The RoSE – sessie 21

The RoSE sessie 21 – 16 augustus 2012

Ons leger verzamelt zich.
De fae leveren 200 goblins in leren rusting met schilden en zwaarden, het zijn redcaps: de veteranen dragen rode mutsen en de onervaren troepen hebben witte mutsen. Ook zijn er 100 hobgoblins, in dit geval zijn het glorieuze trollen in vol plaatharnas met zwaarden, torenschilden en lange bogen. De trollen worden aangevoerd door een shea, een hoge fae in gossamer harnas met daiklave en boog. Pijlen maakt hij uit essence. De redcaps worden aangevoerd door onze bekende Vau Chen.
De dragon kings leveren ons 200 aarde raptok, 20 vuur anklok die met vlammenwerpers zijn uitgerust, 6 xe0 7 lucht pteroks als verbindingstroepen en een groepje van 5 water mosok. Die zijn al aan het scouten.
De dragon-blooded zijn vijf broers, een ‘sworn brotherhood’ en solar night caste Harmonious Jade.

Sango vraagt aan hun wat ze vinden van de verschijning van de keizerin. “Ja fantastisch nieuws,” zeggen ze met een opmerkelijk gebrek aan enthousiasme.
Ze stellen voor om dat Harmonious Jade het einde van het gevecht de solar uitdaagt voor een duel. Als dan één van de twee sneuvelt, is er de kans dat de Eater of Souls komt. Eén van hen kent een charm waarmee hij onstoffelijke wezens tot materialiseren kan dwingen. Als we er in slagen om de ghoul-god te binden, willen ze hem in Yu Shan wel hebben want hij is na de primordial war verboden verklaard door Sol Invictus. Een complicatie is dat de spreuk maar drie minuten duurt en de poort staat bovenop een andere piramide. En ze weten niethoe ze de poort open moeten maken. Maar dat kunnen wij vast wel uitvindenx85
Het plan staat ons niet helemaal aan. Little Shu zou liever zelf de tweestrijd aangaan. En het binden van een god die zelfs de First Age solars niet aankonden is misschien wat te hoog gegrepen. Sango heeft stiekem nog even met de Sol-muis gepraat, de Eater of Souls wordt inderdaad nog steeds gezocht. We praten ook nog even over het oproepen van de godin van het offeren. Zij kan de poort naar Yu Shan openen en ze kan vertellen hoe de tempel van Sol op de heilige berg open gaat.

De verkenners komen terug. Er zitten op dit moment een paar honderd man in de piramide. Het is nodig om ze naar buiten te lokken, want je naar binnen vechten is onbegonnen werk. Een aanval van de dragon-blooded met extra bondgenoten kan daarvoor geloofwaardig genoeg zijn.
Mei Lan neemt één van de luchtschepen. We laden het met stenen. Ze neemt ook het hoverboard mee om snel ergens heen te kunnen gaan. Ze heeft de air dragon kings mee.
Little Shu voert de aarde dragon kings aan, Sarina voert de trollen aan, Atis gaat met de redcaps mee en Sango gaat mee met de fire dragon kings. Dan gaat de wapenkamer van de dragon kings open. Er liggen genoeg harnassen en wapens van obsidiaan voor alle draken. Atis krijgt een boog en een enorme verzameling pijlen waarvan sommige millennia oud zijn.
Als de dragon-blooded opmarcheren naar de piramide stromen er honderd gemengde wilde dragon kings, stalkers, naar buiten. Ze kijken gemeen, intelligenter dan die van ons, en roepen: “Honger! We gaan jullie opeten!” Op de top van de piramide verschijnt een gestalte die ze aanmoedigt. “Laat wat van de lever over voor mij!”
Sarina en de trollen vallen vanuit het Oosten aan met een regen van pijlen. De stalkers reageren geprikkeld maar laten zich niet afleiden en vallen Little Shu’s dragon kings aan. Ze halveren de troepen. Intussen komt er een stroom goblins uit de Zuidelijke ingang van de piramide, en uit de Noordelijke komen zo’n 50 verwilderde mensen. Geen topkrijgers, maar toch. Mei Lan hangt het luchtschip erboven en begint ze met stenen te bekogelen.
Vanuit het Zuidwesten komt een patrouille goed uitgeruste hobgoblins het plein opgemarcheerd. De dragonblooded en vuur dragon kings gaan het plein op vanuit het Zuidoosten en richten zich op de stalkers. Intussen chargeren de aarde dragon kings. Ook deze aanval slaat flinke gaten. LS laat zijn lucht dragon kings rondkijken op de piramide.
Bij SML komt een fae aan die vraagt waar de Schaduw Machine moet aanvallen. Ze stuurt hem naar de arriverende patrouille van hobgoblins. Al snel breekt daar de hel los: een schaduw valt over ze heen, we zien groene vlammen en horen het gekners van tandraderen.

