Sessie twaalf

Davids_door_3 Voorbij het apparaat waarmee bliksem op ons afgevuurd werd, is een bronzen deur. Raine onderzoekt het slot en ontdekt dat er een valstrik op zit. Gelukkig kan hij die onklaar maken en we betreden het hoofdkwartier van het dievengilde. Alles is goed onderhouden en de gangen hier zijn brandschoon.  Linksaf is een gang die ver door lijkt te lopen, maar de geoefende blik van de meesterdief merkt iets vreemds op: de gang is helemaal niet zo lang, tegen de achterwand is een trompe l’oeil geschilderd van de rest van de gang. En dat is zo vreemd dat het wel een valstrik moet zijn. Rechtsaf daarentegen ziet er beter uit. Aan weerszijden zijn weer bronzen deuren. De eerste deur links zit op slot. Raine onderzoekt het slot en en vindt een extra palletje waarmee een val af kan gaan. Als de deur open gaat vinden we een voorraadkamer. Zelfs na grondig onderzoek vinden we niets meer dan emmers, zwabbers en bezems, schoonmaakartikelen en voorraden. Als er zelfs op de deur van de bezemkast al een val zit, dan is alles hier beschermd.

Even verderop zijn twee bronzen deuren tegenover elkaar. Vlak daar achter is een driesprong. We bekijken de rechterdeur en ook deze is op slot. Raine maakt de val onklaar die er op zit en opent de deur. Hierachter is een interessantere kamer. Kruisbogen en zwaarden, rekken met lederen wapenrustingen. De val op de deur is onschadelijk gemaakt, maar als hij binnenstapt is er toch opeens een zacht sissend geluid te horen. Gas! Snel de deur dicht en naar de overkant.

De andere deur zit niet op slot. Toch onderzoekt Raine de deur even en hij vindt in het slot weer een palletje teveel. Dit is er eentje die afgaat juist als mensen denken dat hij op slot zit. Er achter is een soort wachtkamer met sober meubilair en een schilderijtje aan de wand. Verder is de kamer leeg op een deur in de linkerwand na. Ster kan tegen muren en plafonds lopen en omdat we in de vorige kamer voorbij de deur nog een tweede val aantroffen, wordt besloten dat hij via de wanden naar de verre deur zal kruipen. Ster sluipt naar binnen. Bij de verre deur onderzoekt hij het slot. Hij let speciaal op het extra palletje waar Raine het steeds over heeft. Maar alles lijkt veilig. Nee dus. Ster drukt de klink omlaag en RANG! tralies vallen langs de wanden omlaag. Hij kan maar net weg springen. Zodra de tralies de grond raken, worden ze bedekt door een knisperend veld van pure essence. A2ca9d Ster probeert met zijn lichtzwaard een tralie die voor de deuropening is gevallen doormidden te slaan, maar als de essence van zijn wapen die van de kooi raakt, ontstaat er een feedback effect. Grote bliksemschichten slaan door hem heen. Auw!!! En tegelijkertijd opent de deur waar hij zojuist aangezeten heeft. Een vent in zwart leer, met een kruisboog, schiet met een gemeen gegrinnik een pijl in hem. In een reflex gooit Ster zijn Discus_adamant adamanten chakram.  Deze kristallen discus heeft een eigen willetje en zal achter zijn doel aan blijven vliegen tot hij raakt. Het ding  suist  tussen de spijlen van de kooi door naar de kruisboogschutter.
De deur slaat dicht en Ster weet niet wat er verder in de volgende ruimte gebeurt. Hij is heel zwaar gewond, maar de aanvaller is gelukkig weg.

Dit is een moeilijk parket. Oeal wil wel wat aan zijn verwondingen doen. Voorzichtig steekt Ster zijn hand tussen de tralies door en raakt de klauw van de dragon king aan. Deze doet zijn kunsten en de wonden trekken dicht. Als hij bijgekomen is, gaat Ster met zijn flaw scanner de kooi onderzoeken. Dat is een traag en tijdrovend proces. De kooi is een kooi van Faraday, maar dan voor essence. Zowel in het plafond als in de vloer zitten stalen balken die de essence geleiden. Er kan geen magie uit en geen magie naar binnen. En de krachtbron, een grote essence capacitator, zit verborgen boven het plafond, of achter de verre wand. Daar kun je dus met geen mogelijkheid bij.

