Call of Cthulhu 7

Tabby laat het onttoverde manuscript van William Booth weer terugbezorgen bij de uitgever. Zowel Tarjinder als Tabby hebben last van magische neigingen en om deze weg te nemen is Percy best bereid te experimenteren met electroshocks. Tabby weigert echter. Tevens wil Percy de ghouls aanvallen door brandende olie in de gang te laten lopen. Een van de problemen hierbij is dat de gang kilometers lang is en er dus niets is wat hen tegen houdt om de andere kant op te lopen. beter is het om eerst eens de gang te verkennen. Ook word er besproken om reverend Simmons in de gaten te houden.

Men besluit om eerst de gang te verkennen vanaf de opening op het kerkhof. Deze keer nemen ze een betere uitrusting mee. Onderweg naar het kerkhof proberen ze uit of Tabby daadwerkelijk door de opium genezen is van haar moorddadige neigingen. De koets van Percy rijdt door Hyde Park en op een gegeven moment staat er een Heilsoldaat te collecteren. Percy mindert vaart opdat Tabby de man goed kan bekijken. In eerste instantie gebeurt er niets, maar dan springt ze op en wil door de deur naar buiten. Gelukkig heeft Dave de deur afgesloten, waardoor ze haar binnen kunnen houden. Met enige moeite kan Tabby zichzelf weer onder bedwang krijgen, met name ook doordat Percy de koets snel doet vertrekken van deze plek. Percy realiseert zich dat opium weliswaar goed helpt tegen geestesziekten, maar er is hier sprake van een magisch commando. Wellicht helpt hypnose om deze compulsie weg te nemen? De groep vervolgt zijn weg naar het Old St. Pancras kerkhof. De zaken die zij mee hebben genomen voor deze expeditie zijn onder andere lampen, de archeologische uitrusting van Penny, een brandbare vloeistof en lappen. Tabby heeft ook een picknickmand bij zich met daar in proviand. Dit is meteen ook een goede dekmantel.

Als eerste worden de aanwezige graven aan een onderzoek onderworpen. Al snel is duidelijk dat er hier geen familie van Simmons begraven ligt. Tevens blijken de graven te oud te zijn voor een bekende van Simmons. Hij is daarvoor te laat uit Ierland gearriveerd met zijn ouders. Dit kan dus niet de reden zijn van zijn bezoek aan dit kerkhof. Daarna kijkt de groep in de tombe waar de gang eindigt. Er zijn in dit mausoleum 2 families begraven, waarvan er eentje Blackpool heet. Aan de kant van deze familie is het gat. Het valt Percy op dat er rond het gat resten zijn van een cirkel. Hij herkent dit als een summoning circle. Nader onderzoek maakt uit dat het gat van onderen af is gemaakt. Percy bedenkt op dat moment dat het waarschijnlijk wel nuttig gaat zijn om heilige zaken als bescherming bij hen te hebben. Aldus besluit men de kapel van het kerkhof met een bezoek te vereren. De deur van de kapel zit op slot en Dave probeert het slot te forceren, hetgeen hem niet lukt. Percy loopt om het gebouw heen en ontdekt dat de zijdeur openstaat. In de kapel hangt een muffe geur en wat ze aantreffen is aan het vervallen. Zaken als hosties en bijbels en dergelijke vinden ze hier niet. Dit is tezamen met het zilverwerk meegenomen toen besloten werd dit kerkhof niet meer te gebruiken. Wel staat er op het altaar nog een klein kruisbeeld. Penny besluit dit mee te nemen. Men kijkt verder en ontdekt sporen van iemand die hier voor hen is geweest. Zo zijn de scharnieren van het zijdeurtje onlangs gesmeerd en er zijn sporen zichtbaar van iemand die hier ook heeft lopen zoeken, maar net als de groep niets gevonden heeft. Achter het altaar is een glas in lood raam en hierin ziet men het wapenschild van de familie Blackpool. Deze familie heeft dus meebetaald aan dit kerkhof. Dave onderzoekt nog de vloer van de kapel, maar vind hier geen graven of gangen. Men bespreekt verder hoe ze de gang willen gaan verkennen. Penny stelt voor om dit als vleermuis te doen. Echter, die spreuk werkt pas bij zonsondergang en Percy is er voor om nu al een kijkje in de gang nemen. Uiteindelijk dalen Penny en Dave af in de gang. De muren van de gang vertonen klauwsporen, maar af en toe zijn de muren ook versterkt. Penny is erg nerveus, maar sluipt toch stilletjes een eindje verder. Dave gaat achter haar aan, maar doet dit aanmerkelijk minder stil. Ze vinden het zijgangetje naar het ingestorte graf. De hoofdgang lijkt iets te dalen. Het is doodstil in de gang en ze realiseren zich ook dat ze een aantal kilometer verwijdert zijn van de plek waar Tarjinder de vorige keer de ghouls hoorde. Penny zoekt hier naar sporen op de grond, want hier zijn zij en Tarjinder niet geweest. De laatste sporen die zij vinden zijn twee weken tot hooguit een maand oud. De tunnel zelf is echter ouder dan dat. Deze lijkt net zo oud te zijn als de tombe waarin het gat is. Ze keren terug naar de anderen en vertellen over hun ontdekkingen. In de tussentijd heeft Percy gekeken welk geslacht er verder in dit mausoleum begraven ligt. Dit blijkt de familie Guderian te zijn.

