Tanais – De witte stenen

We hebben zo’n 1000 witte stenen opgevist uit zee. Ze beslaan een periode van 120.000 jaar en we weten een aantal periodes te clusteren. De oudste stenen tot het jaar 63.886 zijn allemaal in hetzelfde handschrift. Deze serie lijkt op verslaglegging van mythologie door iemand die de verhalen uit de eerste hand kent. Ze hebben ieder een kop die verwijst naar een Grote Oorlog. De eerste 5000 jaar ontbreken in onze collectie.

5.049 – Grote Oorlog II – De cluster stenen die in dit jaar begint, gaat over een oorlog tussen twee soorten mutanten: intelligente libellen en intelligente kakkerlakken. Zij hadden het luchtruim en het aardoppervlak verdeeld.
9.856 en verder – Grote Oorlog III – Het leven boven zee is bijna uitgestorven. Intelligente onderwaterwezens zijn bezig oorlog tegen elkaar te voeren. Er zijn verwijzingen naar een grote ramp rond het jaar 8000.
10.797 – Grote Oorlog III – Intelligente krakens.
20.163 – Grote Oorlog IV – Amfibie-achtige wezens (uit de beschrijvingen lijken ze op de wezens die wij bij de Witte Stad aantroffen) zijn zeer talrijk en ze komen boven het oppervlak van de zee.
24.979 – Grote Oorlog IV – Dezelfde amfibieën heersen nu over het Noordelijke halfrond. Ze hebben een hoge beschaving opgebouwd.
25.652 – Grote Oorlog IV – De bedreiging van vis-mutanten is vakkundig door de amfibieën beëindigd. De status quo is bestendigd.
31.304 – Grote Oorlog IV – Er dreigen naderende rampen. De amfibieheerschappij loopt ten einde.
33.494 – Grote Oorlog V – De wereld is veel droger. De Salif (intelligente slangen die nog steeds bestaan) voeren oorlog tegen de Ramank (intelligente kuddedieren die we ook zijn tegengekomen). De Salif winnen.
59.738 – Grote Oorlog V – Men gelooft dat het goed gaat en dat de rampen en einden-der-tijden voorbij zijn. Voorspellingen over het einde van de wereld zijn niet uitgekomen. Men gelooft dat de Slang Van Het Begin Der Tijden eindelijk gedood is.
63.150 – Einde van de 5e Grote Oorlog – Ach en wee! Alles is om ons heen dood aan het gaan. De intelligente rassen zijn bijna geheel uitgestorven. Het einde der tijden is toch gekomen.
72.347 (in een nieuw handschrift) De Huidige Wereld is aangebroken. De Slang is niet meer. Jeb, de grote profeet, heeft aldus geschreven dat het al meer dan 6000 jaar rustig is. De Mens, de nieuwste mutatie, is oppermachtig geworden. Het Nu is aangebroken.
73.100 – De Wyld wordt langzaam om ons heen getemd. Wij zijn hier nu meerdere duizenden jaren en de wereld wordt steeds meer voor mensen geschikt.
75.793 – Draken bestaan nog. Maar de Fae zijn voorgoed teruggeslagen naar de Wyld.
84.641 – Men leeft vredig als jagers en verzamelaars. De wereld is paradijselijk.
92.697 – Al enige duizenden jaren heerst de Wyrd. Hobbits, reuzen, draken, alles leeft in een sprookjesachtig samenzijn. Hobbits bouwen Stonehenge en andere grote stenen cirkels en tempels. Zij zijn bedreven boeren en hun leven is idyllisch. (Er spreekt enige jaloezie uit deze beschrijving. Men heeft het niet meer over de mutantenrassen. De Hobbits worden beschreven als nieuwkomers.)
112.226 – Dertigduizend saaie jaren van vrede.
118.238 – De schrijvers klagen nog steeds over Hobbits die het Noorden overheersen. Steeds meer draken zijn verslagen. De reuzen trekken zich terug. De Wyld begint te vervalen.
119.733 – Er zijn vreemde wezens aan de horizon gesignaleerd. In het verre Westen hebben ze Hobbitrijken ten val gebracht. Ze hebben een maan-achtig aura en kunnen in dieren veranderen.
120.099 – De Hobbit heerschappij is voorbij. De Maanadel doet alsof zij de steencirkels hebben gebouwd. Mensen leven in vrees voor de Maanadel.
126.231 – Vixen bestaat 10 jaar. Er is een wederopleving van de Hobbits. Een alliantie van Hobbits en Mensen heeft de Maanadel naar de Noordelijke Bergen verdreven. De Hobbits blijken over een eigen magie te beschikken. De Mensen hebben Sorcery geleerd uit het Zuiden. De decadente heerschappij is gebroken!
128.001 (Deze datum ligt in de toekomst! De tekst is in hetzelfde handschrift als de steen uit 84.641. Het betreft dus een voorspelling.) De wereld is echt vergaan! Er heerst slechts een lang en treurig verleden.

