GV 3 – Twee geslaagde missies

We vliegen over zee terug. De kind-demonen vallen in slaap. Ab en Suzette assimileren hun slachtoffers en verwerven nieuwe vaardigheden: Ab wordt een atletische krijger en Suzette ontdekt Lore of the Wyld. In hun slaap krijgen ze alle drie dezelfde droom: We zitten samen met de 13e imam in de heli. Hij zegt: Jullie moeten mij wel voor een hele grote vijand houden. om mij zo fel te bestrijden. Maar ik moet jullie vragen, voor welke vijand houden jullie mij? Ben ik een vijand van het bestaan? Zoek ik de vernietiging van alles? Of ben ik slechts een kleinere vijand, een die de vernietiging van de hemel en de hemelse schare zoekt? Of houden jullie mij juist voor iemand die aan de kant van de hemel vecht en de ondergang van de mensheid nastreeft? Jullie hebben het mis. Ik ben niets van dat alles. Ik ben helemaal geen vijand.

Tegen Abxe2x80xa6Kijk in je hart en vraag jezelf: waarom zou iemand die gelooft in de principes van de Islam oproepen tot een heilige oorlog? Islam betekent overgave. Iemand die zich overgeeft, vecht niet langer. Er is maar xc3xa9xc3xa9n jihad: de worsteling van het hart om zich over te geven.Tot de drie engelenxe2x80xa6Ik ben het tegendeel van Shaitan. Hij zei xe2x80x98ik zal niet dienenxe2x80x99. Ik zeg xe2x80x98ik dien volledig, ik geef mij over.xe2x80x99Dit is mijn doel: geen enkel verzet te leveren. Alles is zoals het is en zoals het moet zijn. Het is de wil van Allah.Waarom, zo kun je vragen, heb ik jullie dan bevochten en me tegen jullie verzet? Dat heb ik niet gedaan. Maar het kind dat mij met zich meedraagt, is klein en bang. Hij wilde dat ik hem hielp zich te verzetten en hoe kon ik dat weigeren? Ik heb al zoveel van hem genomen. Hij had behoefte aan bescherming, aan een gevoel van veiligheid. Verder vroegen mijn dienaren aan mij om hen de kans te geven zich te bewijzen. Ik bood hen die kans en zij hebben gefaald. Niet in de zin dat zij gefaald hebben jullie tegen te houden, maar in de zin dat zij dat geprobeerd hebben. Overgave terwijl je de kracht bezit je te verdedigen, dat is de ware test van het geloof.Ik vraag jullie opnieuw: ben ik jullie vijand, nu jullie mijn totale overgave bezitten?Jullie zoeken een middel om het eind van de wereld te voorkomen. Maar is niet alles eindig? Heeft niet elk begin onvermijdelijk ooit een einde?Ik zal jullie helpen en ook aan jullie een kans geven jezelf te bewijzen. Ik zal jullie wapenen en helpen om verzet te bieden tegen alles. Maar eenmaal voorzien van een dergelijk wapen, zal ik jullie vragen om je over te geven. Niet omdat je niet kunt winnen, maar omdat je dat kunt.Zoek de moeder. Zoek haar die ook wel Lilith wordt genoemd. Spreek met haar over de zonde die deze schepping in scherven gooide. Spreek met haar over haar zoon, de eerste moordenaar. Voeg toe aan haar ondragelijke leed en stort haar in tranen. Laat haar nog meer lijden dan ze al deed. Haar tranen zijn nodig om de zonden weg te wassen die de moeder over haar kinderen uitriep. Maar voor je gaat, breng mij thuis, alwaar ik in overgave zal wachten op wat komen gaat. Zij verdraagt geen jongetjes in haar buurt en mij al helemaal niet. Haar dochters zal ze echter te woord staan. Dan valt hij weer in slaap.

We worden tegelijk wakker en bespreken de droom. Ah64anightsAb gelooft er weinig van en Suzette ziet niks in overgave. Dan landt de helicopter bij de grot. De imam wordt uitgeladen en overgedragen aan een paar bedoexc3xafenen die hem naar een nieuwe schuilplaats zullen brengen.

