Tanais 100

Tanais 100 – 21-01-2016
We zijn bij het uiteinde van de poolnaald. Er is maar één ingang: de Mond, dat is het smalste punt, de top van de naald. Imhotep en Chappie stappen samen met ons uit. We voelen de radioactiviteit in onze botten. Imhotep merkt op dat hij hier al duizenden jaren niet meer is geweest. De naald is in die tijd verder verschoven en de Mond ligt nu onder water. Vanaf dit punt hebben we nog 20 uur totdat de shuttle terugvliegt naar de andere wereld.
Voor Chappie is het een heel onverwachte wending dat hij ons niet mag ‘juicen’, maar Imhotep probeert ons gerust te stellen: “Chappie weet dat ik de baas ben en ik heb hem er van overtuigd jullie een tijdje te observeren. Jullie ogen zullen hier open gaan.” Claude ziet dat hij de waarheid spreekt.
Met hobbit-watermagie duwt hij het water weg zodat de Mond vrijkomt. Daar zit een lens van zwart water. Als hij het zeewater niet had weggeduwd maar waren gaan zwemmen, waren we in  een zwarte bron terecht gekomen. “Die was er de vorige keer nog niet,” zegt Imhotep. De zwarte bron is bolvormig, want het is een intrusie van een vijfdimensionele tentakel in een driedimensionale wereld. “Is er nog een andere weg naar binnen?” vraagt Risha. “Nee, dit is alien technologie. Er is geen enkele andere manier om in of uit deze gevangenis te komen.” Dus na enig nadenken gebruiken we nog meer hobbitmagie, water van Claude en wind van Chang en Risha, en daarmee boren we een tunneltje door het zwarte water naar de andere kant. Even rennen en dan zijn we binnen.
Het is heel stil en donker. We zetten onze kaste-tekens aan en in dat licht zien we dat we in een hangar zijn aanbeland. We lopen op de gekromde wand. De vloer met vliegmachines staat rechtop. Het is allemaal van aardse makelij. In een zijmuur vinden we een sluis. Met spiderclimb kunnen we er makkelijk bij komen. De elektriciteit is uitgevallen, maar Risha doet er een puntje essence in en met de Lock Opening Touch overtuigt hij het systeem dat we geautoriseerd zijn. Van hier gaat een grote trap naar de lager gelegen verdieping. Hier kunnen veel mensen tegelijk overheen. We komen uit in een kantine en ontspanningsruimte. Hier vraagt Risha aan Imhotep hoe het zat met al die levels die er in de oude tijd waren. Imhotep vertelt dat de gewone mensen niets afwisten van Immortals. De vijf grote corporaties hadden hier ieder een vestiging. Dat stelden niets voor, maar het was belangrijk dat iedereen dacht dat zíj de poolnaalden hadden gebouwd. “Maar ik zeg verder helemaal niks meer, want Chappie moet zich een mening over jullie vormen.”
We gaan nog een verdieping naar beneden. Hier lopen vanaf een centraal plein straalvormig vijf gangen naar vijf vleugels, één voor iedere corporatie. Claude gaat op zoek naar geheime passages en denkt dat de sleutel wel eens in het computersysteem zou kunnen zitten. We beginnen in de Bickles vleugel. Risha hackt de computer met Speed the Wheels en de computerkennis die hij zich herinnert van zijn alter-ego Helena. Het blijkt dat Bickles de poolnaalden gebruikte om te zoeken naar buitenaardse beschavingen. Hij voert onze namen uit de tijd van de Witte Stad in en heeft meteen succes! “De Generaal” en de andere namen zijn prominent aanwezig. We vinden dat onze eerdere incarnaties tot een klasse wezens behoorden waar witte ballen in neerdaalden. Daardoor zijn we van gewone mensen in speciale wezens veranderd met bijzondere krachten. De term “Hedge Wizards” wordt gebruikt. We zijn op allerlei manieren onderzocht, zonder ons medeweten, maar Bickles’ onderzoekers hebben niet begrepen wat er precies gebeurd is. Er waren er uiteindelijk 4 à 500  maar wij waren de eersten.
De vijf bedrijven hebben ieder een eigen computersysteem. De volgende gang is van Bingo Inc. De geloofden niet in aliens. Ook hier vinden wij onze vorige levens.