Atis schiet een pijl af met de charm Triple Distance Effect Technique, op de Solar op de Piramide. Helaas heeft die hier een combo tegen, de Golden Flash of Destruction. Het netto effect is dat de aanval op hem zelf terugslaat. Het kasteteken van de solar begint hierdoor licht te geven. Gelukkig voor Atis schiet hij nog niet zog goed met zijn geleende boogx85
Intussen vallen de redcaps de goblins in het Zuiden aan, maar ze zijn geen partij voor de goblins, die nog fris zijn. Sabrina en de trollen vallen de goblins vanuit het Zuiden aan en slagen wel. De goblins zijn verslagen.
Het luchtschip blijft de kannibalen bekogelen met stenen. Ruim de helft sneuvelt of slaat op de vlucht, maar de rest houdt stand. Sarina neemt via de verbindingstroepen ook de aansturing van de redcaps op zich.
De dragonblooded en HJ trekken op naar de piramide. De mannen rijden op simhata’s, grote vleesetende paarden met leeuwenmanen die immuun zijn voor de anima van de exalted. Aan Atis hebben ze gezien dat aanvallen met pijl en boog geen zin hebben.
De stalkers vallen nog steeds de aarde dragon kings aan, maar weten geen significante schade te doen! Vanuit het Zuiden komen de vuur dragon kings te hulp. Ze vallen de stalkers aan, maar doen niet veel.
Intussen komen vanuit de zijstraat in het Noordoosten nog een bende kannibalen aan. De schaduwmachine heeft de patrouille hobgoblins verslagen. De aarde dragon kings vallen opnieuw de stalkers aan. Nu met succes, de helft verdwijnt. LS gebruikt de charm Mass Dispersion Rebuke en jaagt daarmee het restant van de eenheid uiteen. De paar overgebleven kannibalen zien dit en slaan ook op de vlucht. Opeens is het plein leeg, op onze krachten na en de kannibalen in het Noordwesten.
Atisxb4 verbindings-dragon king wordt naar de dragonblooded gestuurd, maar die laten zich niet weerhouden en sturen HJ de piramide op. Zij rent de trappen op en roept een uitdaging. Wij vinden het daar nog veel te vroeg voor, de solar heeft geen schram en hij heeft bijna al zijn essence nog. Ais gebruikt de Voice of Command van zijn harnas. Met volle overtuiging roept hij iets van: “Stop deze farce, met die halsband om is ze niet gemachtigd.”
HJ stopt met het roepen van de uitdaging, maar ze merkt dat ze niet kan stoppen met lopen. Aan haar gezicht is te zien dat ze strijdt tegen een overheersing. Atis vliegt er naar toe en tackelt haar. De dragonblooded balen. Nu stapt Presa, de oudste broer, naar voren en roept een uitdaging naar de solar.

Shi Mei Lan stuurt de schaduwmachine naar de verse kannibalen en laat verkenners de omgeving in beeld brengen. Slecht nieuws: van alle kanten van de stad komen er nog zo’n achthonderd man versterkingen aan. Intussen praten wij (via relays) op Presa in dat het te vroeg is voor een duel. LS en zijn aarde dk’s stellen zich op in de Oostelijke toegangsweg en Atis probeert intussen de halsband open te krijgen. Die is van een mengsel van orichalcum en soulsteel en er is geen naad of sleutelgat te vinden.
Philial Wisdom neemt de uitdaging aan en doet een ‘Cyclone of Gore’ op Presa. Dat zijn zeven klappen, Presa is onmiddellijk dood. Inderdaad, de ghoul-god verschijnt. De dragonblooded sorceror slaakt een kreet, het geluid dat iedere exalt in zijn onderbewuste heeft gegrift, de stervenskreet van een primordial. Daardoor materialiseert de godheid. De overgebleven broers springen er bovenop en de jongste bindt het creatuur met ketenen van soulsteel.
Sango weet de aan- dacht van de zonne- muis even van de Game- cube of Divinity af te leiden. Als die het tafereel ziet, knip- pert hij even met zijn ogen en zegt: “De poort is open,” maar dan speelt hij weer verder. We laden de Ghoul-God in Ghurkan’s luchtschip en razen er mee naar de poort op de Oostelijke piramide. Hij vliegt net op tijd de poort binnen en overtuigt de bureaucraat ervan dat hij daar mag zijn en dat de dragonblooded nodig zijn om de gevangene in bedwang te houden. Aan de andere kant van de tunnel staan zeven sfinxen die de god overnemen. Hij had zijn ketenen al bijna doorgeknaagd, als god van de lijkenvreters kan hij soulsteel verteren. De aanvoerder van de sfinxen is beleefd en heet Ghurkan hartelijk welkom. “Een eclips kaste, met onze meest gezochte misdadiger!”
Ghurkan wijst ze vriendelijk terecht: “Nee, die eer komt deze dragon blooded toe.”
Zes sfinxen voeren de gevangene af, de zevende blijft nog even om een protesterende siderial de les te lezen: “Hij mag hier zijn, hij is eclips kaste. Ja, die bestaan wel! Wat praat jij nou voor onzin?”

