The RoSE – sessie 23

The RoSE sessie 23 – 27 september 2012

Op de eerste dag van Ascending Earth komen de lunars aan op de heilige berg. Het is nog een maand tot het volgende Deliberative.
Eye of Autumn neemt Ebon Rime mee om naar ‘zijn’ stoel te zoeken, in de hoop zo meer over hem te weten te komen. Dat lukt niet. Zijn Essence is zó veranderd dat hij net herkend wordt. Hij wéét nog wel welke stoel het was, want hij herinnert zich zijn vorige incarnatie. EoA vraagt de informatie op over de solar die hier vroeger zat. Hij heette Desus en hij stond bekend als een echte held. Hij versloeg monsters en was geliefd bij het volk. Maar privé was het een klootzak. Hij mishandelde zijn lunar mate, was akelig tegen zijn andere naasten, enzovoorts. Marina vraagt of Ebon wel weer solar wil zijn.
“Ik weet het niet. Solar charms zijn zo beperkt. Nu kan ik mijn magie improviseren en ik heb geen last meer van de Curse. Eigenlijk moet je niet kijken naar wat iemand in zijn vorige incarnatie gedaan heeft, maar in deze.”
Als Ebon weg is bespreken we wat we Leviathan vertellen, en wanneer. Hij moet het weten, maar de boodschap moet diplomatiek gebracht worden.

Marina besteedt veel tijd op de top van de berg, mediterend. Ze wil haar Essence verhogen. De plek is er erg geschikt voor.
Tawuz probeert de andere zeven condities van he contract met de jozi’s te achterhalen. Maar dat lukt niet. Het is zó geheim dat niemand het weet, zelfs de goden niet die het contract hebben opgesteld.
Er druppelen steeds meer exalts binnen. Op een gegeven moment komt regent Fokuf binnen, fit, slank en gezond en in gehavende kleren. Hij vertelt dat de keizerin zijn zomerverblijf verwoest heeft met de Sword of Creation. Hij heeft het alleen overleefd omdat hij solar is (perfect defense). Ze verweet hem dat hij het rijk niet bijeen heeft gehouden. We geven hem de oude daiklave van Quicksand Skipper, die Tawuz tot nu toe in bruikleen had.
White Owl arriveert met neef Wijsheid. Die heeft aardig wat tatoeages, maar zit nog niet helemaal vol. Er zit ook een heartstone in zijn arm (heartstone bracer tattoo) Hij vertelt dat ze op school ontdekt hebben dat hij een talent heeft voor het oproepen van demonen. Ja dxe0xe0g!
Als ‘onze’ solars aankomen gaan we bij elkaar zitten en wisselen onze kennis uit.
Er zijn dit maal maar drie siderials. Eéntje heet Kes, de tweede heet Katharu en de derde stelt zich niet voor. Ze lijken nog heel jong.
Er zijn ook drie abyssals, de afgevaardigden van de Bisschop, en er is een solar circle, de Power Rangers, vijf pubers die vooral 2nd circle demonen verslaan. Ze zijn heel blij als ze de derde siderial zien, dat is hun ‘sifu’.
Bull of the North arriveert vlak voor het deliberative met vijf jonge lunars en de elder Gerd Marrow-Eater.
De muis van de zon, Wijsheid en de Dragon King mogen als toehoorder bij de vergadering zijn, maar Sigereth en Ebon Rime worden nog even achter de hand gehouden.