Philippe biedt aan om ons te helpen met onze verdere queeste. De beste manier om bij het ware Vaticaan te komen, is via Rome. Hij wil ons ook naar Nederland brengen, en hij kent een doorgang naar de wereld van Shibim, waar Lilith woont. Naar aanleiding van onze droom kiezen we voor Lilith. Philippe geeft ons een telefoon en vliegt ons terug naar de kust. Ab verandert Mio en zichzelf in meisjes, Aia en Suraia, en we landen we nog even in een dorpje voor meisjeskleren en draagtassen met reisbenodigdheden. Dan worden we afgezet onderaan een berg en de heli vertrekt snel. We doen onze amuletten af en lopen over een oud pad naar boven. Het is koud. Hoewel onze bovennatuurlijke zintuigen afgestompt worden, doen de menselijke zintuigen van de kinderen het nog wel. Onderweg ontdekken we dat er een harpij naar ons kijkt. Als we haar aanspreken vraagt ze met een ongelooflijk mooie stem: "Waarvoor wil je de Moeder spreken?"

Suzette: "Omdat er een groot gevaar dreigt voor haar."

"Loop dan maar door."

Voorbij een rotspunt is er een platform met een enorme opening in de rots. De wanden zijn vlak gemaakt en er is een offerplaats. Op de wanden staat de legende van Lilith in een oeroud schrift. Hij is anders dan enig menselijk verhaal…

"In den beginne schiep God de eerste mens, een vrouw, Lilithgenaamd. Zij was qua ziel en kennis Zijn gelijke en hielp hem de tuin in terichten en te onderhouden. Zij zag nu dat alle dieren in paren voorkwamen en zevroeg God om ook voor haar gezelschap te scheppen. God schiep hierop Adam, eenmankind dat in veel opzichten minder was dan zij. Ze zette zich echter over deteleurstelling heen en nam Adam tot zich, ook al was hij nog slechts een kind, ineen poging uit hun verbintenis een haar gelijkwaardig mankind te maken. Zepaarde met Adam en verwekte een kind, de eerstgeborene, Ahriman (Kain) genaamd.God was hierover zeer ontstemd en verdreef moeder en kind uit de tuin. Lilithleerde leven in de wildernis en toen haar zoon een bepaalde leeftijd hadbereikt, verwekten zij samen een handvol zonen en dochters.