Inmiddels worden de overige leden van het gezelschap niet met rust gelaten. Aan de overzijde van de kruising springen een aantal kruisboogschutters tevoorschijn en een regen van pijlen komt op de exalts af. Dan springen de schutters weer weg. De lunars rennen er op af. Precies op de kruising valt de vloer onder hun voeten weg. Silverclaw is net snel genoeg en hij haalt de overkant. Ma Si valt naar beneden. Gelukkig is het een heel diepe put en ze heeft net genoeg tijd om haar vleugels uit te slaan. Met een grote wiekslag stijgt ze omhoog. Als de put minder diep was geweest, had ze misschien wel de scherpe punten geraakt voordat ze de vleugels kon ontplooien. Maar de schutters zijn niet meer te bekennen. Silverclaw betrekt verderop in de gang bij een T-splitsing een stelling en houdt daar de wacht. Inmiddels heeft Ster een inval: "Countermagic! Ma Si, er kan geen magie doorheen, maar jij kan de stroom onderbreken!"
16632Ma Si komt er aan en maakt zich klaar om haar antimagie te activeren. Gezien de kracht van de essence zal het waarschijnlijk maar voor even zijn. Dus Raine en Dyjab stellen zich op om de tralies aan de gangkant te vernielen en Ster stelt zich op aan de andere deur.

Ma Si doet haar werk, een mystiek gebaar, een arcane spreuk en: Klabberdebang! De stroom is even onderbroken en de drie exalts slaan meteen toe. In twee klappen slaan Dyjab en Raine twee tralies doormidden en Ster weet er met zijn lichtzwaard eentje bijna door te zagen. Hij is net te langzaam, hij krijgt een paar brandwonden maar dan is die ook door.

Wat is nu de volgende stap? Aan alle kanten zitten valstrikken en Silverclaw denkt dat we helemaal op de verkeerde weg zitten. We laten het initiatief helemaal over aan de verdedigers. "Ja, dat is zo", zegt Oeal. "Maar wat kunnen we er aan doen? We zijn als een leger dat een fort in probeert te nemen. De verdediger is per definitie in het voordeel. Die bepaalt het terrein, het tempo en de richting van de aanval. Het enige wat wij daar tegenover kunnen stellen is onze overmacht. Overmacht, ja. De stadswacht heeft hier absoluut geen enkele kans. En een of twee exalts waren hier ook nooit doorheen gekomen. Maar wij zijn met ons zevenen. Al zijn we nog maar beginners en is Tepet Jarad oud en sluw en krachtig, als we samen werken kunnen we hem wel aan."

Dus we gaan verder. De kamer waar Ster in zat opgesloten is nu toegankelijk en voor de verdere deur is een tralie weg zodat de kleinere exalten er doorheen kunnen zonder de overgebleven tralies aan te raken. Maar voor Oeal is de opening echt veel te klein en de twee lunars moeten hun reusachtige battleform verlaten en een mens of dier worden om er tussendoor te kunnen. De volgende kamer is een kantoortje. Er staat een bureau, een kast en een paar stoelen. Er hangt weer een schilderijtje aan de muur en er zijn twee deuren. Er is niemand en Ster’s adamanten chakram is niet te vinden. Dan maar verder. De deur aan de linkerwand leidt naar een fraai kantoor met enkele kasten en een mooi bureautje. In de wand achter het bureau zien we een stalen deur met aan weerszijden schietgaten. Uit de gaten worden pijlen op ons afgevuurd. Meteen wordt er teruggeschoten. Ai, we zijn  te langzaam. De smalle spleten zijn al afgesloten. De stalen deur is een nieuw obstakel. Alle bronzen deuren hadden klinken en sloten, maar dit is een gladde plaat centimeters dik metaal zonder zwakke plekken. Zelfs het lichtzwaard heeft veel moeite om er doorheen te komen. Tergend langzaam brandt Ster een cirkelvormig gat in de deur.