Dan begint het Deliberative.
Het eerste punt op de agenda is het nieuws uit de verschillende windstreken.
Het Rijk: De terugkeer van de Keizerin was niet voorzien door de siderials. Op het hele continent begon het te onweren. De bliksemschichten waren rood. Er verscheen een torenhoge vrouwenfiguur aan de hemel. Met donderende stem zei ze: “Ik ben de Scharlaken Keizerin! Ik ben de rechtmatige heerseres over het Gezegende Eiland. Staak deze strijd en leg uw wapens neer.” Vrijwel alle legers deden dat, alleen Cathak Cainan bleef doorvechten. De keizerin hief haar hand op. Een aardbeving en een vuurstorm vaagden Cainan en zijn leger van de aardbodem weg. De keizerin dankte daarna de Immaculate Order voor hun steun aan het arme volk. Toen zei ze: “Regent Fokuf, je bent er niet in geslaagd mijn Rijk bijeen te houden.” Nog een aardbeving en een vuurstorm daalde neer op het verblijf van Fokuf. “Mnemon, mijn dochter, en Evaja, mijn achterkleindochter, ik vergeef jullie dat je de hand tegen elkaar hebt opgeheven. Jullie wilden mijn troon slechts bemachtigen om het Rijk bijeen te houden. Ik nodig jullie beiden daarom uit in de Imperial Manse om mij te helpen het Rijk her op te bouwen.” De Roos Zwart is gegaan en zij is gexefnstalleerd als minister van Reconstructie. Maar Mnemon is ondergedoken. Zij geeft nu de leiding aan een groep die zich de Rebellie der Wezen noemt. Sango merkt op dat zij daar een contact heeft.
De Scavenger lands: Het Masker van Winter heeft de Juggernaut en het grootste deel van zijn leger teruggetrokken uit Thorns. Lookshy en Nexus wilden de keizerin hiervoor hartelijk danken, maar het Rijk trekt haar ambassadeurs terug. In de stad Marita is een aanslag gepleegd waarbij de voltallige Raad van de Confederatie der Rivieren is omgekomen. Er brandt daar nog steeds een groen vuur dat niet te blussen is.
Het Westen: De Lintha piraten worden steeds brutaler. Het feesteiland Halcyon is overvallen en zo’n 80 kapiteins van Wavecrest zijn vermoord. De keizerin heeft de Rijkswatervloot naar Wavecrest gestuurd om orde op zaken te stellen. Op alle bevrijde eilandjes wordt de bevolking gerekruteerd voor de Rijksvloot. De opstand in An Teng is gelukt en de koninklijke familie wordt door de keizerin erkend. In ruil voor autonoom bestuur opent An Teng haar havens voor het Rijk. Een mid-level lunar claimt dat de An Tengers demonen aanbidden en zij leidt een opstand van de ‘serpents who walk like men’. Leviathan laat niets van zich horen.
Het Noorden: De Haslanti Liga wordt aangevallen, maar ze komen er niet achter door wie of waarom.
Het Zuiden: Er is eigenlijk niets te melden vanuit de Zuidelijke landen. De yozi cultussen zijn verslagen en de Fair Folk houden zich koest nu de keizerin weer terug is.

Punt twee de aanval van de jozixb4s.
Onze lunars vertellen over het plan van de jozixb4s om Creation te verdelen. Wijsheid vertelt dat er door de sorcerers van het Rijk vooral Hopping Puppeteers worden opgeroepen en die zijn overal druk bezig om manses om te bouwen en wegen om te leggen. De siderials beloven om in Yu Shan een vergadering te beleggen over de plannen van de jozixb4s en de rol van de keizerin daarin. Ze gaan ook de leraren van de toveracademie waarschuwen dat het oproepen van demonen geen goed idee is.

Punt drie de Great Curse.
Onze solars vertellen over de mogelijkheid om de Great Curse op te laten heffen door de Mountain Folk, mits hun Geas opgeheven wordt. Iemand vraagt waarom dat dan niet allang gedaan is. Misschien omdat het gevaarlijk is? Hun vloek komt van Autochthon. Sango merkt op dat Autochthon’s ideeën achteraf niet altijd zo goed bleken te zijn, denk maar aan de Games of Divinity! Misschien gingen zijn ontwerpen mis omdat hij ze alleen gemaakt had. Creation is door drie primordials samen gemaakt. Kes kan ons de locatie van de Clay Man leveren.

Punt vier de Balorian Crusade.
Hoe staat het met de invallen van de Fair Folk? Die zijn over. Drie klappen met het Sword of Creation hebben er een eind aan gemaakt.