Adam was alleen achtergebleven in de tuin en hij voelde zicheenzaam. God wilde Lilith echter niet terughalen en in plaats daarvan schiephij uit een rib van Adam een kindmeisje, Eva genaamd, dat onvruchtbaar was endat Adam in volle onschuld in elk opzicht zou dienen.Lilith hoorde van deze daad en gruwde ervan. Ze besloot hetplan van God te dwarsbomen en de zwakzinnige Eva te verheffen. Inslangengedaante verleidde ze Eva en onderwees haar in de kunsten. Zo verloorEva haar onschuld en was ook zij in staat een kind te verwekken. Al snel was zezwanger van Adam.God was uiteraard zeer ontstemd en verdreef Adam en Eva,samen met hun zoon Ormuzhd uit de tuin. Lilith kreeg een vreselijke vloek overzich uitgesproken, namelijk dat zij en haar geslacht voortaan onvruchtbaar zoudenzijn. In de wereld leerde Lilith aan Adam en Eva hoe ze moesten overleven.Zij leerde hen hoe ze het land moesten verbouwen en hoe ze konden leven van de dierenvan het veld. Tegelijk was er veel strijd tussen Lilith en Eva, die altijdkibbelden. Die strijd was des te erger omdat Eva steeds kinderen kreeg, terwijlLilith onvruchtbaar was door toedoen van de vloek. Tegelijk had Lilith eenonstilbare lust tot paren, terwijl Eva er alleen toe gedreven werd als zijvruchtbaar was.De twee halfbroers Ormuzhd en Ahriman trokken veel samen opnu de familie herenigd was. Maar er was ook tussen hen veel strijd. TerwijlAhriman vooral op zijn eigen kunnen vertrouwde, vroeg de kuise Ormuzhd in allesGodxe2x80x99s raad en hulp. In ruil voor dat vertrouwen werd hij Godxe2x80x99s lieveling en hijslaagde waar anderen faalden. Hij was echter onvruchtbaar, zoals alle kinderendie geboren werden. Ormuzhd vond dat niet erg, maar Ahriman wel. Opgestooktdoor zijn moeder haalde hij Ormuzhd over om aan God te vragen of zij voortaanook kinderen konden verwekken, net als Adam en Eva. God stemde erin toevruchtbaarheid te schenken aan degeen die hem het nobelste offer bracht.Ahriman en Ormuzhd gingen aan het werk en brachten allebei een offer, maar datvan Ormuzhd was veel beter en het zag ernaar uit dat hij zou slagen waar zijnoudere broer zou falen. Daarop ontstak Ahriman in woede en sloeg zijn halfb
roerdood, waarna hij het vruchtbare offer naar zichzelf en zijn kinderen toetrok.Toen God zag dat Ormuzhd doodgeslagen was enAhriman nu vruchtbaar was geworden, werd hij zo toornig dat hij eenverschrikkelijke vloek over Ahriman uitsprak. De nazaten van Lilith zouden danwel vruchtbaar zijn, het zou hen echter vervullen met drift en geweld en hetgeslacht van Lilith zou vooral bestaan uit perversen en verkrachters. OokLilith werd gestraft, als aanstichtster van dit alles. Zij kreeg de opdracht omde kinderen van Eva te onderwijzen en vruchtbaar te laten zijn op dezelfdemanier als zij ooit met Eva had gedaan. Ze aanvaardde die rol knarsetandend eneeuwenlang was ze de heilige hoer die de nazaten van Eva onderwees in devruchtbaarheidsriten. Maar ze nam ook wraak. Ze gaf al haar pupillen een vloekmee, namelijk dat zij en hun kinderen zich alleen nog maar aangetrokken zoudenvoelen tot het nageslacht van Lilith. Zij zouden zich dus met genoegen alslammeren in de armen van perverse verkrachters werpen. Toen God dit ontdekte, gafhij de niet gexc3xafnfecteerde nazaten van Evaxe2x80x99s lijn alsnog vruchtbaarheid en hijsloot een verbond met een van hen, Abraham genaamd. Tegelijk gaf hij Lilith deergste vervloeking: voortaan zouden haar kinderen elkaar naar het leven staanen zijzelf moest haar vervloeking ongedaan maken door al haar eigen mannelijkenazaten te doden. Elke dag dat ze daar niet slaagde, zou er een dochter vanhaar voor haar ogen sterven. Ze veranderde hierop van gedaante, samen met allevrouwelijk nazaten van haar lijn. Zo werd zij de Succubus en haar dochterswerden harpijen, allen erop gericht mannen van hun eigen bloedlijn te doden.
"

We lopen verder. De grot is in geen eeuwen door mensen betreden. Harpy_1024x768Maar bovenin wemelt het van de harpijen.Met zaklampen zoeken we ons een weg over de vloer, wellicht de eerste mensenvoeten  die hier ooit gelopen hebben. Bij een ondergronds meer vinden we een magisch portaal en daarvoorbij is een vreemde wereld met twee manen en honderden meters hoge termietenheuvels waar vreemde vogels omheen vliegen. De hoogste met de meeste harpijen, zal wel de belangrijkste zijn. We hebben enige moeite om binnen te komen want er zijn geen doorgangen op grondniveau, maar het lukt wel. Binnenin treffen we een gigantische zaal met een troon in het midden. Op die troon zit Lilith, de eerste moeder. Er klinkt een prachtig gezang. De harpijen gebaren dat we door mogen lopen.

Lilith heet ons met een zwoele, moederlijke stem welkom. Ze is mooi en ze ziet er jong uit, maar ze heeft ijskoude ogen. Haar benen zijn vogelpoten, maar voor de rest is ze helemaal menselijk. We leggen uit dat Asmodeus en het Vaticaan de hemel willen bestormen.