Er waren aanwijzingen dat wij zouden kunnen helpen met een oplossing voor het Igrot-probleem. Onze psychische vermogens namen toe in de tijd. Uit pure wanhoop is besloten om ons uit te nodigen om ons licht er op te laten schijnen en daarvoor was de fake-prijsvraag uitgeschreven. Claude vraagt of we met onze oude identiteit kunnen inloggen. Dat kan, maar die hebben heel weinig rechten. Risha heeft met zijn nagemaakte level 100 account toegang tot alles, dus hij logt snel daar weer mee in. Hij leest dat ons gedrag wees op ernstige psychische verwondingen. De Generaal is een fantasie uniform gaan dragen en gedroeg zich als goeroe. Claude’s eerdere incarnatie is in illegale organen gaan handelen. Gwan’s eerdere incarnatie werd angstig en kinderlijk afhankelijk. Het zoontje van een rijke Indiase zakenmogul, die later Risha zou worden, heeft nog de minste gedragsafwijkingen. Hij wordt beschreven als “de meest betrouwbare.” Er werd voor ons type een aparte DSM-diagnose opgesteld, iets over herstel van een diepe psychische verwonding. Het indalen van de witte bollen was nogal traumatisch. In de files ontdekken we dat er vier of vijf types waren, waar we de solars, abyssals, lunars en siderials in herkennen en aanwijzingen dat er mogelijk nog een vijfde groep van dragon blooded was. De verschillende types hadden net andere signaturen bollen die in hun indaalden.
De menselijke resten die hier lagen zijn allang tot stof vergaan. Als volgende gaan we naar Streffer. Uit hun files kunnen we opmaken dat deze industrie niets zag in de hele operatie met de poolnaalden. Ze probeerden het project gesloten te krijgen, maar gebruikten het intussen wel voor propaganda.
In de Volker-Werner vleugel gaan we weer het systeem in. We vinden geen informatie over onszelf. Maar de interne security afdeling heeft ontdekt dat er interferenties zijn geweest in het systeem. Onbekenden zijn door deze vleugel heen gekomen en dieper de naald ingegaan. De illegale indringers hebben hun sporen steeds zeer zorgvuldig uitgewist. Als Risha inlogt met een Immortal account, dan gaat er een grote poort open in de wand.
We kijken nog snel even in de laatste gang. Het Grotius instituut blijkt ons grondig biologisch te hebben onderzocht. Bij ons en bij iedereen die door een lichtbol is geraakt is de zoniumstructuur ernstig verstoord. In plaats van een kleine en vlak verdeelde hoeveelheid, hebben wij een sterk fluctuerend zonium patroon, soms te weinig en op andere punten veel te veel. Ze hebben geen verklaring gevonden.
Terug naar de poort. Nu komen we bij de Immortal ontvangsthal. Het is kleinschaliger en veel luxueuzer, Eigelijk één grote geldverspilling. Er zijn vele lagen met de meest vreemde hobbykamers. Maar er zijn ook aanwijzingen dat hier vrijwel nooit iemand kwam. Ook hier is een computersysteem aanwezig. Claude probeert het te hacken en vindt de doorgang naar de gevangenis. Die bestaat uit zichzelf in stand houdende ecodomes, een gevangenis voor onsterfelijke veroordeelden. We vinden ook alle contracten met de alien beschavingen en een verslag van de manier waarop de geleerden van Aarde voor de gek gehouden werden. Over ons is niets te vinden. Deze wereld interesseerde de immortals niet meer.
Vanaf nu hebben we nog 13 uur voordat de shuttle terugkeert.
Omdat Expulsion te vroeg kwam, zijn waarschijnlijk niet alle alien gevangenen gejuiced. (In het systeem staat overigens niets over ‘juicen’.) Claude doet het camerasysteem aan. Er zijn nog tien ecodomes waar levende aliens in zitten. De rest is leeg. Imhotep is ongerust. Chappie wil weten hoe de aliens op ons reageren. Claude denkt er over om de aliens te helpen ontsnappen, of in ieder geval met ze te gaan praten. Hij doet de deur open.
Op dat moment valt alle stroom uit. Onze kastetekens gaan uit. Er komt een koude wind uit de opening die gifgas in de kamer blaast. Gwan en Risha gaan neer. Claude is half bewustelos, en Chang blijft bij bewustzijn, maar raakt geparalyseerd. Chappie brandt door en en Imhotep valt dood neer. In razend tempo komen de aliens naar buiten. In ons zijn ze niet geïnteresseerd, maar ze rennen meteen door naar de uitgang. Claude hoopt dat ze Igrot inrennen.
