Kaaba

Zo ziet de binnenkant van de Kaaba er uit:Dalamkaabah
Inside_kaabah_1 En bij een vorige renovatie hebben ze ontdekt dat de achterkant van de zwarte steen inderdaad helder wit is. Het zwarte is, zo vertelt de overlevering, de aanslag van de zonden van de mensheid. “Als die iets zo massiefs als een steen zwart kunnen kleuren, wat doen ze dan met onze ziel?” vroeg de profeet zich al af. Als je bekijkt wat er allemaal in Zijn naam gedaan wordt, is het nog verbazend dat de steen niet helemaal zwart is.

Quizz

Hier kwam GobboE mee op zijn weblog: Wat gebeurt er met jou na je dood? (Ik ben geloof ik iets te braaf.)

<p</p

After you die…
Guardian Angel

After death, you will exist as a guardian angel in order to protect your still-living loved ones. You might even inspire a classic Christmas movie.

Take this quiz at QuizGalaxy.com

Merkava

Hier is een nieuwe weblog: Merkava. Merkava is Hebreeuws voor strijdwagen en ook een Israelisch merk tank. Merkaba is de troon van God in de vorm van een strijdwagen en de naam van een voorloper van de joodse kabbala. Het was de pre-diaspora traditie van waaruit bijvoorbeeld de visioenen van Ezekiel en de Openbaring van Johannes voortkwamen.

Het eerste artikel gaat over de effecten van het celibaat op de genetische opbouw van Europa.

Visioen – 2

Voor mij is zo’n visioen meer dan een gewone dagdroom. Er zitten veel elementen in uit de buitenwereld, zoals stukken Ezechiel en Openbaring, stukken van de bijbel die ik nooit heb begrepen en die door deze ervaring eindelijk betekenis voor me hebben gekregen. Ook beelden uit andere culturen, uit het Tibetaanse boeddhistme en uit de wicca, allerlei beelden die, net zoals dat bij een droom gebeurt, op een nieuwe manier samenkomen. Maar anders dan bij een droom werkt een visioen juist heel verhelderend. Je bent als het ware aan de achterkant van de symbolen gekomen, op de plek waar hun betekenis woont.

Maar de vraag is natuurlijk: heb ik op die zondagmiddag God gezien? Nee en ja. Rozekruisers gebruiken bijvoorbeeld de uitdrukking "de God van mijn begrip". Welaan, mijn begrip van God is hierdoor wel toegenomen. Ik heb hier natuurlijk veel over nagedacht.

De lichtende gestalte op de troon is het hoogste begrip wat ik me op dit moment van het goddelijke kan vormen. Het licht dat de plaats innam van het gezicht is voor mij het Hoogst Kenbare, dat het Onkenbare verhult en daarom  is deze God op zijn troon een product van mijn eigen verbeelding. Mijn begrip kan eeuwig blijven groeien, maar het onkenbare kan – per definitie – niet gekend worden en zal altijd voorbij de grenzen van mijn begrip blijven.

Dus: Nee, ik heb de transcendente Omniteit, de En Sof, de Verborgene, of hoe het Allerhoogste ook genoemd kan worden, niet gezien.

En ook Ja: ik heb wel met mijn geestesoog gezien wat ‘normale mensen’ goden noemen: de god en godin van deze aarde, de zeven verheven planetaire geesten, God’s troon en wie daar op zetelt. Het symbool van het eeuwige licht, het En Sof Or.

De uiteindelijke vraag is natuurlijk: wat moet je daar nou mee? De eigen begripsverruiming is een belangrijke drijfveer om je in mystiek te interesseren. Toch heeft zo’n visioen niet aleen voor de ontvanger betekenis. Anderen kunnen er ook wat mee. Ook uit de tweede hand zijn mystieke ervaringen waardevol. Wat is bijvoorbeeld de boodschap die ik meekreeg? De aarde is in gevaar. Daar kunnen we wat aan doen door ons niet alleen maar blind te staren op een boven alles verheven schepper, of je die nou aanduidt met God, Allah of YHVH.
De aarde zelf is goddelijk, god en godin. Misschien ‘lagere godheden’ ten opzichte van de lichtende gestalte op zijn troon. Maar die is ook slechts een sluier die het nog-hogere verhult. Het is een dwaalleer om alleen de ‘allerhoogste’ te willen aanbidden, want hoe verheven je godsbegrip ook wordt, het onkenbare blijft on-kenbaar en dus onaanbidbaar. Richt je op het kenbare. De natuur om ons heen, in haar schoonheid en haar kracht, voedt ons, houdt ons in leven. Wij maken deel van haar uit. De natruur beschermen is geen luxe, geen geldverspilling. Het is eigenlijk niet meer dan hygiene. Net als hygiene is respect voor de natuur wel een heilige plicht, want uiteindelijk gaat het om meer dan zelfbehoud.