Wij zijn achtergebleven. Sarina stuurt vooral de fae op de solar af. Die hebben een hoge moraal en hun aanvoerder kan hen steeds weer genezen. Door pure uitputting gaat Philial Wisdom uiteindelijk tegen de vlakte. Hij is dood. Er gaat een soort zucht van opluchting door de stad. Zonder de solar en zijn god hebben de kannibalen, de goblins en de stalkers geen leiding meer.

Als ze met Ghurkan door de hemelpoort terugkomen zijn de dragonblooded over hun sip: hun broer is dood. Ze zijn hun bezielende Immaculate monnik kwijt. Nee, een sleutel voor die halsband is er niet. Alleen Presa kon die open maken.
Arjun gaat naar Sango en begint over haar eerdere vraag over de verschijning van de keizerin. Zelf vinden ze er niet zo veel van, maar (in vertrouwen) hun overgrootmoeder Mnemon is er niet blij mee. Sango vertelt dat ze in dat geval een scroll heeft voor de Terrestrial spreuk “Blood Without Ties”. Als ze uitlegt dat die spreuk familiebanden doorsnijdt waardoor dynastieke magie niet werkt, is hij heel gexefnteresseerd. Hij wil hem graag overschrijven om mee te nemen naar zijn overgrootmoeder. Sterker nog, hij is bereid er zijn lidmaatschap van de Wyld Hunt voor op te zeggen. Hij en Sango gaan aan het schrijven en ze kijken direct of ze nog andere spreuken kunnen ruilen. De andere drie willen hun lidmaatschap niet opzeggen. Ook de termijn van 10 dagen kan niet opgerekt worden. Sarina wil overigens haar voornemen om daarna op hún te gaan jagen wel op een koud pitje zetten.

In die 10 dagen bestudeert Ghurkan de uitrusting van de dode solar. Philial Wisdom bezat een orichalcum grand daiklave waarvan de originele naam is weggekrast en vervangen door “Glory to Decay”, een orichalcum long powerbow genaamd “Parting Shot” en een orichalcum reinforced breastplate zonder naam. In de grand daiklave steken drie heartstones: die van de drie piramides. Grote piramide: Crystal of Legendary Leadership (Oadenols Codex p. 107), Oostelijke piramide: Sphere of Courtesans Consolation (OC 106), Westelijke piramide: Stone of the Golden Bier (sense all animate corpses, ghosts and shadowlands – but not Abyssal exalted – within 10 yards).
Atis trekt zich met het meisje terug en blijft proberen om de halsband te verwijderen. Het is erg moeilijk, maar opeens krijgt hij het door en na een dag heeft hij het slot open.
Sarina regelt intussen dat er een offer aan Sol wordt gebracht. Eén van de obsidianen messen gaat nog niet terug naar de voorraadkamers, de luitenant van de lucht dragon kings (die zijn eigen harnas uit steen gekneed heeft) gaat het offer brengen. Het slachtoffer is één van de kannibalen. Het offer is goed genoeg: de offergodin verschijnt. We vragen of ze de luitenant tot priester wil maken. Dat wil ze wel en ze vloeit in hem. In één klap is hij stukken intelligenter.

Wij willen nog langer blijven om de piramide van de zon te verkennen. We vinden zelfs nog een paar geheime deuren die Philial Wisdom in zijn 140 jarige verblijf niet ontdekte. Het lukt Arjun niet om zijn broers er van te overtuigen dat het belengrijker is om de scroll naar Mnemon te brengen dan om ons te verslaan. Dus, zodra het contract verloopt, zet Ghurkan al zijn overredingskracht in – met de Wise Eyed Courtier Method. Dat werkt, ze besluiten dat ons verslaan niet meer nodig is. LS overtuigt de jongste, Puti, nog verder. Ze gaan, met de smoes dat ze Presa moeten terugbrengen, direct naar het Heptagram. Ghurkan laat Arjun beloven de spreuk te verspreiden, maar dat was hij sowieso al van plan.

