Call of Cthulhu 8

Tarjinder komt met het voorstel om te checken of hetgeen de wonderdokter heeft uitgevoerd ook daadwerkelijk heeft gewerkt. De overigen vinden dit een minder goed plan gezien de moeite die het kostte om Tabby in bedwang te houden en er nu twee personen zijn die mogelijkerwijs in bedwang gehouden moeten worden. Tabby komt met het voorstel om wat te gaan drinken. Eenmaal buiten blijkt Percy onder invloed van de opium in slaap te zijn gevallen. Tarjinder doet een poging om de paarden in beweging te krijgen, maar ontdekt al snel dat hen diep in de ogen kijken niet de manier is om ze in beweging te krijgen. Penny, onder invloed van de cocaïne, blijkt echter een natuurtalent. De groep gaat op zoek, op aandringen van Tabby, op zoek naar een sjieke drinkgelegenheid. Het moet echter niet te sjiek zijn, want Dave moet ook toegelaten worden. Na er een gevonden te hebben is er champagne voor iedereen.

Bij thuiskomst ontdekt Tabby een briefje dat op haar deur is gespeld. Het blijkt dat de Thaïse vrouwen zijn gearresteerd. Spelfouten in het briefje doen vermoeden dat het afkomstig is van de mannen van de burgerwacht. Tabby rent snel naar beneden en haalt Percy terug. Snel rijden ze naar de burgerwacht in Whitechapel, maar de leden hiervan liggen op dit uur te slapen of zijn dronken. De volgende stop is het wijkbureau van de politie bij Tabby in de buurt. Hier ontdekt de groep dat de vrouwen zijn gearresteerd op grond van de Contageous Diseases Act en momenteel in een ziekenhuis in Bethnal Green worden vastgehouden. Percy kent deze wet en weet te vertellen dat die is bedoeld om het leger te beschermen tegen geslachtsziekten onder de manschappen, wat het moreel zou kunnen aantasten. De wet maakt het mogelijk om van prostitutie verdachte vrouwen te arresteren en te dwingen zich te laten onderzoeken op geslachtsziekten. Men rijdt naar het ziekenhuis. Eerst maakt Percy een rondje om het terrein om poolshoogte te nemen. Hierna gaat Tabby praten met de portier. Dit gesprek verloopt wat stroef, maar uiteindelijk komt ze te weten dat de vrouwen inderdaad daar zijn binnengebracht door de politie. Hierna gaat men een dutje doen.

Bij het wakker worden blijkt Penny over haar cocaïne-roes heen te zijn. De groep begeeft zich vervolgens naar het appartement van de vrouwen. Ze vinden daar pikante kleding en parfum. Verder vinden ze een oud sieraad van een van de vrouwen onder het beden ligt hun oude kleding in de kast. Tabby weet hoe laat het is en durft de portier niet onder ogen te komen. In haar plaats gaat Penny informeren. En ja, er kwam zeer zeker herenbezoek bij de dames over de vloer. De portier is er ook niet over te spreken dat Ms. McGovern dit steunde. Penny suggereert dat Ms. McGovern geen mensenkennis heeft. Hierna bespreekt men de situatie. Het voornaamste doel was dat de vrouwen veilig zitten en dat ze niet meegenomen kunnen worden door mannen in kapmantels. Wat dit betreft is de huidige situatie, met de vrouwen in verzekerde bewaring, nog niet eens zo heel gek. Daarbij komt nog dat zij zich waarschijnlijk inderdaad aan het prostitueren waren, iets dat in Siam minder taboe is dan hier. Tabby besluit om de huur van het appartement per brief op te zeggen.

Aangezien er morgen een schip van de wilde vaart wordt verwacht, bespreken ze wat ze zullen doen. Tabby stelt voor om de wacht te houden en te kijken of er ’s nachts een zwarte koets langskomt. Percy vindt dit een degelijk plan, maar stelt toch iets complexers voor: de politie waarschuwen. Als die niks vinden aan boord, dan hoeft er ook niet gepost te worden. Dan moet de groep weer de zorg voor de vrouwen op zich nemen en het gerucht gaan verspreiden dat een Oosterse man gewillige vrouwen aanbiedt.

