Tanais – 35

2-vi-R1
Vermomd als wachter gaat Claude bij de administratie zoeken naar corrupte brahmanen. Hij kijkt door het sleutelgat en ziet een oud mannetje gebogen over een stapel kleitabletten. Het lijkt hem makkelijk voor de boekhouder om fraude te plegen. Daarom gaat hij naar binnen en meldt dat er graan gestolen wordt uit de stallen, of hij mee kan komen om dat te checken. De man schrikt en komt mee. De voorraadkelders blijken vrij leeg te zijn, het is een slechte oogst geweest. De man blijkt heel integer te zijn. Het inspecteren duurt heel de ochtend.
Risha gaat naar de nieuwe hoofdbrahmaan. Die vertelt dat de meest auspicieuze dag om de pestgeesten met poeder te bestuiven de 9e van deze maand is en dat ze dan op de 18e zo ver verwakt zullen zijn dat ze moeiteloos kunnen worden uitgeroeid. Risha wil de magische paarden terug naar het magische woud, daar is de brahmaan ook erg voor. En voor het verslaan van de monsters in de vrouwenverblijven van Bronwë kunnen de vrouwelijke brahmanen de verblijven ontwijden zodat wij naar binnen kunnen. De brahmaan meldt dat de gasten voor de herwijding van de heilige stad vanaf de 14e verwacht worden. We kunnen ze onderbrengen in Hunter’s Lodge. Er is nog een korte ruzie over het koningschap en heilige c.q. taboe-dagen.
Chang inspecteert de troepen. De koninklijke garde bestaat uit 16 stevige vechtersbazen. Het zijn goede soldaten, sterk, gehoorzaam en trouw. Hij laat Adrarn meedoen aan de exercitie: stokvechten, atletiek, marcheren, et cetera. Het blijkt dat gezamenlijke acties niet hun sterkste kant zijn. Chang geeft ze ook les in martial arts.
Gwan wil weten hoe het met de handel is gesteld. De boekhouder is er niet, dus hij krijgt een jonge enthousiaste brahmaan mee. Die vertelt hem dat onze handelsroute naar Shintasta-Satem moet worden hersteld in verband met de toekomstige handel overzees en met de delfstoffen uit Silver. Er blijken geen scholen te zijn in Soul, behalve die van de brahmanen. Er zijn niet eens gildes. De wegen waren aan de aandacht ontsnapt, ook de interne wegen zoals die via sorceror’s well naar de schapenlanden. Het lijkt hem een goed idee om van Sorceror’s Well ook een pelgrimsplek te maken, er zit tenslotte een doorgang naar de onderwereld en de koning heeft er een dozijn nachtmerries opgeroepen. Verder meldt hij dat de handel in handen is van de Qartianen, daar moeten we rekening mee houden. Een anderee poot van de handel is in handen van de Eénoog-aanhangers, die hun zaakjes slim voor elkaar hebben. Chantal is populair bij het volk, maar ze heeft een geduchte concurrent in de Eénoog cultus. Eventyr, het land tussen Soul en Satem, zal het prima vinden als daar een weg doorheen gaat. Ze hebben een zwakke leiding. Het land is één grote ruxefne, dus er is gespuis op de grote weg (en sprookjesfiguren). Er gaat een gerucht dat koning Risha meer banden wil met het oude geloof. Hijzelf is daar een groot voorstander van, want de mensen hier hadden vroeger eigen priesters. Die zijn uitgeroeid toe de shintasta binnenvielen. Hij stelt voor om die orde in ere te herstellen (onder de verlichte leiding van brahmanen). Een priesterkaste betaalt zichzelf terug.
Terug naar de voorraadschuur. De brahmaan telt een halve amfoor graan teveel! De brahmaan is oprecht beschaamd: “Ik zal ergens een fout gemaakt hebben.” Als Claude tegen hem uit begint te varen, vraagt hij: “Wie ben jij eigenlijk?” “Wie ik ben gaat alleen de koning aan.” Claude dwingt hem om ook de andere voorraden te inventariseren. Eén lap leer blijkt beschimmeld en de hoeveelheid alcohol klopt precies.
We lunchen zonder Claude, omdat die in de kelders bezig is. Chantal, Sandra en Florence blijken inmiddels goede vriendinnen te zijn. De laatste wtee kunnen de vrouwenvertrekken voor ons ontwijden en ze vinden het een heel goed idee om de paarden terug te halen. Dat gan we morgen gelijk doen. Chantal adviseert Risha om gewoon te doen wat de brahmanen zeggen. Ze trekken je kleren aan en zo. Zijzelf is nu van haar rituele taken af, ze is pas in het voorjaar weer nodig. Herfst en winter zijn de tijd van de koning. Dan wend ze zich naar Chang: “Zeg, jij bent zo nuchter en sober, zijn de Melukhans niks voor jou?” Dat is een priestergroepje in Shearton. De schaapherders daar willen best uitbreiden naar Eventyr.
We sturen iemand om naar de boekhouder te zoeken. De wachter komt even later terug: “Nou, er is een onbekende man bij hem die hem bars behandelt.” Chang gaat er op af en foetert Claude uit. Deze reageert: “Ik ben van de geheime politie van Risha en er is hier een ongeregeldheid.” Hij brengt het zó dat de wacht woedend wordt op de brahmaan. Men gaat er mee naar de koning. Dat leidt tot een standje voor de brahmaan èn voor de gestapofiguur. “Het probleem was met de keukens en de stallen. En nu is je cover weg. Je weet daar vast wel iemand anders voor.” Een bediende laat een schaal vallen. Claude gaat er achteraan en arresteert de man.
“Het zijn alleen spullen die gemist kunnen worden.” Hij vertelt alles aan de koning. Iedereen zit er in. Zilveren bestek is verkocht aan Bracken. Claude doet een goed woordje voor de man. Herinnert er aan hoe arm en hongerig de families van de mensen zijn. Risha oordeelt dat ze het in vijf jaar moeten terugbetalen. Een deel van de soldij zal worden ingehouden. Zijn trek is over. Wat er over is van de lunch wordt verdeeld over de soldaten.
’s Middags gaat Gwan naar de administrateur. Die zit in shock naar zijn kleitabletten te kijken. Hij roept het uit als hij Gwan ziet. “Kalm maar, ik wil geen boeken controleren. Ik wil alleen de cijfers zien. Niet alleen van Arjan’s Abode, maar van het hele land.” “Pff x85 De schatkist is aan het einde van het jaar leeg. Chantal heeft afgezien van het innen van belasting en is overgegaan op vrijwillige religieuze schenkingen. Maar dat is veel te weinig. Er zijn verder alleen keuterboertjes. De situatie is niet wanhopig, de graanoogst is mislukt maar met de kuddes gaat het goed. Er is alleen geen solidariteit voor wat betreft het slachten van de schapen en paarden. We kunnen wel dieren verhandelen. Net als wol en hout. Het is alleen een probleem om het op de bestemming te krijgen.” Gwan zegt: “We moeten met de hobbits gaan praten.” “Die zullen dat niet makkelijk doen.” Over vier dagen is de dierenmarkt in Bracken.
Claude wil bij het excercitieterrein indruk maken op de soldaten door met Fist Of Iron een steen stuk te slaan. Maar dat dot auw. Hij ronselt wat personeel voor de geheime dienst.
Risha ronselt houthakkers in Staddle.