"Asmodeus is een dwaas, altijd al geweest. En het Vaticaan heeft al een poort naar de hemel. Maar als het Vaticaan de sleutels verzamelt, zijn ze van plan om de Gouden Vlam te ontsluiten. Wij mensen lijken op jullie, maar onze zielen komen ergens anders vandaan: de Gouden Vlam, de verzamelplaats van alle zielen van de mensen."

Opeens spreekt ze een man aan die onderaan haar troon geketend zit: "Hoor je dat? Alle kinderen moeten nu dood, ook die van jou en Eva! Hebben we nog niet genoeg geleden?"

Adam mompelt: "Er is geen god."

"Dagelijks sterven mijn kinderen, alleen maar omdat we ons wilden voortplanten. Onze kinderen zijn sterfelijk. Wij niet."

We vragen naar Ahriman. Zijn geboorte was volgens Lilith een feest, er waren veel engelen bij en alleen god was boos. Ze hadden zijn plan verpest. Ze vertelt het hele verhaal, ongeveer zoals het op de rotswand was vermeld. Maar haar verhaal is heel verbitterd. Ze ergert zich aan de lijdzaamheid, de straf op straf en de steeds wredere vonnissen van god. Maar ook haar medelijden met Eva. Het is een gruwelijk verhaal. Zoals dat ze dagelijks moet kiezen of ze een mannelijke nazaat doodt of een vrouwelijke zal zien doodgaan.

Mio ziet een patroon: "God maakt een tuin met van alle dieren twee, en hij maakt jou even wijs, machtig en intelligent als hijzelf. Dus van god waren er ook twee, hij en jij. En als jij hem zegt dat je eenzaam bent en om een maatje vraagt, dan maakt hij een zoontje voor jullie twee. Maar daar ga je mee naar bed en je krijgt er nog een kind van ook. Volgens mij was hij gewoon jaloers. Ben je ooit met god naar bed geweest?"

"Nee, die is daar niet in geinteresseerd!"

Mio denkt er het zijne van. "Wat is er eigenlijk met Ahriman gebeurd?"

Die is teruggegaan naar god en heeft hem de waarheid gezegd. Lilith heeft hem nooit meer gezien.Dan vertelt ze dat ze de nakomelingen van Eva een groot onrecht heeft aangedaan. Het is een lang en ingewikkeld verhaal en aan het einde begint ze te snikken. Ab, als Aia,troost haar en dept de tranen op met zijn zakdoek. AAn het einde van haar verhaal vervolgt Lilith met:

"Er zijn twee dingen die jullie voor me kunnen doen. De eerste van jullie, Lucifer, heeft het meeste voor me gedaan. Ik smeek jullie vraag hem of hij weer eens deze kant op komt. De tweede: waar is het kind dat aan mij is ontsnapt?"

(Het jongetje waar de 13e imam in geincarneerd is, is een volbloed nakomeling van Lilith) We vertellen dat we niet weten waar hij is gebleven. Maar Mio laat zich wel ontvallen dat er honderden jongens aan het graven zijn naar zijn verblijfplaats. Daar doet ze het voor. "Uit dank voor deze informatie vergeef ik je dat je je hebt voorgedaan als meisje. Je krijgt een uur voorsprong. Aia mag nog even bij mij blijven. Omdat ze me getroost heeft, zal ik haar onderwijzen. Na dat uur zijn jullie vogelvrij.

Suzette en Mio rennen naar buiten en roepen Philippe op. Vlak voor de heli landt, komt Ab aangestrompeld. Hij is bekaf en helemaal gemangeld. En weer in jongensvorm. Snel vliegen we weg, achtervolgd door harpijen, maar nadat we er een aantal hebben doodgeschoten, vliegen de wezens door naar het grottencomplex. Mio is helemaal overstuur. Philippe hoort het hele verhaal aan en troost hem. Dit is het mindere van de kwaden. Liever dat er een paar kinderen door harpijen worden verslonden, dan dat de imam wordt gedood en de jihad uitbreekt.

L_dsc03949We landen op een Amerikaans vliegveld bij Baghdad en worden met jeeps naar een hotelletje gereden. Het is nu zondag namiddag, morgenochtend vliegen we naar Rome. Eindelijk een nacht rustig slapen!