De groep besluit om de zonsondergang af te wachten. Als Penny dan als vleermuis de gang verkent, houdt de rest de wacht. Ze besluiten om het leeggeplunderde mausoleum te gebruiken als basis, want dit heeft geen ramen. Percy besluit tijdens het wachten op de zonsondergang de skeletten van de familie Blackpool te onderzoeken. Deze zijn normaal, op die van één vrouw na. Dit skelet heeft puntig gevijlde tanden. Deze vrouw is van geboorte een Blackpool, maar haar voornaam is weg gebeiteld. Dave bekijkt dit skelet ook en ziet dat er waarschijnlijk een dolk of een zwaard door haar hart is gestoken. Het skelet stamt van eind 18e eeuw en men noteert de data voor verder onderzoek.

Als dan eindelijk de zon onder gaat, trekt Penny zich terug om de spreuk te doen. Dit lukt, maar het is een vreemde gewaarwording. Na een korte tijd om te wennen aan haar nieuwe lichaam, verdwijnt Penny de gang in. Percy checkt eerst nog of ze hem verstaat en het lijkt daar wel op. Het vliegen gaat prima, maar ze hapt ook automatisch een insect naar binnen. Na een tijdje door de gang te hebben gefladderd, detecteert zij wezens voor zich. Ze houdt in en let goed op. De geur hier is voor een vleermuis niet onaangenaam, maar als mens heb je er waarschijnlijk meer moeite mee. Het klinkt alsof er een feestje is. Voorzichtig nadert Penny en ze detecteert dat de wezens druk bezig zijn met elkaar. Ze ziet het niet, maar haar menselijke kennis interpreteert het gebeuren als de verkrachting van iemand. Deze gestalte wijkt af van de anderen en maakt geluiden van pijn, maar verzet zich niet. Waarschijnlijk is het een vrouw en is dit niet de eerste keer. Er zijn hier ook zijgangen, die ze voorzichtig verkent. Tijdens haar verkenning komt ze iets raars tegen: zo loopt er een van de wezens en plotsklaps is het er niet meer. Sommige zijgangen lopen omhoog en één van deze gangen eindigt bij een verse muur. In het complex van gangen vermoed Penny de aanwezigheid van tussen de 10 en de 20 wezens. Soms sleuren de wezens iets met zich mee, wat in sommige gevallen nog beweegt. Zo’n “paar” verdwijnt ook op hetzelfde punt. Penny maakt mentaal een kaart en besluit om dezelfde route bovengronds te vliegen. Zo ontdekt ze dat op dezelfde afstand Soho ligt. Uitgebreid verkennen gaat echter niet meer, want ze moet voor zonsopkomst weer terug zijn. Eenmaal weer aangekleed vertelt Penny wat ze heeft ontdekt.

Percy en Dave vertrekken om naar hun werk te gaan. Penny en Tabby brengen de ochtend slapend door en gaan, na zich te hebben opgefrist, naar het stadsarchief. De familie Blackpool had onroerend goed in Londen, maar is begin 19e eeuw naar Cornwall vertrokken. Hier bezaten ze enige kopermijnen. De huidige lord Blackpool neemt zitting in het Hogerhuis en heeft ook banden met de gold king. Hun Londense residentie bevond zich dicht in de buurt van de koninklijke residentie. Na enig zoeken ontdekt Tabby dat er eind 18e eeuw een affaire is geweest die de familie uit het centrum van de macht verdreef. Hier is niet veel verder over te vinden, wat veel weg heeft van een cover-up. In de stamboom is weinig terug te vinden over de vrouwelijke telgen, maar er zijn wel banden met de familie Guderian. De Engelse tak van deze familie is ondertussen uitgestorven en is waarschijnlijk met het Huis van Hannover overgekomen uit Duitsland. De Guderians zijn in het Duitse Rijk nog wel invloedrijk. Op grond van deze vondsten wil Tabby graag naar een krantenarchief om het overlijdensbericht van de vrouw met de gevijlde tanden te zoeken en vandaar verder terug in de tijd te gaan kijken. Helaas is het hier al te laat voor.

Ondertussen kijkt Dave in de haven naar tijdstippen waarop schepen van de wilde vaart binnen gaan komen. Over 2 dagen wordt er eentje verwacht. Toevallig is dit een schip van de South Star Shipping Company.

Als men weer bijeen is stelt Tabby voor om op zoek te gaan naar een professor die veel weet over oude schandalen van de adel, maar Percy en Dave grijpen in. Het is zaterdagavond en mensen willen daar graag ongestoord van genieten. Er wordt besloten o0m met zijn allen, inclusief Tarjinder, in de koets met gesloten luiken naar Chinatown te gaan. Ze gaan op zoek naar een goed aangeschreven wonderdokter. Deze kan niets beloven, maar zal zijn best doen om de moordzuchtige neiging weg te nemen. Hij gaat bij Tabby en Tarjinder aan het werk met stenen, naalden en wierook en een hoop geprevel. Tegen 1 uur ’s nachts is hij klaar met hen. Hij denkt dat het nu wel verholpen is. Dave en Percy willen intussen opium roken. Dat kan niet bij de wonderdokter en dus doen ze dat in de koets. Penny gaat in de tussentijd op zoek naar cocaïne, want dat is volgens dr. Freud goed voor je geestelijke gezondheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s