Punt vijf de Green Sun Princes.
We willen Ebon Rime voorstellen aan de vergadering. De Dragon King zegt: “Nou, dxe0t zou een mooi offer zijn voor het herwijden van de tempel!” De zenith power ranger valt hem bij. Maar onze lunars willen hem alleen tonen onder het recht van Elysium – een niet-aanvals verdrag. Opeens zegt de muis van de zon, voor iedereen duidelijk hoorbaar: “Geen geweld in het Deliberative!” De aanwezigen gaan akkoord.
Marina leidt Ebon binnen, ongeboeid. Als hij zijn kasteteken aanzet kijkt men verbaasd toe. Hij mompelt een autorisatiecode; zijn stoel licht op, maar hij gaat er niet op zitten. Op een vraag van Little Shu vertelt hij hoe het allemaal zo gekomen is. Zijn exaltatie is door jozi’s dermate omgevormd dat het waarschijnlijk niet meer te herstellen is, maar die van de abyssals is alleen maar binnenstebuiten gekeerd en dat is in principe omkeerbaar. De aanwezige abyssals zijn niet verbaasd, ze bevestigen het zelfs. De Bisschop heeft het uitgezocht.
Het doodmaken van infernals is een futiele zaak. Ze exalteren opnieuw mèt al hun herinneringen. Wat volgens Ebon wel zou kunnen is het mechanisme veranderen waardoor de exaltatie bij de dood van een Green Sun Prince teruggaat naar Malpheas in plaats van naar Lytek. Maar dat is een epische queeste, daarvoor moet je de demonenwereld in. Eye of Autumn zegt: “Dat wil je niet! Wij zijn daar geweest.” Shi Mei Lan valt hem bij. Tawuz en Marina kijken verbaasd, zó erg was het nou ook weer niet.
Ebon vertelt waarom hij niet terug kan naar de hel: hij zal daar worden berecht voor het niet tegenhouden van het permanent doden van The Bone Flute. Terwijl dat nu juist het plan en de opdracht van de jozi’s was!
Marina vraagt of er iets aan de puppeteers gedaan kan worden. Rime zegt dat elke jozi en dus elke demon is beschadigd en kan daarop worden gepakt. Iedere demon is anders beschadigd, maar sommige technieten werken op allemaal. Hij noemt dit de Abscissic Workings. Wijsheid bevestigt dit, hij heeft ze geleerd op school. Hij haalt een tarot-spel uit zijn rugzak en toont de wonderlijke afbeeldingen. De Power Rangers zijn zeer gexefnteresseerd.
Sarina vraagt Ebon Rime aan welke kant hij staat. Hij is Malpheas beu en wil niet dat Creation net zo wordt. Er zijn in zijn ogen maar twee oplossingen: xf2f de jozi’s komen terug, xf2f ze worden weer gerepareerd. Dan wordt hij geëxcuseerd en verlaat hij de zaal weer.

Punt zes Kimberi.
Daarna vertellen we over de deal van Luna met Kimberi. De aanwezige lunars willen direct knokkken. Er volgt een geanimeerde discussie waarbij ook een aantal van de solars pleiten vóór samenwerken met Kimberi. Uiteindelijk blijkt tot onze verbazing iedereen er mee akkoord te gaan. Zelfs Little Shu stemt voor.
Eén van de death knights mompelt: “Als je nu ook nog iets aan de dood van de Neverborn doet, dan ben je van al het gelazer af.” Hij legt desgevraagd uit dat de grote fout van de primordials was dat ze het concept van rexefncarnatie niet op zichzelf hebben toegepast. Autochthon was de enige die het concept ‘dood’ ook maar een beetje snapte, hij is ziek.
Daarna hebben we het over Leviathan. De strijd zal hem niet boeien als Kimberi aan onze kant meevecht. Maar misschien kan hij gemotiveerd worden vanuit zijn tragische verhaal, het moeten kiezen tussen zijn solar mate en zijn solar minnares. De lunar uit An-Teng is enthousiast en neemt deze taak op zich.