Om 5 uur ‘s middags komt er een bode. Er is bezoek uit Vixen. Chang klopt zijn kleed uit en komt met twee soldaten, Claude als hoge beambte en Gwan naar de troonzaal. Risha is er al. De gezant is een dame die zich voorstelt als Ceilen Gransjer. Ze zegt: “Ik was al op weggestuurd voordat u ons uitnodigde. Fijn om u in levenden lijve te zien. Het was een lange reis, ik heb mij gehaast.”
Ze had een verhaal over een krachtige boot behoord. Dat klopt. De vervuilde kust, daar biedt ze excuses voor aan. “Die eilanden zijn niemandsland. Sorry voor het afval. De vervuiling hindert ons ook.” Een gezamenlijke opruimactie is een goed idee.
Chang vraagt: “Wat produceert u?” “Dat is geheim.”
Ze vindt dat wij hier trots mogen zijn en dat we de decadentie van de zuidelijke landen niet moeten nastreven. “Verdammte Qartianan!” Wij (de noordelijke liga) stellen wat voor in de wereld. Soul staat op een kruispunt. De noordelijke liga is sterk genoeg en Qartianen ondermijnen je vrijheid. Het trauma over paardrijden en wagenmenners is typisch voor Soul, de liga heeft er geen probleem mee. De koningin van Vixen wil geen Qartianen in de noordelijke liga. Maar ze is bereid om er één in Soul te tolereren. Selene is een gewaardeerd lid van de liga, de mensen daar leiden een ruig en teruggetrokken bestaan. Het ideaal van de Noordelijke Liga. Foroichel is geen deel van de Liga, dat is wel een gevoelig punt. Albion is goed volk. Het siert ze dat ze zich voor niemands karretje laten spannen. Ze zijn van niemand. Trots. Ons respect.
Risha vertelt dat hij de urnenvelden heeft gelegaliseerd. Dat verheugt haar. “Onze koningin zal in ruil voor jullie acceptatie van de oude riten de gezamenlijke schoonmaakactie steunen.”
Eerst komen de verkennende besprekingen. Dan komt er een mondelinge overeenkomst waarin Soul in aanwezigheid van getuigen belooft de erecode van de Noordelijke Liga te onderschrijven. Die staat niet op papier, een papieren manifest is wel héél zuidelijk! “Jullie zijn onze haven naar het Zuiden.”
Claude vertelt over de ontvreemde artefacten. “Zodra jullie de eed uitspreken, krijg je vanzelfsprekend je bezittingen terug. Broeders en zusters stelen niet van elkaar. En een tweede punt: géén geheime politie!”
We vragen haar uit over de overige noordelijke landen.
“In Targon en Eventyr is geen orde en gezag. Het zijn restanten van wat ze ooit waren.”
Gwan wil weten wat er gebeurt als we geen lid van de Liga worden. Dat weet ze niet.
Risha zegt: “Het gaat mij op dit moment niet lukken om de grensrivier haar oude naam terug te geven aan onze kant.” Je ziet haar denken x85
Ze zegt: “Brahmanen heb je niet nodig. Ze komen Vixen niet in.”
Risha wil weten welke goden shintasta zijn en welke oud. Dat weet ze wel. Hij noemt de heiligdommen van Bronwë op.
Ushas? “Die naam voldoet.” Sheela? “De rivier is verwant aan de maan. Zij is de belangrijkste, de maan is haar echtgenoot.” Pashupati? “Die heeft de plaats van de maan ingenomen, maar is heel anders.” Oaken? “Die was al bekend.” Mutri is volledig nieuw. Sanan is nieuw. Agnes is oud. Shagri is geheel getransformeerd. De Green Man is oud. Ganesh is nieuw. En een heleboel van de oude concepten ontbreken.

Dit bericht is geplaatst in Exalted.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s