Warlord6 Er begint een nare geur i
n deze kamer te hangen. De schroeilucht en geur van gesmolten staal lijken zich te vermengen met een andere. De autochthoon heeft  niets door, maar de lunars herkennen het duidelijk. Pek! Vanuit luiken die plotseling in het plafond worden geopend, wordt hete pek de kamer in gegoten. Dikke stromen plakkende, brandende teer vallen spetterend neer. De stenen huid die ze van Oeal hebben gekregen geeft wel enige bescherming, maar je moet hier niet te lang in blijven en voor Silverclaw is het zelfs ronduit traumatisch. Snel trekken de vrienden zich terug en doven de restjes pek die hun kleren hebben geraakt. "Er was nog een deur, he?" Ja. Er is nog een deur. Die leidt naar een slaapvertrek met twee bedden, twee klerenkasten en nog zo wat. Niets van enige waarde. De bewoners zijn er vandoor. De twee kasten worden van de muren getrokken. Raine en Dyjab nemen ieder een kast en gaan terug de brandende kamer in. Ze gebruiken de kasten als schild tegen de pijlen die weer op hen worden afgevuurd terwijl Ma Si en Ster met een bed als afdak naar de stalen deur lopen. Ster gaat verder met zijn werk terwijl de verdedigers een nieuwe tactiek overwegen. Als hij bijna klaar is, slaat Ma Si alarm. Haar scherpe neus heeft een nieuwe geur gedetecteerd.

"Benzine! Iedereen naar buiten, jij ook Ster!" En ja hoor, de luiken gaan weer open en een nieuwe lading brandstof wordt naar beneden gekieperd. Er rest ons niets dan dit te laten uitbranden. In de tussentijd geneest Oeal weer onze verwondingen en gaat Raine even kijken in de wapenkamer. Daar hangt nog steeds gas en hij sluit snel de deur weer. Uiteindelijk brandt de benzine uit en kunnen we de geblakerde kamer weer in. Het laatste restje staal kan worden doorgebrand en de dikke plak metaal valt met donderend geraas de kamer in. Er achter is een bronzen deur zoals we die van de rest van het complex kennen. Raine opent hem voorzichtig. We naderen nu echt het centrum van de macht van Jarad.

Amphitheatre Als de deur opengaat, kijken we neer in een amfitheater. In het midden staat Tepet Jarad in volle wapenrusting, in de banken om hem heen staan minstens twintig boogschutters klaar met geladen kruisbogen. Achter hem is een meer dan manshoog reptiel geketend.

"Gefeliciteerd. Ik had  niet verwacht dat jullie tot hier zouden raken. Mijn respect. Laten wij opnieuw onderhandelen."

Dat was onverwachts. Nieuwe onderhandelingen. Willen we dat wel nu we zo ver zijn gekomen?

"Je kent onze wens", zegt Dyjab. "Wij willen de dragon queen. En toegang tot de sterrepoort."

"En staat daar voor mij niets tegenover?" vraagt Jarad "Ik ben degeen met de boogschutters hoor."

"Wat maken stervelingen nou uit? Wij zijn exalts en jij bent exalt. Zij gaan er alleen maar dood van. Deze strijd gaat tussen ons!" zegt Dyjab stoer. Het is zijn bedoeling om de dieven te demoraliseren, maar dat pakt verkeerd uit.

"Een duel?" Jarad knikt goedkeurend. "Ik neem je uitdaging aan. Jij en ik. Als jij wint krijgen jullie het groene monster en als ik win verlaten jullie deze stad voorgoed."

Oeps, dat was niet de bedoeling denkt Dyjab, Ik ben geen vechter. Een een-op-een duel met een ervaren generaal, dat kan ik nooit winnen. "Nee we duelleren hier niet over. Geef ons het monster en dan ben je van ons af."

"Geen duel? Dan zijn de onderhandelingen NU afgelopen."