Visioen

Twee jaar geleden had ik een visioen. Ik zat op zondagmiddag, om precies te zijn op 23 maart 2004 om vijf voor half vier, op het balkon in de zon. Het is warm en zonnig. De maan staat aan de hemel als een dun sikkeltje, net eerste kwartier. Bij vol bewustzijn, zag ik schuin links tegenover mij een goddelijke gestalte verschijnen, gezeten op een troon. De enige kleuren waren goud en wit. De troon rustte op zeven bollen, die zeven engelen waren die de zeven hemelen zijn. Deze hemelen zijn niet concentrisch, maar ze doordringen elkaar gedeeltelijk en ze vormen samen het bestaansniveau direct onder de troon van God. Het is moeilijk in woorden uit te drukken, want het was tegelijkertijd een heel complex visueel beeld en een stortvloed aan intuitieve informatie. Ik voel me, wanneer ik dit probeer in woorden te vangen, zoals Jacob Boehme dat beschreef: "In die vijftien minuten leerde ik meer dan wanneer ik mijn hele leven aan de universiteit had gestudeerd." Ik weet nu wel wat Tibetaanse tanka’s proberen uit te drukken, en wat de joodse merkavah mystiek in het boek Ezechiel en Johannes in Openbaringen proberen uit te drukken. Het gaat hier zowel om stadia van mystieke ontwikkeling, inwijdingen, als om bestaansniveaus.

Ezechieljpg_middle

De troon zelf was als een oneindig ingewikkelde stralenkrans, een rechtopstaande ronde schijf van gouden licht. De goddelijke figuur droeg een gouden gewaad. Hij had geen hoofd maar een allesdoordringend wit licht, waarvan ik wist dat dit de sluier is voor God’s aangezicht. Terwijl ik hiernaar keek werd ik doordrongen van een intens gevoel. Het was geen ontroering, of extatische vervoering, maar juist heel vredig. De volgende boodschap kwam tot me:

Zonder God zullen wij mensen deze wereld, onze moeder, kapot maken. Wij moeten de wereld weer leren liefhebben. Via zeven treden kunnen mensen dan de hemelen betreden om de hoogste God te leren kennen, via de lagere goden. Voor de aarde zijn dat ‘de god en de godin’.

In de tweede fase van het visioen zag ik een trompet uitgaan van de troon en die doorsteekt de zeven sferen. Nu liggen ze niet langer als een ring van elkaar doordringende bollen onder de troon, maar zijn in een liniaire rij gerangschikt van de hoogste hemel tot aan de aarde zelf. Hier zie ik de god en de godin staan in een zonnig bos. Ze zijn jong en sterk. Ik lig in het bos en kijk omhoog. De godin zegt: "slaap naakt in het bos en wees gewijd."
009s

Ook nu komt er tegelijkertijd een grote stroom informatie in me op. Dit is een wijding die mag worden doorgegeven als puberteitsrite voor jongens en voor meisjes. De tijd is in de zomer, het mag met volle maan, maar dat hoeft niet. Het beste is wanneer dit bos nergens anders voor wordt gebruikt en er verder geen mensen komen. Ik zie een oude man, in een wit gewaad met een gouden koord, afscheid nemen van een jongen, die alleen gekleed is in een paar sandalen, een koord om zijn middel met een mes er aan en een leren riempje om zijn bovenarm met een paar veertjes. Zijn vader en moeder staan op de achtergrond, bezorgd en trots. "Deze wijding maakt je tot kind van de maan en beschermer van de aarde." 13 jaar is een goede leeftijd. Deze wijding geeft toegang tot de eerste hemel.

Hierna volgen een paar beelden van de zon, god van de hemel, die vooruit lopen op de tweede wijding. Deze zal komen als de tijd rijp is.