Na een half uur is het gifgas uitgewerkt. Het was speciaal ontworpen om Chappie en Imhotep te vernietigen, maar niet per sé dodelijk voor anderen. Minstens één alien hield onzichtbaar de wacht bij de deur. Blijkbaar zijn ze hun ecodomes ontsnapt, maar kon deze deur alleen van buitenaf worden geopend. Chappie is helemaal doorgebrand, ook de speciale onderdelen zijn niet meer te redden. En Imhotep is dood. Risha wil weten wat deze aliens zoal hebben misdaan, dus we gaan eens kijken bij de ecodomes. Misschien is er nog eentje achtergebleven. We ontdekken dat de gevangenen het systeem hebben gehackt. Ze hebben een val opgesteld voor Imhotep en die is na vele duizenden jaren eindelijk afgegaan. We ontdekken dat in de Noordpoolnaald de aardse types zaten opgesloten en in de Zuidpoolnaald de niet-aardse. Er blijken twee soorten immortals te bestaan: de Inferior is ontzettend moeilijk dood te maken, maar als ze eenmaal dood zijn, dan blijven ze dat ook. Maar de Superior-types doen aan metempsychose. Ze reïncarneren. En het Juice, dat is hetzelfde als zonium.
Het juicen begon vlak nadat Chappie en Imhotep achterbleven na het vertrek van de Immortals. Twee-en-een-half jaar voor Expulsion, pal nadat de eerste aliens gejuiced waren, verschenen de eerste witte bollen. Op dat moment heeft Imhotep de link niet gelegd. Wij zijn de reïncarnaties van gejuice-de Superieure aliens! Door het juicen is hun ziel en persoonlijkheid zonium geworden. Maar er is toch iets van hun Essence in ons overgegaan.
In het midden vinden we de Juicing Chamber. Die is best eng. Er liggen balen alien pulp. Die voorraad is aangebroken om de ecodomes actief te houden in de millennia tussen Expulsion en nu.  Een paar van ons vinden de pulp van hun eerdere lichaam. Er zijn ook ecodomes die we individueel herkennen. Als we de beschrijvingen van de misdrijven lezen, ontdekken we dat het systeem erg bureaucratisch is. Er is geen genade voor een onsterfelijke. Als je aan de verkeerde kant van de wet terecht komt, dan kom je hier. Dus sommigen zaten hier voor het stelen van een appel, anderen voor massamoord. Chang realisert zich opeens dat De Generaal, zijn Witte Stad alter ego, op de knop heeft gedrukt omdat hij begreep dat anders, als Expulsion gelukt was, niet allen zijn anima en animus de twee delen van zijn ziel, voor altijd gescheiden zouden zijn geweest, maar die van iedereen. Zowel de aliens als de gewone mensen. Dit was meer dan alleen zelfbehoud!
Voor zo ver we kunnen nagaan zijn er 10 tot 15 aliens ontsnapt. Iedereen die er nog was. Sommigen kunnen zich  onzichtbaar maken. Gwan scry’t en ziet geen enkele alien. Dat betekent dat ze òf in de Zwarte Bron òf de wereld in verdwenen zijn.
Alle Awakened, zowel in Tanais als in de technologie wereld zijn eigenlijk veroordeelde alien misdadigers. [ Wij mogen zelf bedenken welke ecodome / thuiswereld en misdaad onze aliens hebben. ]
In deze indeling zijn de menselijke onsterfelijken van het Inferior type. Daarom kon Imhotep ook sterven aan dit gif. Het lijkt er op dat Chappie en Inhotep zich niet bewust waren van het verschil tussen Superior en Inferior toen ze gingen juicen. Risha stelt voor om de ziel en het lichaam van Imhotep door de necromancer weer te laten bijeenvoegen, want hij is van mening dat we zijn advies nog steeds nodig hebben. Dus vliegen we naar de sorcerors met het lijk in de kofferbak. Claude zegt tegen de necromancer: “We hebben een spoedklus.” “Goed, leuk, Ik wek hem weer tot leven en bind hem aan mij.”
We zijn uiteindelijk op tijd terug in Zuid Afrika. Het is nu 48 weken na ons vertrek. Chappie is inderdaad totaal doorgebrand en ook met technologie niet meer te repareren. Helena haalt haar kleurmantel er vanaf. Met wat we nu weten over aliens bedenken we dat er met de aliens een parasiet is meegekomen: alien sand, dat in grote hoeveelheden sentient kan worden. Het ruimte-equivalent van scheepsratten. En dat zand kan tot lichaam dienen van tempest-geesten.
Met de kennis van deze wereld kunnen we shuttle omprogrammeren naar ons huis, naar de basis onder Ierland en een paar andere lokaties. Dan maken we een prioriteitenlijstje.
1. Naar Joe Clef
2. Naar de Hardware Legacy
3. Naar de Zuidelijke poolnaald.
7 XP !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s