In de tussentijd wil men uitzoeken waar zich de uitgang van de ghouls in Soho bevindt. Percy stelt voor om niet te wachten tot ze het kadaster kunnen bezoeken, maar door Soho te gaan wandelen zoekend naar panden met het wapen van de familie Blackpool of Guderian. Op basis van de herinneringen van Penny weten ze de mogelijke uitgang tot een drietal mogelijke panden te herleiden. Geen van de drie heeft een wapenschild op de gevel. Tarjinder wil de kelderluiken bekijken en met wat moeite komt hij aan de achterkant. Bij één van de huizen vindt hij slijtagesporen die niet door mensen zijn gemaakt. Ze gaan de kelder in. Het valt Tarjinder, Percy en Penny op dat de kolenvoorraad te ver doorloopten een doorgang camoufleert. Op grond hiervan ontstaan allerlei wilde plannen om de ghouls aan te vallen.

De maandag dat het schip wordt verwacht gaan Percy en Dave weer gewoon aan het werk. Zij ontdekken dat het schip morgen zal binnenlopen. Tabby ontvangt een brief van Mrs. Violet Cutter met hierin de uitnodiging om ’s middags om 16.00 uur op de thee te komen. Van deze dame is bekend dat zij de Violet Queen is, de Steam Baron die het gebied van ‘entertainment’ beheerst. Weigeren is derhalve voor Tabby ook geen optie.

Tabby, Tarjinder en Penny gaan langs bij het kadaster en stadsarchief. Hier ontdekken zij dat de familie Guderian geen bezittingen meer heeft in de stad en wordt wat ze al weten over de familie Blackpool bevestigd. Het pand met de kelder is in het bezit van een huisjesmelker. Verder zoekend vindt Tarjinder een Charles Henry Guderian, getrouwd met Lady Gwendoline Blackpool. Zij was verwikkeld in een schandaal en werd er van beschuldigd van kannibalisme, het bedrijven van zwarte magie en betrokkenheid bij de verdwijning van diverse personen, waaronder haar echtgenoot. Hierna zijn de Guderians terug naar Duitsland vertrokken en de Blackpools naar Cornwall. Daarna gaat het groepje naar het krantenarchief. Hier vinden ze wel wat over persoonsverdwijningen uit die tijd, maar niets over het schandaal zelf. In die periode ontbreken kranten of wordt er in de kranten niets gemeld. Bij navraag horen ze dat als je iets wil weten over historische schandalen, je naar Professor John Green moet gaan. Deze geeft les an the Waterstone Academy for Young Ladies.

Niet veel later is het tijd voor Tabby’s afspraak. Ze wordt door een koets opgehaald en naar een herenhuis in Greenwich gebracht. Het huis ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar kan wel wat onderhoud gebruiken. Het hek sluit zich achter de koets en Tabby ziet gespierde mannen rondlopen in de ommuurde tuin. Mrs. Violet Cutter geeft Tabby te kennen dat ze zich niet meer met adult entertainment moet bezighouden. Dit is tenslotte haar terrein. Penny en Tarjinder beschouwd ze trouwens ook als onderdeel van Tabby’s stal. Volgens haar is er ook wel een markt voor Tarjinder’s “tegennatuurlijke neigingen”. In het verdere gesprek maakt zij duidelijk dat ze Tabby’s reputatie kan maken of breken en dat ze geïnteresseerd is in het feit dat Tabby onroerend goed kan huren in de omgeving van Hyde Park. Even later keert Tabby terug in haar woning met een erg vies gevoel en ideeën over lange reizen in het buitenland.

Op dinsdag arriveert inderdaad het schip en Tarjinder gaat zich verstoppen. Via de arbeiders die de lading lossen, verneemt Dave dat dit schip de Amerika’s en Afrika heeft aangedaan. Deze nacht worden er geen vreemde zaken rondom het schip vastgesteld. Tabby schrijft een brief om het opzeggen van de huur van het vrouwenappartement ongedaan te maken en een brief aan Prof. Green voor het maken van een afspraak. Penny gaat vandaag langs bij enige professionals uit de theaterwereld om meer te leren over vermommen. Tarjinder stort zich op de spreuk ‘deflect harm’ in een poging deze onder de knie te krijgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s