A letter from God

(Deze vond ik op een nieuwsgroep)

Date: Eternity
From: GOD
To: My Children on Earth
Subject: Idiotic religious rivalries

My Dear Children (and believe me, that’s all of you),

I consider myself a pretty patient Guy. I mean, look at the Grand Canyon. It took millions of years to get it right. And how about evolution? Boy, nothing is slower than designing that whole Darwinian thing to take place, cell by cell and gene by gene. I’ve even been patient through your fantasies, fashions, civilizations, wars and schemes, and the countless ways you take Me for granted until you get yourselves into big trouble over and over again and again.

But on the occasion of My Son’s Resurrection, I want to let you know about some things that are starting to tick me off.

First of all, your religious rivalries are driving Me up a wall. Enough already! Let’s get one thing straight: These are YOUR religions, not Mine. I’m the Whole Enchilada; I’m beyond them all. Every one of your religions claims there’s only one of Me (which, by the way, is absolutely true). But in the very next breath, each religion claims it’s My favorite one. And each claims its bible was written personally by me, and that all the other bibles are man-made. Oh, Me. How do I even begin to put a stop to such complicated nonsense?

Okay, listen up now: I’m your Father and Mother, and I don’t play favorites among My Children. Also, I hate to break it to you, but I don’t write. My longhand is awful, and I’ve always been more of a “doer” anyway. So all your books, including the bibles, were written by men and women. They were inspired remarkable people but they also made mistakes here and there in their understanding. I made sure of that, so that you would never trust a written word more than your own living Heart.

You see, one Human Being to me–even a Bum on the street–is worth more than all the holy books in the world. That’s just the kind of Guy I Am. My Spirit is not an historical thing, It’s alive right here, right now, as fresh as your next breath and whether you believe it or not, I’m making all things new continuously.

Holy books and religious rites are sacred and powerful, but not more so than the least of You. They were only meant to steer you in the right direction, not to keep you arguing with each other, and certainly not to keep you from trusting your own personal connection with Me.

Which brings Me to My next point about your nonsense: You act like I need you and your religions to stick up for Me to “win souls” for My Sake. Please, don’t do Me any favors. I can stand quite well on my own, thank you. I don’t need you to defend Me, and I certainly don’t need constant credit. I just want you to be good to each other.

And another thing: I don’t get all worked up over money or politics, so stop dragging My name into your dramas. For example, I swear to Me that I never threatened Oral Roberts. I never rode in any of Rajneesh’s Rolls Royces. I never told Pat Robertson to run for president, and I’ve never ever had a conversation with Jim Bakker, Jerry Falwell, or Jimmy Swaggart!

The thing is, I want you to stop thinking of religion as some sort of loyalty pledge to Me. The true purpose of your religions is so that you can become more aware of Me, not the other way around.
Believe Me, I know you already. I know what’s in each of your hearts, and I love you with no strings attached. Lighten up and enjoy Me. That’s what religion is best for.

What you seem to forget is how Mysterious I Am. You look at the petty little differences in your scriptures and say, “Well, if this is the Truth, then that can’t be!” But instead of trying to figure out My Paradoxes and Unfathomable Nature — which, by the way, you never will — why not open your hearts to the simple common threads in every religion?

You know what I’m talking about: Love and respect everyone. Be kind. Even when life is scary or confusing, take courage and be of good cheer, for I Am always with you. Learn how to be quiet, so you can hear My Still, Small Voice (I don’t like to shout). Leave the world a better place by living your life with dignity and gracefulness, for you are My Own Child. Hold back nothing from life, for the part of you which is your fantasy world and attendant dramas will surely die, and the part of you that reflects Me can’t, and won’t. So don’t worry, be happy (I stole that last line from Bobby McFerrin, but he stole it from Meher Baba in the first place.)

Simple stuff. Why do you keep making it so complicated? It’s like you’re always looking for an excuse to be upset. And I’m very tired of being your main excuse. Do you think I care whether you
call me Yahweh, Jehovah, Allah, Wakantonka, Brahma, Father, Mother, or even The Universe, The Void or Nirvana? Do you think I care which of My chosen Children you feel closest to–Jesus, Mary,
Buddha, Krishna, Mohammed or any of the others? You can call Me and My chosen Ones any name you choose, if only you would go about My business of loving one another as I love you. I’ve chosen you all, you know. How can you keep neglecting something so simple?

