Call of Cthulhu 19

De groep bevindt zich in een verlaten loods bij de haven. Wat nu te doen? Tarjinder speurt in de buitgemaakte occulte boeken naar illustraties, maar heeft daarbij geen succes. Het wezen heeft ook geen bezittingen bij zich. Het pathologisch onderzoek van Percy levert geen verrassingen op. Wel ontdekt hij dat het wezen een erg dikke huid heeft en hij vat het plan op om deze dan te gaan looien. Hij wil van de huid een lederen pantser maken. Dave besluit om de volgende dag verder te gaan met het lezen van ‘Unausprechlichen Kulten’. Hij kaft het boek en gaat in een Duits restaurant zitten, zodat hij helemaal ‘in’ de taal zit.

Er wordt gespeculeerd over wat ze kunnen doen tegen Blackpool. De staatsgreep is hoofdzaak. En halszaak als ze hem kunnen bewijzen. De zwarte magie en vrouwensmokkel zijn bijzaak. En beiden ook veel minder strafbaar. De groep erkent dat ze met de vrouwensmokkel Sir Charles Warren ten val kunnen brengen, maar niet Lord Blackpool. Het uitvoeren van rituelen behorende bij zwarte magie zal niet strafbaar zijn.

Penny studeert verder uit het Liber Ivonis. Ze realiseert zich hierbij dat de schrijver niet helemaal “de compos mentis” was. De benodigde hoeveelheid bloed voor het offeren/aanroepen is wel wat overdreven. Percy besluit tijdens het looien van de huid om van een van de botten een tweede beenderfluit te maken.

In de kranten verschijnt het bericht dat er een inbraak is gepleegd in het huis van Sir Charles Warren. Er is een beloning van meerdere ponden uitgeloofd voor informatie over de daders. Verder heerst er onrust in Schotland. Ook wordt er bericht van het overlijden van Mrs. Booth. Zij is bezweken aan de gevolgen van een koetsongeluk. Het grootste nieuws is echter dat Queen Victoria een concert zal bijwonen in de Royal Albert Hall, ter herinnering aan haar kennismaking met Prince Albert. Verder zijn de ontvoeringen in Whitechapel opgehouden.

Dave en Penny hebben hun boeken uit en zijn flink wat informatie rijker.

Dave realiseert zich dat Blackpool het hoofd van de beweging is en dat Sir Charles Warren zeer waarschijnlijk zijn “minister van magie” is. Lord Blackpool beschouwd de anderen in zijn omgeving als gereedschappen om zijn doel te verwezenlijken en zij zullen dus ook afgedankt worden als ze niet langer nuttig zijn. Dat geldt ook voor de Steam Barons. Percy realiseert zich dat Blackpool magie op dezelfde manier gebruikt als hijzelf: hij weet er een hoop van af, maar gebruikt het niet zelf, want hij weet welk effect het op hem heeft.

De groep ontdekt dat de ghoul-activiteit onder Londen nihil is en dat de door Penny gevonden ‘gate’ ook weg is. Tevens vraagt de groep zich af of er geen vrouwen meer gedood worden. Maar opeens bedenkt Tabby zich dat er geen dode vrouwen of delen van vrouwen meer zijn gevonden sinds de varaan Londen is binnengesmokkeld. Tarjinder onderneemt een poging om in contact te komen met de politicus, met wie hij een genoeglijke middag in een badhuis heeft doorgebracht. Deze poging leidt na 4 dagen tot een bericht dat contact niet gewenst is, maar leidt niet tot de arrestatie van Tarjinder. Wat dan weer wel hoopgevend is op en vreemde manier. Ze bedenken zich dat dit misschien beter via de Violet Queen gespeeld had kunnen worden. Die zou sowieso wel geïnteresseerd zijn in informatie over de strapatsen van de Gold en de Scarlet King. Na veel vijven en zessen stuurt Tabby een briefje aan de Violet Queen waarin zij aangeeft dat ze beschikken over o.a. informatie over andere Council-leden. Per kerende post krijgen ze als antwoord een adres. Het adres is in China Town en Tabby, Tarjinder en Penny gaan naar binnen. Binnen worden ze ontvangen door de Chinees waar ze eerder al voor hebben opgetreden. Ze worden naar boven geleidt, waar de Violet Queen op hen wacht. Zij heeft 2 stevige mannen achter zich staan met een groot mes op de ene heup en een vuurwapen op de andere. Tabby stelt de anderen voor. Penny krijgt het woord en vertelt dat ze op het spoor zijn gekomen van een samenzwering/cultus waar 2 steam barons bij betrokken zijn. Ze vertelt dat Sir Charles Warren en Lord Blackpool er achter zitten. Als Penny vertelt dat Blackpool de macht op de achtergrond is, raakt de Violet Queen geïnteresseerd. (En, al probeert zij dit te verbergen, verontrust of verontwaardigd.) Al met al besluit ze om hen niet aan te geven. Tevens zal deze informatie enige beroering veroorzaken in het council. Tarjinder weet ook nog een afspraak te regelen met de politicus.

Tijdens het diner met de politicus maakt hij een opmerking over de onlusten in Schotland. Dit brengt de man aan de praat. Hij vertelt dat iemand informatie heeft verzameld over de Black King en deze is daar niet van gecharmeerd. En als de Black King ontstemd is, is Queen Victoria dat ook. ER zijn af en toe ontmoetingen tussen de Black King en Victoria. Deze vinden plaats in een helverlichte kerk en in het bijzijn van haar lijfgarde. De Black King komt altijd alleen. De politicus weet te vermelden dat Victoria bang voor hem lijkt te zijn. Voor zover men heeft kunnen achterhalen is het begonnen met een gepensioneerde legerofficier die aan het rondvragen was. Los van dit gesprek hebben ze een plezierige avond.

Dave komt met het idee om naar een pub waar de muzikanten van de Royal Albert Hall vaak komen te gaan. Hij merkt dat ze nogal samenklitten. Echter, Percy weet een cruciale opmerking te plaatsen en wordt er bij betrokken. Hij geeft een rondje en betrekt Dave ook bij de groep. Hij merkt op dat hij benieuwd is wie de nieuwe dirigent wordt bij het concert voor de koningin. Dat zij zij ook. Er gaan wel namen rond, maar ze weten het niet. Er wordt al wel druk geoefend, maar er is nog niet bekend wat ze gaan spelen. Dat wordt bepaald door het hof. Percy neemt het gesprek over en vraagt welke opera ze gaan spelen. Het worden stukken van opera’s die voor het koningspaar wat betekend hebben.

De volgende dag wordt er kennis uitgewisseld. Tabby vraagt zich af of de Black King soms niet menselijk is. De demonen-oproepingen zouden een poging kunnen zijn van Blackpool om medestanders van zijn kaliber te krijgen. Penny merkt op dat hij en Victoria equivalent zijn. Zij boven het aardoppervlak en hij alles er onder. Hen is ten zeerste afgeraden om hem te onderzoeken. Maar via de Earl of Huntingdon, een vertegenwoordiger van Victoria, de inlichtingen verstrekken lijkt hen wat anders. Percy stelt voor om de tunnels van de ghouls in te nemen voor hun smokkelimperium. De Gedachte van hem is dat er op een gegeven moment een vertegenwoordiger van de Black King zal komen en via die hebben ze dan een ingang.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s