Punt zeven Sluiting
Op het moment dat Ghurkan als voorzitter de vergadering wil sluiten, voelt hij een hand op zijn schouder. Een gedaante in windsels, paars oplichtend, zegt: “De reservepool is in gevaar! De drie sleutels worden bewaard door de Past Masters van Gethamane. De stad wordt belegerd door de soldaten van de keizerin. Pas op voor de Vodak. Die heeft al een keer 10.000 dragonblooded opgegeten.”
De spreker identificeert zich als de Maiden of Secrets. Atis vraagt om gereedschap en krijgt een wachtwoord. Dit is iets dat alleen door solars gedaan kan worden. Atis overtuigt de Power Rangers dat dit meer een klus voor ons is, als demonenjagers kunnen zij het beste bij het oorspronkelijke plan blijven en op Hopping Puppeteers gaan jagen. De Maiden geeft hen het vermogen om niet op te vallen, zelfs al zijn ze met warstriders tegen demonen aan het vechten.

Na de vergadering hebben we het weer over het wijden van de tempel van Sol. Het voorstel is om Ebon Rime er van te overtuigen om zichzelf te laten offeren. We komen met het idee om hem uit te laten zoeken hoe het terugkeren van een exaltatie naar malpheas voorkomen kan worden. Maar dat weet hij allang! De exaltatie komt terug als een puist bij “onze moeder” waar hij geoogst wordt door demonen die hem dan aan een mortal geven. “Onze moeder” heet Liefje, het is een extreem obese tiener, de dochter van de Ebon Dragon en de keizerin. Hij vraagt of wij haar willen genezen. Ze is zo zielig. Wat misschien wel zou werken – hij komt hier zelf mee! – is als hij zich vrijwillig laat offeren. Misschien dat Sol dan zijn exaltatie tot zich neemt.
Ebon Rime praat een tijdje met Marina. Als ze terugkomen, zegt hij dat hij het doet. Als er één manier is om terug te gaan naar Sol is dit het. En hij doet het ook omdat hij van Marina houdt. Voorwaarde is wel dat hij correct als solar begraven wordt. Hij wil zijn uitrusting in de tombe. Na wat gemopper stemmen de siderials Kes en Katharu toe.

Het offer gaat plaatsvinden. We proberen de aandacht van de muis van de zon te trekken, maar die zit teveel in de gamecube. Hij wordt zelfs boos op Ghurkan.
Ebon Rime kleedt zich uit en gaat op de offersteen liggen. Sarina geeft de Dagger of Heaven aan de dragon king. Die heft de dolk op en begint te zingen. Hij krijgt een zesarmige aura. Als het bloedende hart, nog kloppend omhoog gehouden wordt, gaat het wolkendek open, straalt de zon en zegt een stem: “IK BEN TEVREDEN”. De deuren van de tempel gaan open, binnen straalt het orichalcum.
De muis kijkt op van zijn spel. Atis zegt: “Wat ga je doen met die exaltatie?” “Daar ga ik eens hard op studeren.” “Het is wel belxe0ngrijk dat je dit doet!” “Zeg eens, ik laat me niet door jou vertellen wat ik moet doen.”
De deuren van de tempel gaan weer dicht. De priester zegt terneergeslagen: “Het is mislukt.” Iedereen kijkt boos naar Atis, vooral Marina. Ghurkan zakt op zijn knieën en bidt naar Sol. Hij zegt dat hij oprecht spijt heeft van de daden van zijn vorige incarnatie, Kal Bax. De muis luistert, maar zegt dat de solars nog niet veranderd zijn. Ze denken nog steeds dat ze iedereen kunnen commanderen.
De dragon king duwt tegen de tempeldeur en die gaat moeiteloos open. Hij loopt naar binnen.

Dit bericht is geplaatst in Exalted.

Eén reactie op “The RoSE – sessie 23

  1. Inez schreef:

    Sjee, wat een anticlimax!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s