’s Anderen daags vliegen we naar in Rome. We landen op Leonardo Da Vinci en worden in zwarte limousines naar een huisje op het Tiber eiland gereden. Daar installeren we ons. Dit wordt een rustdag, een dag van voorbereiding op de volgende etappe. We nemen weer eens contact op met het thuisfront. Simon stuurt ons een kaart met daarop alle kerken aangegeven waarvan hij weet dat er een doorgang naar Vaticaanwereld is. Isabel heeft van het Huys Amsterdam de lokaties gekregen van alle vreemde dingen die we gevraagd hadden. Die zijn verbazend goed op de hoogte en daarom weten we nu dat de graal en de ark des verbonds in handen van de CIA zijn. Ook weten we nu waar de rib van Adam is, in Eden, en de kroon van farao ligt in het Vaticaans museum. De Blauwe Vlam wenst ons "veel plezier". Mio wordt nog gebeld door zijn moeder, hoe of het met hem gaat en of ze nog wat kan doen? Ze spreken af dat zij bij Mio’s vazal langs gaat en bij de mevrouw met de gebroken rug in het ziekenhuis. Dan vertrekken de commando’s, alleen Philippe en Jack blijven bij ons. We gaan boodschappen doen, normale kleren waarmee je het Vaticaan in kan. Philippe en Jack gaan hun contacten benaderen. Als we het journaal aanzetten, blijken er weer allerlei rampen te zijn gebeurd: In de golf van Perzie is een olietanker
gezonken met een grote olievlek als gevolg. In de A_monkeys_view_of_palenque_from_theNoordzee zijn twee fregatten tijdens een vlootoefening op elkaar gebotst en gezonken. In Palenque is een Inca tempel ontploft en daar is nu een enorme krater (?). We denken er het onze van.

De volgende dag brengt Philippe een non mee. Francesca werkt in het Vaticaan, maar ze is van het Consortium. Ze zal ons meenemen naar de Vaticaanwereld. Daar stikt het van de weeskinderen, dus wij zullen er niet opvallen. Maar we mogen niet meer spullen meenemen dan er in onze rugzakjes passen en geen wapens. We krijgen ook een juten zak mee voor de schedel. Ze weet een lab waar alles wat gevonden is eerst wordt onderzocht. Ze legt iets uit van de hierarchie: de purperen garde is relatief onbelangrijke bewaking, de purifiers zijn al een stuk enger, maar de allerergsten zijn de leden van de inquisitie. 180pxsint_jan_van_lateranen_het_plaDan gaan we met de bus naar de grote basiliek van Lateranen, die gebruikt wordt als dienst doorgang. We gaan via een zijingang naar binnen. Japanse toeristen proberen mee te lopen, maar worden door de bewaking tegen gehouden.Gelukkig werken Simon’s amuletten perfect, dus we hebben geen last van de heilige sfeer. Alleen een tinteling. Diep in het complex is de doorgang. We komen aan in een stokoude zuilengalerij, alles is zwart van de roet en aanslag. Van buiten klinkt gedruis. Door een deur komen we in een kerk die helemaal vol staat met standbeelden van een jongeman met een lauwerkrans. Francesca zegt dat dit de paus is. Veranderen ze dan iedere keer als er een andere paus komt alle beelden? Nee, de huidige paus lijkt voldoende op de vorige, en die op de daarvoorgaande. Dus dat is niet zo’n probleem … jaja, zeker weer zo’n onsterfelijke.

Als we buiten komen zien we een stad van kathedralen! Overal lopen priesters, monniken, nonnen. Sommigen dragen perkamenten tekstrollen aan hun kleren genaaid. Anderen hebben puntmutsen als tovenaars. De  kerken hebben torenspitsen met roetende vlammen in plaats van kruisen. Ons nonnetje vertelt dat het de vlam van het geloof is. Overal is zwarte aanslag van de roet. We gaan trappen af en komen bij het verkeer aan. Auto’s hebben hier geen wielen, maar ze zweven boven het straatoppervlak. St_ks222foto_262173_582782hEn er rijden veel mensen mensen op fietsen, nou ja, op hoge bicicles. Ze neemt ons mee naar een uitkijkpunt hoog boven de straten. Er ligt en dikke laag smog over de stad, maar we zien de walmende kerkspitsen tot aan de horizon. Deze planeet is letterlijk volgebouwd met een enkele stad. In de verte staat een werkelijk reusachtige kathedraal met wel vijftig torens en een zuil van vuur tot in de hemel. Dat is de kerk van God. Daar woont Hij als Hij hier is.