I’m not telling you to abandon your religions. Enjoy your religions, honor them, learn from them, just as you should enjoy, honor, and learn from your parents. But do you walk around telling everyone that your parents are better than theirs? Your religion, like your parents, may always have the most special place in your heart; I don’t mind that at all. And I don’t want you to combine all the Great Traditions into One Big Mess. Each religion is unique for a reason. Each has a unique style so that people can find the best path for themselves.

But My Chosen Children — the ones your religions revolve around — all live in the same place (My Heart) and they get along perfectly, I assure you. The clergy must stop creating a myth of sibling
rivalry where there is none.

My Blessed Children of Earth, the world has grown too small for your pervasive religious bigotry and confusion. The whole planet is connected by air travel, the internet, satellite dishes, cell phones, telephones, fax machines. Get with the program! If you really want to help Me celebrate the Resurrection of My Son Jesus — then commit yourselves to figuring out how to feed your hungry,
clothe your naked, protect your abused, and shelter your poor. And just as importantly, make your own everyday life a shining example of kindness and good humor. I’ve given you all the resources you need, if only you abandon your fear of each other and begin living, loving, and laughing together.

Finally, My Children everywhere, remember whose birth you honor on December 25th, and the fearlessness with which He chose to live, die and then resurrect–This great act of Love–all for your benefit. As I love Him, so do I love each one of you. I’m not really ticked off, I just wanted to grab your attention because I hate to see you suffer. But I gave you Free Will, so what can I do now other than to try to influence you through reason, persuasion, and a little old-fashioned guilt and manipulation? After all, I Am the original Jewish Mother. I just want you to be happy, and I’ll sit in The Dark. I really Am, indeed, I swear, I’m with you always.

Always. Trust In Me.

Your One and Only true Love,

GOD

Crossing the Jordan


So when the people left their tents to cross the Jordan, the priests carried the ark of the covenant ahead of them.

As soon as the feet of the priests carrying the ark of the covenant touched the water, the water coming downstream toward them stopped.

And so the people crossed the Jordan opposite Jericho.

Aurora

Aurora of morgenrood in opgang (dat is: De wortel of moeder der filosofie, astrologie en theologie naar de beschrijving der natuur.)

Het eerste boek van Jacob Boehme is nu geheel on-line. Deze zestiende eeuwse Duitse schoenmaker was de inspirator van zo veel van de goede dingen die het Westen heeft voortgebracht: de Quakers, de kerk van Swedenborg, het Illuminisme, het Martinisme, de psychologie van Jung, noem maar op. Zijn wijsheid bracht, volgens Christoff Oetinger, een toen zeer vermaarde kabbalist er toe te verklaren dat je beter Boehme kon lezen dan de Zohar!

Martines de Pasqually

Hij ziet er een beetje uit als een zeerover, maar het was een van de grote magiers/mystici van de zeventiende eeuw. Hij behoefende theurgie om op aarde de hemelse orde te herstellen, volgens hem was dit de oorspronkelijke taak van de mens. Geen van zijn leerlingen heeft deze vorm van theurgie behouden, maar het gnostieke wereldbeeld waarop het gebaseerd was, heeft de esoterie van de hele negentiende en het begin van de twintigste eeuw gedefinieerd.

De gnosis van Pasqually komt heel sterk overeen met het vroege christendom van de woesteinvaders, zoals dat van de boeken die honderdvijftig jaar na zijn dood in Nag Hammadi werden gevonden. Waar zijn kennis vandaan komt? Niemand weet het zeker. Hijzelf zei dat hij slechts een afgevaardigde was van een groep wijzen die vanuit de oudheid de waarheid bewaakten.

Sommigen denken dat zijn “Traite sur la reintegration des etres dans leur premiere propriete, vertu et puissance spirituelle divine” gebaseerd was op ketterse boeken die zijn grootvader als inquisiteur in beslag had genomen. Maar waarom zou deze grootvader die boeken dan hebben bewaard en doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen? Pasqually’s vader was bovendien vrijmetselaar en had een vrijbrief van ‘Bonny Prince Charlie’ Charles Stuart, “King of Scotland, Ireland and England”, gedateerd 20 Mei 1738 om als diens gedeputeerde grootmeester op te treden. Niet precies wat je verwacht van de zoon van een inquisiteur.