzelf ten val. Zij drongen door in plaatsen waar zij niet moesten komen en daar wekten zij de Eter van Werelden. De Aarde en alle mensen, dieren en planten die op haar leefden, ja zelfs de mineralen, waren ten dode opgeschreven.
Maar vanuit de hemel kwamen engelen en zij brachten hulp. De onsterfelijken scheidden de mensheid. Zij scheidden de onzuiveren van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen mochten scheep nemen in de grote Ark van de engelen. De engelen brengen nu de rechtvaardige volkeren en de onsterfelijken door de hemelen heen naar een nieuwe Aarde, waar zij voor altijd in vrede kunnen leven. De onrechtvaardigen blijven achter op de Aarde en zullen met haar door de Eter worden verslonden, en er zal nooit meer iets van hen vernomen worden.
De mensen zijn de goden vergeten, maar engelen zijn de de goden niet vergeten. Zij vroegen de vier oermachten om aan de mensen weer goden te geven.

De oermachten komen van voorbij tijd en ruimte, voorbij mannelijk en vrouwelijk, voorbij goed en kwaad. Wij noemen ze de Pottenbakker, de Vernieuwer, de Generaal en de Tovenaar.
Pattern, het minerale rijk. De Pottenbakker brengt rust en orde in de chaos, Hij vormt de vaste stof en de dingen die blijvend zijn: vaten om het graan, het vlees en de melk in te bewaren; kookpotten, kleren en sieraden. Stenen huizen. Het wonen in steden en de beschaving. Eer de ambachtslieden, zij zijn het fundament van de beschaving!
Primordial, het plantenrijk. De Vernieuwer brengt nieuwe dingen de er nog niet waren en die het leven goed maken. Landbouw en de dorpse samenleving. Houten boerderijen met strooien daken. Maar Hij kan ook wreed en geniepig zijn, achterbaks en onverdraagzaam. En het waren de uitvinders die de Eter der Werelden gewekt hebben. Weest op uw hoede voor de uitvinders!
Dynamic, het dierenrijk. De Generaal brengt strijd en geweld, eten en gegeten worden. Maar ook daadkracht, orde en gezag. Veeteelt en het nomadische bestaan. Lederen tenten met palen van ivoor en been. De Generaal heeft op de Knop gedrukt. Dat moest gebeuren. Maar Hij bepaalde het moment. Niemand weet wat er gebeurd zou zijn als Hij op een ander moment had gedrukt. Respecteer uw soldaten, maar vrees hen ook.
Questing, de mensheid. De Tovenaar is een kind, nieuwsgierig en impulsief, sluw en tegelijk naïef. Hij trekt zich niets aan van de wetten van de natuur en van de regels van de mensen. De jager-verzamelaar. Naakt onder de sterren, soms koud en hongerig omdat hij weer iets doms gedaan heeft, maar dan weer vrolijk en gezond. Hij is koning en misdadiger tegelijk. Geen gevangenis kan hem vasthouden, geen paleis verblindt hem. Als iemand het kan, zal het de Tovenaar zijn die een uitweg vindt uit maag van de Eter der Werelden. Heb jullie kinderen lief, ook al zijn ze soms ondeugend, want zij zijn jullie toekomst.

De vier oermachten kozen jullie uit. Zeven jonge goden brachten zij mee voor jullie uit de oude Aarde. Want jullie zijn het uitverkoren volk. Jullie zullen niet op de nieuwe aarde wonen met de onsterfelijken, maar jullie mogen met de engelen en de goden verder reizen door de hemelen. Eer de goden! Prijs hen! Loof hen! Breng het licht der goden tot in alle uithoeken van de hemelen. De oermachten geven jullie twee primordiale titanen en vijf goden van beschaving.
De twee primordialen, de oneindige ruimte en de eeuwige reis, verdienen een andere eredienst dan de goden van het dagelijkse leven.
Vier van de goden zijn spiegels van de oermachten. Er is Gwan, de vruchtbare aarde met zijn klei, zijn mineralen en andere rijkdommen, de god van de handwerkslieden. Er is Qlot, het vliedende water, met haar rivieren, de regen, de plantenwereld, dood en wedergeboorte, godin van de landbouw. Er is Chang, de alomtegenwoordige lucht, heer der stormen, meester van de tamme en de wilde dieren, het recht van de sterkste, de god van dappere soldaten en stoere nomaden. Er is Riesh, het eeuwig veranderlijke vuur, de bosbrand, het kampvuur, de huiselijke haard, de smidse en de bliksem, de godin van de vrijheid, zwervers en handelaren. En dan is er de vijfde, Gentil de eeuwige jongeling, de koning van de goden, de roerganger, wijs en vooruitziend. Het verstand op zijn best.

Ik stel vier rangen in. Laat voor de leken, van straatjongen tot stamhoofd, de eredienst een feest zijn.
Dan komen de priesters en de priesteressen. Zij zijn dienaren van de goden, geen meesters over mensen! Het priesterschap is slechts een verrijking van het gewone leven.
De derde groep zijn de profeten. Zij staan tussen de mensen en de engelen van de Reis in (de contactpersonen met Mollenslijm en de onsterfelijken) en zij wonen in een afgezonderde gemeenschap. Risha bouwt zichzelf, net als de vorige keer, als Engel van de Annunciatie in het verhaal in, voor Cult Background. De eerste profeet leert van Risha een paar eenvoudige gebeden.
Slechts een enkeling zal geroepen worden als orakel van de oermachten (de twijfelaar wordt door Claude apart genomen en krijgt de waarheid te horen, om als tegengif tegen het priesterschap te kunnen fungeren).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s