"Dus hij komt nog steeds onder de mensen?" vraagt Mio."Ja, natuurlijk, wat denk je dan? Hij was hier een half jaar terug nog. Maar wij moeten de andere kant op."

Terwijl we praten komt er een zwarte wagen aangescheurd, met witte kruisen er op. Er springen zwaar bewapende Purifiers uit, die naar de balustrade van het plein sprinten en met hun automatisch geweren de positie innemen om te gaan bevechten wat er lager in de stad gebeurt. "Dat is onze zaak niet …" mompelt Fransesca.

Ze neemt ons mee door steegjes en straten en we komen bij een nondesript gebouw. Ze belt aan, een vriendelijke jonge monnik Edouardo laat ons binnen. Het ruikt naar formaldehyde. Overal is beveiliging en alles is van hout of metaal gemaakt, er is geen enkele kunststof. We worden meegenomen naar de zaal waar de recente aanwinsten worden bewaard en vinden de schedel tussen tientallen ongenummerde schedels. Er is nogal een achterstand. So far so good … Op weg naar buiten worden we aangesproken door een oude professor. Suzette besluit om haar demonische machten te gebruiken om hem te laten vergeten dat hij ons heeft gezien. Maar dat werkt averechts. De man vergeet ons weliswaar, maar ergens is waargenomen dat er een demonische kracht is gebruikt. Als we weer terug zijn bij de kerk met de doorgang naar onze wereld, is die al omgeven door zwaarbewapende purifiers. Snel een andere doorgang zoeken. De stad is in rep en roer, bij alle reguliere doorgangen komen purifiers. Francesca gooit haar mobieltje in een riool en belt haar contacten met die van Mio. We moeten even vogeltjes voeren als afleidingsmanouvre, de geestelijkheid kan ons gelukkig niet direct waarnemen. En we weten nog net op tijd door een afgelegen, halfvergeten kerkjeHpim0306 te ontkomen. Ze zitten ons nu letterlijk op de hielen. We arriveren vlak bij het Colosseum en Mio sluit het portaal af. Maar ook in het eigen Rome is de politie druk naar ons op zoek. We kopen snel wat toeristische t-shirts en petjes, kleden ons om en sluiten ons aan bij een willekeurige Nederlandse familie. Ze zijn op zoek naar een non met twee meisjes en een jongetje, en niet naar drie toeristen met vijf kinderen. We zwerven een tijd door de stad en worden niet herkend. Weer in het ‘safe house’ vertelt Philippe dat het een gekkenhuis is in het Vaticaan. We blijven een dagje binnen. Er is weer vreemd nieuws. Volgens de tv schijnt er een belangrijke kunstschat gestolen te zijn uit het Vaticaans museum en Japan heeft een kernproef gedaan. De dag daarna is het nog steeds niet rustig, maar we scheuren met zwarte limousines ongehinderd door de stad. Zonder problemen rijden we een militair vliegveld op en we stappen in een vliegtuig. Philippe biedt aan om ons ook nog te helpen met het Noordzee mysterie. 

In Nederland gaan Mio en Suzette gewoon naar huis. Mio vertelt het hele aqvontuur aan Simon. Suzette komt in een leeg huis en gaat maar slapen. Ab, in zijn meisjesgedaante als Aia, logeert met ‘oom Philippe’ in Nieuw-Minerva. Ze gaan ook nog even naar de moskee. Daar is brand geweest en er zijn ruitenj gesneuveld. Bij navraag horen ze dat er een boel jongens teruggekeerd zijn, maar er is ook iets vreselijks met ze mee gekomen door de poort. De imam heeft het over een demon uit de hel, die ze maar met hele grote moeite hebben weten terug te drijven. Een harpij… Uiteindelijk zijn er ‘maar’ 20 doden gevallen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s