Ster ziet dit als zijn clue en gooit zijn krachtigste energiebal naar Jarad. Deze heft zijn hand op en het ding spat in vonken uit elkaar. Met een tweede gebaar en een kort bevel vormt Jarad alle boogschutters tot een goed geoliede eenheid die in volkomen harmonie en geheel gesynchroniseerd kan vechten. Silverclaw rent door de pijlenregen naar voren en geeft Jarad een tik. Jarad tilt de lunar op alsof die niks weegt en gebruikt hem als schild. Ster activeert zijn chakrams en maakt zich op om over de hoofden van de boogschutters naar beneden te rennen. Ook Raine, Sluiers en Ma Si richten alle aanvallen op Jarad en dan is het snel afgelopen. Ster ziet hoe Silverclaw Jarad’s hoofd van de romp af wil scheuren en roept: "Niet doen, we kunnen hem nog gebruiken …" maar het is al te laat. Jammer, daar gaat de kans op een wit voetje bij het stadsbestuur. Silverclaw laat niets heel van het lichaam van de dragonblooded generaal. Zelfs diens harnas wordt aan stukken gescheurd. Alleen de jaden chakram blijft intact onder het geweld. Ster vindt zijn adamanten discus terug en hij is ook heel geinteresseerd in die van Jarad: blauwe jade en met een heartstone. Bij hem thuis worden jaden chakrams als belegeringswerktuig gebruikt.

Zonder hun aanvoerder breekt Dyjab zonder veel moeite het moraal van de dieven en ze verdwijnen in de schaduwen. Een paar blijven er achter. Fw5920 Een van hen wil ons zelfs na een beetje aandringen wel naar de sterren- poort brengen. Als we er bijna zijn, zegt het jonge diefje opeens: "Een solar, twee lunars, een autoch- thonian en een dragon- blooded. Dat is nogal wat. Onze leider wil dat ik vraag wat jullie nou gaan doen om de balans in de onderwereld goed te houden?"

"Hoezo leider? We hebben Jarad net gedood. We onderhandelen niet met kinderen. Breng ons maar naar die zogenaamde leider van je."

"Nee zo werkt het niet, jullie kunnen via mij spreken. Denk er maar rustig over na."

Dit bericht is geplaatst in Exalted.

5 reacties op “Sessie twaalf

 1. GobboE schreef:

  jaja, die arme jarald toch ๐Ÿ™‚

 2. Esk schreef:

  Alleen al vanwege de prachtige plaatjes die je er altijd bijzoekt, zijn je verslagen de moeite van het lezen waard! ๐Ÿ™‚

 3. GobboE schreef:

  en de mooie schrijfstijl natuurlijk ๐Ÿ™‚

 4. Dyjab schreef:

  Het uithoren van de dieven ging iets subtieler. Eerst noemden ze opeens een nieuwe leider, waar ze niets over los wilden laten. Toen kregen Rayne en ik een vreemd deja-vu gevoel waardoor we het gevoel hadden dat er iets niet in de haak was.

  Wij wilden de gevangenen graag wegsturen om dit onder vier ogen met jullie te bespreken, maar Ma-Si was bang dat we ze dan nooit meer terug zouden zien.
  Omdat ik het vermoeden had dat er iemand door de hoofden van de dieven met ons meekeek wou ik graag van ze af, en had ik er ook wel vertrouwen in dat we opnieuw gecontacteerd zouden worden.
  Ma-Si begreep de hints echter niet – en de persoon die via de dieven met ons communiceerde wel. Vandaar dat hij ons opeens zo direct toesprak.

  Toen we eenmaal de dieven weggestuurd hadden, hebben we het nog even gehad over de optie om onderling codewoorden af te spreken waarmee we elkaar kunnen vertellen dat we afgeluisterd worden, of dat een beslissing gebaseerd is op geheime extra informatie die niet gedeeld kan worden zolang er nog (potentiele) tegenstanders bij zijn.

 5. GobboE schreef:

  ja dat zijn natuurlijk goede ideeen ๐Ÿ™‚
  nu de uitvoering nog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s