Na de tien dagen vertrekken ze, en dan vervalt ook het verdrag tussen de dragon kings en de fae. Omdat onze verse priester de piramides in gebruik heeft, en de fea er niet heel erg in zijn gexefnteresseerd, vallen die toe aan de dragon kings. De pure aanwezigheid van een dragon king priester tilt de dragon kings alweer een treetje hoger richting intelligentie, maar het is niet genoeg.

Bij het verkennen van de piramides ontdekken we dat elke piramide symmetrisch is en onder de grond net zo ver door gaat als boven de grond. In het midden van de grote piramide vinden we de ongebruikte woonvertrekken van Merala, de koningin van de oude solars. Op het diepste punt van de piramide van de ondergaande zon vinden we een ondergrondse kamer met zeven sarcofagen. Er liggen dragon kings in. Ze zijn niet dood, maar in stasis.

Sango zegt dat we voorzichtig moeten zijn. Deze lui zijn uit de tijd dat de mensheid als snack werd beschouwd. Sarina merk op dat ze geen mens is. Maar volgens Atis en Sango is dat de vloek die spreekt. Little Shu bepotelt de sarcofaag van de krijger. Sarina denkt intussen goed na en realiseert zich dat er maar één vuurtype is. Ze activeert die sarcofaag, daarin ligt de sorceror.
Het wordt een hele xb4catch upxb4-sessie. Ze zijn in de tijd van de Great Contagion is stasis gegaan. Wij vertellen over het verval van hun beschaving, de keizerin, de Ghoul-God en de Ebon Dragon. Hij laat de andere zes wekken en neemt ons dan mee naar het observatorium. De vervallen stad, overgroeid door de jungle, en de primitieve stalkers en dragon kings grijpen hen duidelijk aan. Het observatorium blijkt leeg geroofd te zijn, dat is een behoorlijke tegenslag! Nu moeten ze het met de loom of faith doen, maar dat is een primitief en onbetrouwbaar instrument uit de begintijd van Creation. Die in de onderwereld (de Kalender van Setesh) is wel goed, heel mooi en hij werkt een stuk beter. Maar is lastig te bereiken als je niet dood bent. Ze zien in dat ze hier een heleboel te doen hebben. Ze willen ook niet mee naar de berg Meru om de tempel van Sol te wijden. We mogen onze verse priester meenemen. Die is weliswaar jong en nog niet zo slim, maar zijn accreditatie is onbetwist, omdat hij direct door een god, nog wel een plaatsvervangster van Sol, is gewijd.

In een lang theologisch gesprek legt de sorceror uit dat Creation ooit door de primordials gemaakt is om van de fae af te zijn. Hij vertelt hoe Sol en Luna gemaakt zijn door de primordials. Toen zij af waren kwamen de Maidens uit de toekomst. Volgens de dragon king theorie zijn zij subzielen van Ouranos, een primordial die nog niet bestaat. Daarna zijn alle andere dingen geschapen: Creation, Yu Shan, de lagere goden, dragon kings, andere intelligente rassen, mensen, dieren, planten. De goden dienden de primordials, de dragon kings dienen de goden en de mensen dienden de dragon kings. Soms gaf een god zijn krachten aan een dragon king.
Het ging fout toen Autochthon besloot om te experimenteren met het geven van goddelijke krachten aan mensen. Of eigenlijk ging het fout toen de goden die techniek gingen gebruiken in hun opstand. En de bron van die opstand is dat de goden de Games of Divinity wilden spelen. Die waren door Autochthon gemaakt, als afleiding voor de primordials, en zijn helemaal niet voor goden bedoeld. Hoewel ze hebben gewaarschuwd voor het gevaar van de Games, bleven de dragon kings trouw aan de goden want dat is hoe ze gemaakt zijn. Ze zijn zo trouw aan Sol, dat ze zelfs accepteerden dat hij na de oorlog de solars boven hen heeft geplaatst en dat hij zelf de vorm van een mens heeft aangenomen in plaats van een draak.

De dragon king elders gaan de grote piramides ontmantelen om het observatorium te repareren. Dat gaat zeker een jaar duren. Han Tha naar Yu Shan brengen was volgens hen een slecht idee. Dan kan hij daar goden tot het kannibalisme bekeren.

Dit bericht is geplaatst in Exalted.

2 reacties op “The RoSE – sessie 21

  1. GobboE schreef:

    Ik geloof dat het geen week was voor Atis, maar 1 dag (dankzij een extreem goede worp van 10 successen)

  2. ellahir schreef:

    Verhip, je hebt gelijk. Ik pas het even aan. 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s