Uit de stenen kunnen we verder nog de volgende zaken opmaken:

Vanaf het alleroudste tablet worden goden genoemd. Maar in het begin waren ze nog niet zo sterk. Ze zijn in macht gegroeid samen met de mensen.
Abyssals zijn afwezig.
Siderials worden nergens genoemd.
Er komt steeds een nieuwe ramp, met daarna steeds een nieuw mutantenras.
Er is een paradox. De Mens bestond al in de Witte Stad, maar wordt hier gepresenteerd als een mutantenras dat pas duizenden jaren later ontstond. (Imhotep heeft ons verteld dat hij de eerste mensen gevonden heeft op Mount Paradise, rond het jaar 66.000, dat is een paar duizend jaar voor Jeb, de eerste schrijver.)
We moeten weten in welk jaar van onze jaartelling Vixen is gesticht. Dan weten we in welk jaar van deze jaartelling wij nu zitten. Gwan weet dat 320 jaar geleden de Shintasta zijn gekomen en de hegemonie van Vixen hebben gebroken. De Soulfield revolutie heeft 32 jaar geleden de Shintasta verdreven, maar de brahmanen zijn gebleven.

Over de aard van de rampen kunnen we het volgende beredeneren: In de Witte Stad was er na 48 uur weer een botsing tussen de werelden – 48 uur – 96 uur – etc. Dat zijn de momenten dat de werelden tegen elkaar aan slaan en weer weg ketsen. En op het moment van botsing is er een uitwisseling tussen de werelden. Vandaar de mutaties.
[Dat zou betekenen: 24 uur / 96 uur = 4 dagen / 8d / 16d / 32d / 64d / 128d / 256d / 512d /1024d / 2.048d / 4.096d / 8.192d / 16.384d / 32.768d / 65.536d / 131.072d (gedeeld door 365 = 359 jaar) / 718j / 1.436j / 2.870j / 5.744j / 11.490 / 22.980 / 45.969 / 91.920 / 183.840. Maar de stenen houden 1.000 / 2.000 / 4.000 / 8.000 / 16.000 / 32.000 / 64.000 / 128.000 aan. En als de jaren machten van 2 zijn, komen we op 1.024 / 2.048 / 4.096 / 8.192 / 16.384 / 32.768 / 65.536 / 131.072. ( Mensen verschenen rond 66.000 ) ]

Risha bedenkt dat we met een combinatie van de technologie van de Witte Stad beschaving plus onze Magie Igrot los zouden kunnen maken. Chantal valt hem bij. Volgens haar als we de parasiet doodmaken, blijft de magie, maar stopt de oscillatie.
Gwan onderzoekt hoe de mutaties ontstaan. In elke ramp worden vrijwel alle wezens vernietigd. Er is een grote bron van mutaties. De nieuwe verslaan de oude en beginnen een nieuwe beschaving.
Er komen steeds meer Zwarte Bronnen. Maar er zijn er nog niet zo veel als we op het scherm in de Witte Stad zagen. In die zwarte gaten is de tijd vervormd. Zo’n bron is een verbindingstentakel van Onze wereld via -> Elsewhere -> Nowhere -> Darkwhere -> naar de Andere Wereld. De goden Mot en El zijn ontploft vanwege een shortcut naar Darkwhere. Eénoog is een knechtje van de alien. De dienaren van Eenoog krijgen hun beloning in tijdloze bubbels, zoals het stasisveld van de Witte Stad. Daar mogen ze eeuwig heersen in hun beloofde land. Elk aanhechtingspunt, elke zwarte bron, is een extra verbinding tussen de werelden.

De laatste botsing, dan annihileren de twee werelden elkaar in een explosie en Igroth spreidt zijn sporen uit door de vijfde dimensie. Igroth zuigt kleur uit de wereld, daar voedt hij zich mee. Dat levert ons magie op. Risha wil proberen samen te werken met die antiwereld om samen Igroth te verslaan voordat we ontploffen. Chang heeft het idee om Elsewhere kort te sluiten met Darkwhere zodat de alien zich terugtrekt. Het omgekeerde van wat Eenoog doet.

Nog een paar losse gedachten:
Materie en antimaterie doet rare dingen met de tijd.
Misschien is er in de 5e dimensie iets dat Igrot’s eet.
Of we kunnen onze eigen 5-dimensionaliteit verwezenlijken.
Kunnen we via Melek Qart in contact komen met de wezens van Elsewhere?
De profetie zegt dat de komende klap de laatste zal zijn.
Verdere vragen kunnen worden beantwoordt.

Risha laat een cultusgebouw maken voor de stenen. Als we dit avontuur overleven dan mag er een mooi altaar voor de goden van gebouwd worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s